Varmepris 

Alle kunder betaler samme grundpris
Fjernvarme er varme med omtanke for mennesker og miljø - og din økonomi. Med fjernvarme er I flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften. Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at energi og ressourcer er effektivt udnyttet.

Prisen på din fjernvarme
Vi fastsætter typisk vores priser en gang om året, men ved store udsving på energimarkedet kan vi være nødt til at regulere prisen flere gange i løbet af året. Det hører dog til sjælenhederne.

Vi sender en regning en gang om måneden – du betaler for dit faktiske forbrug. Derfor er regningen ofte højere om vinteren end om sommeren.

Bag om varmeprisen
Prisen består af 4 dele:

  1. Varmeforbrug - prisen for dit konkrete forbrug, som er baseret på hvor meget energi, vi bruger på at producere varme.
  2. Abonnement - et fast årligt beløb for alle kunder. Beløbet dækker afregning og administration.
  3. Arealafgift - et fast beløb baseret på BBR-oplysninger om din bolig. Det dækker investering i og vedligehold af fjernvarmenettet.
  4. Returvarmeafgift – en afgift eller bonus, der reguleres af, hvor godt du udnytter varmen i din bolig.

Bor du i Ålsgårde, er du fritaget for returvarmeafgift. Vi overtog fjernvarmenettet i Ålsgårde i 2019 og havde forud indgået en aftale om priserne. Derfor betaler Ålsgårde-kunder endnu ikke returvarmeafgift.

Varmepris i 2022
Pr. 1. marts 2022 koster fjernvarme fra E.ON:

  • Abonnement: 1.133 kr. pr. år
  • Arealafgift: 21,67 kr. pr. kvm pr. år
  • Varmeforbrug: 775,38 kr. pr. MWh.
  • Evt. returvarmeafgift 

Energitilsynet har beregnet, at et standardhus på 130 kvm med et forbrug på 18,1 MWh koster 17.984 kr. i samlede årlige fjernvarmeomkostninger med marts-priserne.

Få overblik over vores gebyrer her.

Hvorfor bliver varmen dyrere?
Reguleringen af varmeprisen 1. marts 2022 er en reaktion på de høje energipriser, som forbrugere i hele Europa er ramt af. Vi bruger gas til varmeproduktion på nogle af vores fjernvarmeværker, derfor koster det os meget mere at producere varme.

Når vi kun hæver prisen minimalt skyldes det to faktorer:

  • Vi producerer el på vores lokale kraftvarmeværker, og elprisen er også steget - derfor har vi kunnet hente noget af det tabte ind på elmarkedet.
  • Vi har stillet om til mere bæredygtig varmeproduktion gennem de senere år med flere forskellige grønne varmekilder, som ikke er lige følsomme over for stigende energipriser. 

Læs alt om returvarme her.

Kvinde i sofa på iPad

Se dit forbrug på Mine Sider

Du kan altid følge dit forbrug på Mine Sider. Her finder du også dine regninger fra os. Log på med dit kontonummer og pinkode her. Du kan ikke selv vælge pinkode.

Bestil et servicetjek

Hvis dit system er indstillet forkert eller i stykker, kan det betyde, at du har et unødigt højt forbrug af varme eller ikke udnytter varmen godt nok. Bestil et servicetjek her.

Må vi kontakte dig på mail?

Udfyld vores formular, så får du automatisk besked på mail, når vi har nyt om din varme. Klik her.

Brug for hjælp?

Du har er altid velkommen til at kontakte vores kundesupport - skriv til os her.

Læs mere om vores områder