Varmepris 

Alle kunder betaler samme grundpris
Fjernvarme er varme med omtanke for mennesker og miljø - og din økonomi. Med fjernvarme er I flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften. Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at energi og ressourcer er effektivt udnyttet.

Prisen på din fjernvarme
Vi fastsætter vores priser en gang om året med virkning fra 1. januar og sender en regning en gang om måneden – du betaler for dit faktiske forbrug. Derfor er regningen ofte højere om vinteren end om sommeren.

Bag om varmeprisen
Prisen for din varme består af 4 dele:

  1. Varmeforbrug - prisen for dit konkrete forbrug, som er baseret på hvor meget energi, vi bruger på at producere varme.
  2. Abonnement - et fast årligt beløb for alle kunder. Beløbet dækker afregning og administration.
  3. Arealafgift - et fast beløb baseret på BBR-oplysninger om din bolig. Det dækker investering i og vedligehold af fjernvarmenettet.
  4. Returvarmeafgift – en afgift eller bonus, der reguleres af, hvor godt du udnytter varmen i din bolig.

Bor du i Ålsgårde, er du fritaget for returvarmeafgift. Vi overtog fjernvarmenettet i Ålsgårde i 2019 og havde forud indgået en aftale om priserne. Derfor betaler Ålsgårde-kunder endnu ikke returvarmeafgift.

Varmepris i 2021

Priserne bliver fra 1. januar 2021:

  • Varmeforbrug: 613,5 kr. pr. MWh (mod 713,79 kr. i 2020)
  • Fast årligt abonnement: 1.133,00 kr.
  • Arealafgift: 21,67 kr. pr. m2 (ifølge BBR)
  • Individuel returvarmeafgift

Vi sænker prisen på forbrug med 14,05 % i 2021. Resten forbliver det samme.

Vi har regnet ud, at et parcelhus på 130 m2 (standardhus) med et årligt forbrug på 18 MWh sparer cirka 1.800 kr. om året med de nye priser.

Få overblik over vores gebyrer her.

Hvorfor sænker vi priserne i 2021?

Varmen bliver billigere i 2021 af tre årsager: Vi har fået flere fjernvarmekunder, så I er flere om at dele de faste omkostninger. Og vi er blevet endnu bedre til at producere varme effektivt i E.ON – for eksempel med den nye fliskedel vi har installeret på Møn. Derudover har gaspriserne været lavere i 2020, og ifølge prognoserne ser det ud til, at de lave priser holder fremover. Gas bruges til at drive varmekedlerne på nogle af vores fjernvarmeværker.

Sådan beregner vi returvarme

Du betaler returvarmebidrag hver måned de første 11 måneder (januar til november) ud fra et gennemsnit af dit varmeforbrug og din returtemperatur de foregående 12 måneder.

Nye kunder og returvarme

Nye kunders returvarmeafgift bliver beregnet som et gennemsnit af de antal måneder, de har været kunder, og derfor vil bidraget sandsynligvis variere mere det første år, indtil der er opnået et beregningsgrundlag på 12 måneder. Så hvis du har været kunde i 1 måned, bliver du afregnet for den måneds forbrug og returvarme. Hvis du har været kunde i 2 måneder, bliver du afregnet for 2 måneders forbrug og returvarme.

Årsopgørelse

Når året er gået, og vi har fået data for alle 12 måneder, får du en årsopgørelse på din returvarmeafgift. Vi opgør dit faktiske varmeforbrug og returvarme for hele året og modregner det, du har betalt løbende. Årsopgørelsen kommer i januar.

På den måde får du en balanceret returvarmeafgift eller -bonus hele året, men du kan samtidig få resultatet af de forbedringer, du har gjort – samme år, som du har lavet ændringerne. Har du forbedret din varmeudnyttelse, får du en ekstra bonus i slutningen af året. Men du kan også risikere en ekstra afgift, fx hvis det foregående år har været koldere, og du har brugt mere varme. 

Priseksempler returvarmeafgift

3 pristrin
Vi baserer din returvarmeafgift på et gennemsnit af dit forbrug og din returtemperatur de sidste 12 måneder.

1. Penge retur – for dig, der får leveret fjernvarmevand over 50°C. Udnytter du varmen godt, bliver du belønnet – vi modregner beløbet på din regning. Du får 11,75 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet koldere retur end det temperaturkrav, vi har til dit returvand.

2. Afgift – for dig, der får leveret fjernvarmevand over 50°C – du betaler 11,75 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet varmere retur end det temperaturkrav, vi har til dit returvand.

I tabellen kan du se hvilken returtemperatur, der gælder for dig - ud fra temperaturen på det fjernvarmevand, du får leveret: 

Skema over temperatur på fjernvarmeanlæg

3. Ekstra-afgift – for dig, der får leveret fjernvarmevand på 60°C eller højere, hvor vi kræver en returtemperatur på max. 42°C. Du betaler både afgift og ekstra-afgift, hvis din installation udnytter varmen meget dårligt. Vi afregner (afgift + ekstra-afgift) 11,75 kr. + 26,25 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet varmere retur end vores temperaturkrav. 

Priseksempel - når du skal have penge retur

Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen godt og sender koldere vand retur, end vores maximumskrav:

Priseksempel ved returvarmebonus

Sådan beregner vi:
Returvarmebonus = (Aktuel returtemperatur °C – krav til forventet returtemperatur °C) * forbrug (MWh) * bonus (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarmebonus = (33-39,5 °C) * 18 MWh * 11,75 kr. * 1/12 = -114,56 kr.

Priseksempel - når du skal betale

Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen dårligt og skal betale returvarmeafgift. 

Priseksempel ved returvarme afgift

Sådan beregner vi:
Returvarmeafgift = Aktuel returtemperatur °C – krav til forventet returtemperatur °C) * forbrug (MWh) * afgift (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarmeafgift = (41,7 - 38,5 °C) * 18 MWh * 11,75 kr. * 1/12 = 56,40 kr.

Priseksempel ved meget dårlig udnyttelse af varmen

Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen meget dårligt og derfor skal betale både returvarmeafgift og ekstra afgift:

Priseksempel ved returvarme afgift

Sådan beregner vi:
Returvarmeafgift = (Aktuel returtemperatur °C – krav til forventet returtemperatur °C) * forbrug (MWh) * afgift (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarmeafgift = (44,6 - 37,3 °C) * 18 MWh * 11,75 kr. * 1/12 = 128,66 kr.

Returvarme ekstra afgift = (Aktuel returtemperatur – 42 °C) * forbrug (MWh) * ekstra afgift (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarme ekstra afgift = (44,6 – 42 °C) * 18 MWh * 26,25 kr. * 1/12 = 102, 38 kr.

Total månedligt returvarmeafgift = 231,04 kr.

Kvinde i sofa på iPad

Se dit forbrug på Mine Sider

Du kan altid følge dit forbrug på Mine Sider. Her finder du også dine regninger fra os. Log på med dit kontonummer og pinkode her. Du kan ikke selv vælge pinkode.

Bestil et servicetjek

Hvis dit system er indstillet forkert eller i stykker, kan det betyde, at du har et unødigt højt forbrug af varme eller ikke udnytter varmen godt nok. Bestil et servicetjek her.

Må vi kontakte dig på mail?

Udfyld vores formular, så får du automatisk besked på mail, når vi har nyt om din varme. Klik her.

Brug for hjælp?

Du har er altid velkommen til at kontakte vores kundesupport - skriv til os her.

Læs mere om vores områder