Bedre for miljøet

Fjernvarme er mere energieffektivt og belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel. Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse og lejligheder.

E.ON producerer både el og varme af den naturgas, som vi bruger i vores specielle energieffektive gasmotorer. Vi udnytter også industriel overskudsvarme, når det er muligt.

Vi har fra E.ONs side indført mange energibesparende tiltag i vores fjernvarmeanlæg og forbedret driften væsentligt.

Vi overvåger løbende  vand- og varmetabet i vores anlæg. Vi har også installeret energibesparende røggasvekslere, varmepumper,  efterisoleret på vores værker, udskiftet styrings-, regulerings- og overvågningssystemer. Det betyder mindre varmeregning for dig og mindre belastning af miljøet.
 

Økonomiske fordele ved at dele

Fjernvarme er varme med omtanke for mennesker og miljø, og din økonomi. Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften. Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at brændsler og ressourcer er effektivt udnyttet.
 

E.ONs specialistviden

E.ON er et af Europas største energiselskaber og vi er eksperter i alt der handler om energi. Vi trækker på vores globale styrke og forankrer den lokalt.

Med fjernvarme udnytter vi vores stordriftsfordele ved indkøb af naturgas og tilbyder specialiserede kompetencer, der kommer dig til nytte. Det betyder for eksempel, at du kan ringe døgnet rundt til en tekniker, hvis du får problemer med din fjernvarme.

Jo bedre vi udnytter varmen, jo mere energi sparer vi sammen

  • Mindre belastning af miljøet
  • Lavere fjernvarmepriser for dig som kunde
  • Mindre brug af elektricitet til at pumpe vandet rundt i nettet
  • Mindre energi til at varme vandet op

Spar på varmen uden at fryse

Vi har samlet flere gode råd om fjernvarme, så du kan spare på varmen uden at fryse. Find dem her.

Se dit forbrug på Mine Sider

Du kan altid følge dit forbrug på Mine Sider. Her finder du også dine regninger fra os. Gå til Mine Sider.