Pris på fjernvarme

Alle kunder betaler samme grundpris
Fjernvarme er varme med omtanke for mennesker og miljø - og din økonomi. Med fjernvarme er I flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften. Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at energi og ressourcer er effektivt udnyttet.

Prisen på din fjernvarme
Vi fastsætter typisk vores priser en gang om året, men ved store udsving på energimarkedet kan vi være nødt til at regulere prisen flere gange i løbet af året.

Vi sender en regning en gang om måneden – du betaler for dit faktiske forbrug. Derfor er regningen ofte højere om vinteren end om sommeren.

Bag om varmeprisen
Prisen består af 4 dele:

  1. Varmeforbrug - prisen for dit konkrete forbrug, som er baseret på hvor meget energi, vi bruger på at producere varme.
  2. Abonnement - et fast årligt beløb for alle kunder. Beløbet dækker afregning og administration.
  3. Arealafgift - et fast beløb baseret på BBR-oplysninger om din bolig. Det dækker investering i og vedligehold af fjernvarmenettet.
  4. Returvarmeafgift – en afgift eller bonus, der reguleres af, hvor godt du udnytter varmen i din bolig.

Bor du i Ålsgårde, er du fritaget for returvarmeafgift. Vi overtog fjernvarmenettet i Ålsgårde i 2019 og havde forud indgået en aftale om priserne. Derfor betaler Ålsgårde-kunder endnu ikke returvarmeafgift.

Pr. 1. september 2022 koster fjernvarme fra E.ON:

  • Abonnement: 1.133 kr. pr. år
  • Arealafgift: 21,67 kr. pr. kvm pr. år
  • Varmeforbrug: 1.744,59 kr. pr. MWh.
  • Evt. returvarmeafgift

Prisen er gældende resten af 2022. Vi evaluerer prisniveauet i januar 2023 og håber, at vi kan sænke prisen igen allerede tidligt i 2023. Det er selvfølgelig helt afhængigt af udviklingen i energipriserne.

Alle priser er inkl. moms. Få overblik over vores gebyrer her.

Grundet de voldsomt stigende energipriser er E.ON desværre nødt til at hæve prisen på varmeforbrug. Se vores varmechef, Bjørk Paamand Olsen, forklare årsagerne til stigningen.

Derfor bliver varmen dyrere
På E.ONs fem fjernvarmenet producerer vi varme på et mix af varmekilder – blandt andet eldrevne varmepumper, flis, træpiller, overskudsvarme og naturgas. Derfor er vi ikke så påvirkede af gasprisernes udsving, som individuelle husholdninger med gasfyr er, men priserne på al slags energi er steget markant. 

E.ON Varme Danmark ApS er et ‘hvile i sig selv-selskab’ under Varmeforsyningsloven. Loven betyder, at varmeprisen nøje afspejler de faktiske, nødvendige omkostninger til leverancen af fjernvarme, derfor tjener vi ikke penge på salg af varme. Pengene fra prisstigningen går udelukkende til at dække stigende energiomkostninger.

Se, om du kan søge varmetillæg
Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer. Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg.

Se mere og ansøg her.

 

Kvinde i sofa på iPad

Spar på varmen

Få gode råd til, hvordan du sparer på varmen uden at fryse. Og bruger fjernvarmen rigtigt. Læs mere her.

Se dit forbrug på Mine Sider

Du kan altid følge dit forbrug på Mine Sider. Her finder du også dine regninger fra os. 

Bestil et servicetjek

Hvis dit system er indstillet forkert eller i stykker, kan det betyde, at du har et unødigt højt forbrug af varme eller ikke udnytter varmen godt nok. Bestil et servicetjek her.

Brug for hjælp?

Du har er altid velkommen til at kontakte vores kundesupport - skriv til os her.

Læs mere om vores områder

E.ON Varmes bestemmelser