1. Privat
  2. Varme til dit hjem
  3. Gode råd om fjernvarme

Sådan får du mest ud af din fjernvarme

Fjernvarme er mere energieffektivt og belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel. Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse og lejligheder.
 

Gode råd

  1. Brug altid alle radiatorer i samme rum på én gang. Det giver den bedste varmefordeling og varmeudnyttelse.

  2. Kontrollér termostaterne på dine radiatorer. Sæt alle termostater i samme rum på samme niveau , så opnår du den optimale varmefordeling.

  3. Luk døren – det hjælper. Husk at lukke døren mellem rum med forskellig temperatur.

  4. Skru ned, når du kan. Kan du blot skrue én grad ned for varmen i alle rum, opnår du store besparelser på varmeregningen og mindsker CO2-udledningen.

  5. Undlad at dække radiatorer og termostatens føler til.

  6. Hurtig udluftning tjener dig bedst. Frisk luft giver det bedste indeklima. Sørg for gennemtræk i 5-6 minutter dagligt og husk at lukke for radiatorerne imens.

Læs alle de gode råd fra Dansk Fjernvarme.  
 

Afkøling er vigtigt for din fjernvarmeregning

Du udnytter energien i fjernvarmen godt, hvis din årsafkøling er mindst 30º C. Ligger afkølingen på 20º C eller derunder, afgiver det varme vand ikke tilstrækkelig varme til rummet, når det løber gennem radiatorerne.

På din varmemåler kan du altid se den aktuelle afkøling.

Læs mere om afkøling og hvorfor det er så vigtigt for din fjernvarmeregning.  

Spørgsmål og svar

Mine sider

Kontakt kundecenter

Du er velkommen til at kontakte vores Kundecenter på tlf. 70 27 05 77.