Varmepris 

Alle kunder betaler samme grundpris
Fjernvarme er varme med omtanke for mennesker og miljø - og din økonomi. Med fjernvarme er I flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften. Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at energi og ressourcer er effektivt udnyttet.

Prisen på din fjernvarme
Vi fastsætter vores priser en gang om året med virkning fra 1. januar, og sender en regning en gang om måneden – du betaler for dit faktiske forbrug. Derfor er regningen ofte højere om vinteren end om sommeren.

Bag om varmeprisen
Prisen for din varme består af 3 dele:

  1. Varmeforbrug - prisen for dit konkrete forbrug, som er baseret på hvor meget energi, vi bruger på at producere varme.
  2. Abonnement - et fast årligt beløb for alle kunder. Beløbet dækker afregning og administration.
  3. Arealafgift - et fast beløb baseret på BBR-oplysninger om din bolig. Det dækker investering i og vedligehold af fjernvarmenettet.

Varmepris i 2020 – vi indfører returvarmeafgift

Priserne bliver fra 1. januar 2020:

  • Varmeforbrug: 713,79 kr. pr. MWh
  • Fast årligt abonnement: 1.133,00 kr.
  • Arealafgift: 21,67 kr. pr. m2 (ifølge BBR)
  • Individuel returvarmeafgift

De tre første priser stiger 3 % i forhold til 2019. Priserne er inklusive moms. 

Få overblik over vores gebyrer her.

Priseksempler returvarmeafgift

3 pristrin
Vi baserer din returvarmeafgift på et gennemsnit af dit forbrug og din returtemperatur de sidste 12 måneder.

1. Penge retur – for dig, der får leveret fjernvarmevand over 50°C. Udnytter du varmen godt, bliver du belønnet – vi modregner beløbet på din regning. Du får 11,75 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet koldere retur end det temperaturkrav, vi har til dit returvand.

2. Afgift – for dig, der får leveret fjernvarmevand over 50°C – du betaler 11,75 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet varmere retur end det temperaturkrav, vi har til dit returvand.

I tabellen kan du se hvilken returtemperatur, der gælder for dig - ud fra temperaturen på det fjernvarmevand, du får leveret: 

Skema over temperatur på fjernvarmeanlæg

3. Ekstra-afgift – for dig, der får leveret fjernvarmevand på 60°C eller højere, hvor vi kræver en returtemperatur på max. 42°C. Du betaler både afgift og ekstra-afgift, hvis din installation udnytter varmen meget dårligt. Vi afregner (afgift + ekstra-afgift) 11,75 kr. + 26,25 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet varmere retur end vores temperaturkrav. 

Priseksempel - når du skal have penge retur

Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen godt og sender koldere vand retur, end vores maximumskrav:

Priseksempel ved returvarmebonus

Sådan beregner vi:
Returvarmebonus = (Aktuel returtemperatur °C – krav til forventet returtemperatur °C) * forbrug (MWh) * bonus (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarmebonus = (33-39,5 °C) * 18 MWh * 11,75 kr. * 1/12 = -114,56 kr.

Priseksempel - når du skal betale

Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen dårligt og skal betale returvarmeafgift. 

Priseksempel ved returvarme afgift

Sådan beregner vi:
Returvarmeafgift = Aktuel returtemperatur °C – krav til forventet returtemperatur °C) * forbrug (MWh) * afgift (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarmeafgift = (41,7 - 38,5 °C) * 18 MWh * 11,75 kr. * 1/12 = 56,40 kr.

Priseksempel ved meget dårlig udnyttelse af varmen

Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen meget dårligt og derfor skal betale både returvarmeafgift og ekstra afgift:

Priseksempel ved returvarme afgift

Sådan beregner vi:
Returvarmeafgift = (Aktuel returtemperatur °C – krav til forventet returtemperatur °C) * forbrug (MWh) * afgift (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarmeafgift = (44,6 - 37,3 °C) * 18 MWh * 11,75 kr. * 1/12 = 128,66 kr.

Returvarme ekstra afgift = (Aktuel returtemperatur – 42 °C) * forbrug (MWh) * ekstra afgift (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarme ekstra afgift = (44,6 – 42 °C) * 18 MWh * 26,25 kr. * 1/12 = 102, 38 kr.

Total månedligt returvarmeafgift = 231,04 kr.

Vi afregner returvarmebidraget ud fra et gennemsnit af dit varmeforbrug og din returtemperatur de sidste 12 måneder. Nye kunders returvarmeafgift bliver beregnet som et gennemsnit af de antal måneder, de har været kunder, og derfor vil bidraget sandsynligvis variere mere det første år, indtil der er opnået et beregningsgrundlag på 12 måneder. 

Dvs. hvis du har været kunde i 1 måned, bliver du afregnet for den måneds forbrug og afkøling. Hvis du har været kunde i 2 måneder, bliver du afregnet for de måneders forbrug og afkøling.

Kvinde i sofa på iPad

Se dit forbrug på Mine Sider

Du kan altid følge dit forbrug på Mine Sider. Her finder du også dine regninger fra os. Log på med dit kontonummer og pinkode her. Du kan ikke selv vælge pinkode.

Bestil et servicetjek

Hvis dit system er indstillet forkert eller i stykker, kan det betyde, at du har et unødigt højt forbrug af varme eller ikke udnytter varmen godt nok. Bestil et servicetjek her.

Må vi kontakte dig på mail?

Udfyld vores formular, så får du automatisk besked på mail, når vi har nyt om din varme. Klik her.

Brug for hjælp?

Du har er altid velkommen til at kontakte vores kundesupport - skriv til os her.

Læs mere om vores områder