Har du grønt vand?

Vi optimerer fjernvarmenettet til glæde og gavn for miljøet og din varmeregning

Vi udfører løbende lækagesporinger i vores fjernvarmenet, og vi er for nylig også begyndt at kigge på, om vores fjernvarmekunder har utætheder i varmeinstallationerne inde i huset. Dette gør vi ved at tilsætte et grønt og komplet ufarligt sporstof til fjernvarmevandet, så vi kan opdage eventuelle utætheder. Er der lækager et sted i fjernvarmenettet, risikerer fjernvarmeværket både et vandtab og et stort varmetab.

Er der lækager inde i din varmtvandsbeholder eller brugsvandsveksler, kan det betyde, at dit brugsvand og fjernvarmevand blandes, hvilket kan resultere i et stort vandspild og dermed en stor ekstraregning til dig.

Også for fjernvarmeværket er der store omkostninger til tidlig udskiftning af fjernvarmerør, når brugsvand løber sammen med specialbehandlet fjernvarmevand og dermed tilfører fjernvarmenettet ilt, salt og kalk, der bl.a. kan tære på rørene. Derfor arbejder vi løbende på at mindske antallet af utætheder, hvilket i sidste ende er til gavn for miljøet, fjernvarmenettet og din varmeregning.

Sådan tjekker vi, om der er lækager i din installation
Vi tilsætter et grønt og ufarligt sporstof til fjernvarmevandet fra varmeværket i Frederikssund. Herfra ledes det ud i fjernvarmenettet og løber dermed også igennem din installation på et tidspunkt. Hvis du har en utæthed i dit system, vil det komme til syne ved, at der kommer grønt vand ud af din vandhane eller bruser. Du skal dog være opmærksom på, at du stadig godt kan have en utæthed, selvom du ikke oplever grønt vand.

Løber der grønt vand ud af dine vandhaner eller brusehoveder?
Løber der grønt vand ud ved brug af det varme vand, er det tegn på en utæthed i varmtvandsbeholderen eller gennemstrømningsveksleren. Som udgangspunkt bør der ikke løbe grønt vand ud, når du tænder for det kolde vand, men hvis du har en defekt tilbagestrømssikring før vandvarmeren, kan du risikere, at der også løber grønt vand ud, når du tænder for det kolde vand. Har du grønt vand i husstanden, er det vigtigt, at du ringer til os på 70 27 05 77. Herefter hjælper vi dig naturligvis godt videre. Vær opmærksom på, at du godt kan have utætheder, selvom dit vand ikke bliver grønt (læs mere nederst på siden).

Så længe forbliver vandet grønt
Det grønne sporstof vil forblive i fjernvarmenettet, efter vi har tilsat det, og derfor vil du kunne opleve, at der kommer grønt vand ud derhjemme, indtil du får gjort noget ved den utæthed, du har et sted i dine installationer.

Har du opdaget grønt vand i naturen?
Hvis du har opdaget grønt vand i naturen i Frederikssund, er det vigtigt, at du ringer til os på 70 27 05 77 og orienterer os om, hvorhenne du har opdaget det. Det kan være et tegn på, at der er en lækage på et fjernvarmerør i nærheden.

Det grønne vand er ikke sundhedsskadeligt
Sporstoffet, der kan give vandet det grønlige skær, er fuldstændig ufarligt og er godkendt af de rette myndigheder til formålet. Sporstoffet har været benyttet af fjernvarmeselskaber i hele landet gennem en årrække og blev helt tilbage i 1985 godkendt af Miljøstyrelsen til brug ved lækagesporing. Sporstoffet vil være fortyndet betragteligt, når vi har tilsat det i fjernvarmesystemet, og der er derfor ikke sundhedsrisici forbundet med dette. 

For at sætte tingene i perspektiv så tillader Miljøstyrelsen op til 6 procent af farvestoffet i alle typer kosmetik, mens vi tilsætter en koncentration svarende til 0,0002 procent i vores fjernvarmevand. Det grønne vand er dog et tegn på, at dit brugs- og fjernvarmevand blandes, og da fjernvarmevand ikke er beregnet til at bade i eller til at indtage, skal du hurtigst muligt få udbedret de eventuelle defekter.

Er det farligt at drikke fjernvarmevand og bade i det
Fjernvarmevand er ikke beregnet til at bade i eller til at indtage, da vandet indeholder forskellige kemikalier. Derudover er der en stor udgift for dig forbundet med, at dit brugsvand og fjernvarmevandet blandes, da det kan give dig en unødig stor vandregning. Derfor skal du få udbedret de eventuelle defekter, du måtte have. Du er velkommen til at ringe til os, og så hjælper vi dig naturligvis godt videre.

Hvad består fjernvarmevand af?
Fjernvarmevand er kemisk behandlet vand, der er iltfrit. I vandet er der derudover tilsat Natriumhydroxid NaOH (Kaustisk soda). Det behandlede fjernvarmevand er på ingen måde beregnet til at drikke eller til at tage brusebad i. Derfor opfordrer vi stærkt til, at du får defekten udbedret, hvis du oplever grønt vand i din husstand, eller du selv har konstateret en utæthed (læs mere herunder).

Tjek selv, om du har utætheder i din installation
Hvis der på din adresse er højere tryk på brugsvandet end på fjernvarmevandet, kan din installation godt være utæt, selvom du ikke har grønt vand. Du kan selv tjekke, om du har utætheder i din varmeinstallation. Det kan du gøre ved at sørge for, at du har lukket og slukket for alle vandhaner, brusere og hvidevarer i din husstand, der benytter brugsvand. Herefter kan du kigge på din vandmåler, og hvis hjulet drejer, er det en indikation på, at der stadig er et vandforbrug, hvilket kan være et tegn på utætheder i din installation, således at dit brugsvand trænger over i fjernvarmesystemet.

Du kan også teste det ved at lukke for hovedhanerne, der typisk sidder før og efter din vandmåler. Når dette er gjort, så åbner du for det varme vand på en vandhane, hvorefter det vand, der ligger tilbage i vandrørene, vil løbe ud. Har du en utæthed, vil der fortsat komme varmt, grønt vand ud af vandhanen.

Kan mit hår blive grønt, hvis jeg bader i grønt vand?
Ja, dit hår kan godt få et svagt, grønligt skær. I så fald kan du blot skylle den grønne farve ud med helt almindeligt, koldt vand.


Tilmeld dig SMS-service
E.ONs SMS-service er et tilbud til vores fjernvarmekunder om at få vigtige driftsbeskeder og anden aktuel information pr. SMS. Du kan tilmelde dig ved at sende EON i en SMS til 1919 eller via linket nedenfor.
Tilmeld dig SMS service

Gode råd om fjernvarme
Vi har samlet en række gode råd om fjernvarme - du kan se dem her.

Energieffektivt fjernvarmeanlæg
Vil du vide mere om vores energieffektive fjernvarmeanlæg i Frederikssund, så klik herunder og læs mere. Du kan også se, hvor vi graver og vedligeholder netværket.  
Frederikssund Fjernvarme