Hvad er miljøgevinsten ved en varmepumpe?

Kort om CO2

En gennemsnitsdansker har selv direkte kontrol over 13 ton CO2, ifølge den grønne tænketank, Concito. El, varme og brændsler udgør tre af de 13 ton. Et oliefyr, der bruger 2000 liter olie om året, udsender mere end fem ton CO2 i atmosfæren hvert år.

Skift til en varmepumpe, og få lavere CO2-aftryk

Vores varmepumper snurrer med strøm fra danske vindmøller og reducerer dermed CO2- udledningen fra strøm- og varmeproduktionen – samtidig støtter du opsætningen af danske vindmøller. Varme fra vores varmepumper er CO2-neutral og trækker altså fra i det samlede CO2-regnskab.

Slip for al besværet – lad os skrotte dit oliefyr

Det kræver mere arbejde at skrotte et oliefyr, end man skulle tro.

  • Arbejdet skal udføres af en VVS-installatør eller oliefyrsmontør.
  • Bortskaffelsen skal ske uden risiko for miljøet.
  • Fjerningen registreres hos kommunen.
  • Skorstenen skal afmeldes.
  • Omregistreringen af varmeinstallationen skal i BBR-registret.

Alt det klarer vi for dig, så alt er på plads, når varmepumpen står hos dig.

Vidste du, at det normalt koster mellem 2-16.000 at afmontere, flytte og skrotte et oliefyr og yderligere 3-4.000 kroner at sløjfe en olietank?

Se beregningen her.

Når vi installerer en varmepumpe på abonnement fra E.ON, indgår det hele i din oprettelsespris på 19.999 kr. Vi aflukker naturligvis også din olietank og afpropper den efter de gældende regler.

Ingen afbrænding = ingen luftforurening

Vidste du, at et klassisk oliefyr udleder en hel del sodpartikler om dagen (normalt 5,0 g/gj) og derfor forurener luften omkring dig? Vores varmepumper udsender ingen partikler, fordi de producerer varme på grøn strøm fremfor afbrænding, dermed hjælper du med til at sikre ren luft til jer og jeres børn.

Ifølge WHO står luftforurening bag 1/3 af alle de dødsfald, der skyldes lungekræft, blodpropper og hjertesygdomme. Men fordi luftforurening ikke kan ses, er det ofte en overset og glemt fare.

Luftforureningen i Lynge er i den næstværste danske kategori, når man måler på fine partikler – PM2,5. Fine partikler er farlige, fordi de går igennem lungernes membraner og derfor optages i lungerne. Et oliefyr udleder årligt 326 gram PM2,5.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en vurdering af, om vi kan opsætte varmepumpe hos dig.

Nicolai Zoffmann
Telefon:  30 38 61 89
E-mail: Nicolai.Zoffmann@eon.dk