Gylle til biogas

Når vi omdanner restprodukter fra landbruget til biogas, øger vi den danske selvforsyning, reducerer klimabelastningen og forbedrer luftkvaliteten og vandmiljøet i danske søer og fjorde.

Der er derfor mange fordele og synergieffekter at hente i en øget dansk biogasproduktion. I 2020 vil ca. 80% af landbrugets gylle ende direkte på markerne, hvor gyllen afgiver store mængder ammoniak, CO2, metan og lattergas. Bruger vi i stedet gylle til biogasproduktion undgår vi denne klima- og miljøbelastning, og skaber samtidig en CO2-neutral energikilde, som kan bruges andre steder i energisystemet.

Biogas kan give et betydeligt bidrag til vores klimaindsats og især som alternativ til kul og naturgas på kraftvarmeområdet og til benzin og diesel på transportområdet. Biogas har samtidig en af de laveste udledninger af luftpartikler, og i det omfang vi eksempelvis erstatter diesel med biogas i transportsektoren, opnår vi en dobbelt CO2-effekt fra biogas. Allerede i dag ser vi bybusser og skraldebiler i de større byer skifte fra diesel til den miljøvenlige biogas.

Ifølge Energistyrelsen er biogas i transportsektoren den mest optimale samfundsøkonomiske måde at reducere CO2-forurening.
 

Stort potentiale som biogasland

I Danmark er brugen af biogas ikke særlig udbredt til trods for, at vi har enestående forudsætninger for at anvende biogas. I dansk landbrug findes der store uudnyttede mængder restprodukter - primært i form af gødning fra Danmarks store svineproduktion - som kan anvendes til fremstilling af biogas, og de oplagte muligheder for at distribuere biogassen rundt i landet via det vidtforgrenede landsdækkende gasnet.

E.ON bidrager aktivt til den danske biogasudvikling ved at udbygge en professionel og effektiv biogasproduktion, ligesom vi har gjort det flere andre steder i verden. I dag driver E.ON fem biogasprojekter i partnerskaber med landmænd heriblandt et af Nordens største biogasanlæg, Sønderjysk Biogas, i Vojens. Vores biogasanlæg producerer tilsammen ca. 15% af Danmarks samlede biometan-produktion, som distribueres via det danske gasnet. Samtidig vil disse anlæg reducere Danmarks årlige CO2-udslip yderligere med op til 147.000 tons CO2
 

Biogas i transporten

E.ON driver tre gastankstationer i partnerskab med energiselskabet OK i Københavnsområdet, hvor det nyeste er gastankstationen ved Høje-Taastrup Transport Center. Alle vores gastankstationer har 100% biogas.

Der er stor efterspørgsel på biogas til transport - ikke mindst fra de mange københavnske skraldebiler, der til glæde for københavnerne er gået forrest i omstillingen til det mere miljøvenlige brændsel.

Læs mere om E.ONs gas til transport.

 

E.ON mener...

 • E.ON ønsker at investere i biogasproduktion og opgradering af biogassen i Danmark ved at udvikle og udbygge professionel og effektiv biogasproduktion i samarbejde med partnere. Udover de eksisterende biogasprojekter, E.ON driver i dag, har E.ON planer om at udvikle og opføre flere anlæg inden for de næste 5-10 år.
 • E.ON tror på biogas som drivmiddel til især tung transport.
 • Der er behov for en mere effektiv og professionel udbygning af biogasproduktion. Derfor bør der satses på at fremme store og effektive biogasanlæg, der kan skabe en billigere og økonomisk bæredygtig stordriftsproduktion af biogas.
Lastbil ved biogas anlæg

Fakta om GreenLab Skive Biogas 

 • Reducerer CO2-udslippet med ca. 47.000 tons 
 • Håndterer op til 500.000 tons biomasse 
 • Producerer ca. 19 mio. m3 
 • Anvender lokal gylle, dybstrøelse og organiske affaldsprodukter
 • Med særskilt økologisk linje, hvor der udelukkende anvendes økologisk biomasse

Læs mere om GreenLab Skive Biogas.

Ministerbesøg i GreenLab Skive

Danmarks første grønne energipark GreenLabSkive når vigtig milepæl. Læs vores artikel her og se filmen fra besøget herunder.

Fakta om Sønderjysk Biogas
 • Reducerer CO2–udslippet med 49.900 tons
 • Håndterer op til 600.000 tons biomasse 
 • Producerer ca. 20 mio. m3 opgraderet biogas 
 • Anvender lokal gylle og organtiske affaldsprodukter

Læs mere om Sønderjysk Biogas

Besøg Sønderjysk Biogas website
 

Fakta om GrønGas Vraa
 • Reducerer CO2–udslippet med 30.000 tons
 • Håndterer op til 300.000 tons biomasse 
 • Producerer ca. 12 mio. m3 opgraderet biogas
 • Anvender lokal gylle og organiske affaldsprodukter
Fakta om GrønGas  Hjørring
 • Den årlige produktion svarer til ca. 3.500 husstande i el og ca. 710 husstande i varme
 • Håndterer op til 50.000 tons biomasse 
 • GrønGas Hjørring A/S har i dag to motorer med en effekt på 2 MWh el og en fjernvarmeledning fra biogasanlægget og til Hjørring Fjernvarme
   
Fakta om Limfjordens Bioenergi
 • Reducerer C02-udslippet med ca. 20.000 tons
 • Håndterer op til 280.000 tons biomasse
 • Producerer ca. 8 mio. m3 opgraderet biogas 
 • Anvender lokal gylle og organiske affaldsprodukter