Privatlivspolitik

E.ON Danmark A/S og vores datterselskaber er dataansvarlige for de personoplysninger som vi modtager, enten på vores hjemmeside eon.dk, eller når du indgår en aftale med os. I denne politik finder du en beskrivelse af, hvordan vi behandler personoplysninger hos E.ON.

Kategorier

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige personoplysninger. Hvilke oplysninger vi behandler om netop dig, afhænger af, om du er kunde hos E.ON eller ej.

Vi behandler følgende oplysninger om vores kunder: navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mail, betalingsoplysninger, leveringsoplysninger, kundenummer, loginoplysninger, telefonsamtaler, forbrugsoplysninger, abonnementstype, forbrugsmønstre, bestillinger, biltype, ladekort, stiktype, din adfærd på eon.dk, og evt. andre relevante oplysninger, som du selv måtte give til os.

Indsamling

Vores primære kilde til personoplysninger er dig som kunde, enten ved at du taster dine oplysninger ind på hjemmesiden, eller gennem din adfærd. I nogle situationer indsamler vi personoplysninger fra andre, hvis det er nødvendigt f.eks. til brug for opfyldelsen af den aftale, vi har med dig. Vi kan bruge disse oplysninger når vi bekræfter en flyttemeddelelse, eller når vi modtager en oplysning om indbetaling via sms eller e-mail. De kilder, som vi kan indsamle oplysninger om dig fra kan være offentligt tilgængelige sociale medier, offentlige myndigheder eller offentlige registre, f.eks. CVR-registret.

Vi informerer dig, hvis vi indsamler personoplysninger fra andre kilder, og du ikke er klar over, at vi indsamler denne type oplysninger.

Cookies

E.ON ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi cookies, som anbringes på din computer, smartphone eller andet udstyr. En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookies ikke selv kan gøre noget på dit udstyr: de kan ikke sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af teksfilen læses af de hjemmesider, du besøger, og cookies gør det muligt at genkende dit udstyr. En cookie kan indeholde information om, hvilke sider der besøges og hvilke funktioner der anvendes med din browser, men en cookie kan ikke se hvem du er, hvad dit navn er, din fysiske adresse eller hvem, der benytter udstyret eller browseren.

Der findes grundlæggende to typer cookies, midlertidige og dem, der lagres på dit udstyr. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på eon.dk og slettes automatisk, når du lukker din browser. De cookies, der lagres på dit udstyr, sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger eon.dk. Cookies kan både blive brugt af E.ON og af tredjeparter.

Når du trykker accepterer cookies i vores cookiebanner, giver du dit samtykke til, at vi anvender cookies som beskrevet i cookiebanneret, medmindre du i dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at ændre dine cookieindstillinger i banneret eller i din browser.  Du skal være opmærksom på, at eon.dk ikke vil fungere optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies i din browser.

Formål

Vi behandler og indsamler kun personoplysninger, når der er et legitimt formål hermed, og vi behandler altid personoplysninger med respekt for privatlivets fred.

Oftest er formålet at levere en service, som du har anmodet om, og vi behandler ikke personoplysninger på måder, som er uforenelige med det oprindelige formål. Oplysninger om formålet i de konkrete tilfælde vil fremgå i forbindelse med de e-mailkontaktformularer, aftalevilkår eller lignende, som er knyttet til din pågældende service. Køber du f.eks. et produkt til levering, er vores formål med at behandle dine oplysninger at levere produktet til dig, at fakturere dig og lignende formål knyttet til din bestilling.

Vi behandler i nogle tilfælde personoplysninger til andre formål, f.eks. markedsføring, administration af jobopslag og ansøgninger, administration af login på Mine Sider, kundeanalyser, overholdelse af lovkrav og andre juridiske forpligtigelser og lignende.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger afhænger af, til hvilket formål vi behandler oplysningerne.

Når vi behandler dine oplysninger i forbindelse med dine anmodninger, aftaler og lignende, behandler vi dine oplysninger på grundlag af vores eksisterende aftale, eller for at kunne imødekomme dit ønske om indledende foranstaltninger før en aftale indgås med dig.

Har du afgivet samtykke til at modtage markedsførings fra os, vil sådan markedsføring blive udført på grundlag af dette samtykke. Det kunne f.eks. være et nyhedsbrev. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, og modtager du markedsføring kan du i materialet finde vejledning til, hvordan du tilbagekalder dit samtykke for så vidt angår fremtidigt materiale. Du kan også kontakte os direkte for at trække dit samtykke tilbage, se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du allerede er kunde, kan vi fremsende markedsføringsmateriale i form af tilbud på tilsvarende produkter og services, som vi tror du kunne være interesseret i, på baggrund af vores viden om dine tidligere aftaler hos os. I dette tilfælde er grundlaget for behandling vores legitime interesse i at kunne udvikle og markedsføre vores produkter, samt at afsætte disse produkter. Hvis vi fremsender materiale på grundlag af disse interesser, kan du altid i selve materialet se hvordan du fravælger at modtage fremtidigt materiale af denne art. Du kan også kontakte os for at meddele, at du ikke ønsker yderligere materiale af denne art, og du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Opbevaring

Vi opbevarer enten dine oplysninger så længe vi har en aftale med dig, så længe det er nødvendigt for at opfylde et af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik eller så længe gældende lovgivning kræver oplysningerne opbevaret, f.eks. til overholdelse af regnskabsmæssige lovregler. Herefter sletter eller anonymiserer vi oplysningerne.

Hvis du er kunde hos os, opbevarer vi som hovedregel dine personoplysninger i op til 3 år fra det tidspunkt, hvor du ikke længere er kunde hos os, eller ikke længere har dialog med os om vores ydelser, for at kunne dokumentere forløbet. Vi opbevarer fakturaer, kreditnotaer, betalingstransaktioner og lignende i 5 år fra, udløb af det regnskabsår, hvor registrering er sket, i henhold til bogføringslovgivningen.

Hvis du ikke er kunde hos os, opbevarer vi sædvanligvis dine personoplysninger i op til 6 måneder, og undtagelsesvis op til 24 måneder, efter din sidste henvendelse til os, for at kunne behandle og dokumentere din henvendelse.  Hvis du endnu ikke er kunde hos os, men specifikt har anmodet os om at kontakte dig med henblik på at indgå et kundeforhold, opbevarer vi dine oplysninger i op til 12 måneder efter anmodningen.

Login-oplysninger, oplysninger om din færden på hjemmesiden og oplysninger om, hvordan du bruger eller har brugt vores digitale tjenester, opbevarer vi i op til 6 måneder. Hvis vi optager telefonsamtaler mellem dig og vores kundeservice, opbevarer vi samtalen i op til 14 dage.

Vi kan i visse tilfælde, navnlig ved udsigt til tvister, have brug for at kunne dokumentere en sags forløb over for domstolene, klagenævn eller andre offentlige instanser. Derfor kan vi efter konkret vurdering opbevare oplysningerne i længere tid end vores privatlivspolitik i øvrigt tilsiger. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der ikke er afregnet tilstrækkeligt eller korrekt efter den tid, hvor E.ON ikke længere leverer ydelser til dig.

Videregivelse

Personoplysninger kan i visse tilfælde videregives til andre selskaber inden for E.ON koncernen eller til vores samarbejdspartnere, f.eks. når videregivelse er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig. Vi videregiver kun personoplysninger til nogen uden for E.ON koncernen hvis de juridiske forudsætninger herfor er opfyldt. Vi gør desuden i nogle tilfælde brug af databehandlere til behandling af personoplysninger, og i så fald giver vi disse databehandlere klar instruks om, hvordan de skal behandle oplysningerne.

Som udgangspunkt vil personoplysninger ikke blive behandlet i et land uden for EØS-området. I de tilfælde, hvor dette alligevel kan blive nødvendigt, har vi truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at håndteringen af personoplysningerne opfylder de juridiske betingelser for en sådan overførsel. I de fleste tilfælde sker dette i form af en godkendt EU-standardkontrakt med modtageren af oplysningerne.

Sikkerhed

For at beskytte de personoplysninger vi behandler, iagttager vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Formålet med dette er at sikre, at oplysningerne ikke går tabt, ødelægges, manipuleres eller stilles til rådighed for uautoriserede personer. Vi stræber altid efter at opnå et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i lyset af de tekniske muligheder, der findes på markedet.

Dine rettigheder

Som registreret hos E.ON har du følgende rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og i nogle tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen.
  • Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Kontakt os

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte E.ON - skriv til os eller kontakt os på:

E.ON Danmark A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Telefonnummer: 70 27 05 77

eller Databeskyttelsesrådgiver Thomas Andersen Thrane dpo@eon.dk

Klage

Du har ret til at indgive en klage angående behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Opdateringer

Vi opdaterer løbende nærværende privatlivspolitik, og ændringer vil fremgå af denne side.