Varmepris i 2019

Fra 1. januar 2019 vil varmeprisen inkl. moms bestå af:

  • Varmeforbrug: kr. 693,00 pr. MWh
  • Fast årligt abonnement: kr. 1.100,00
  • Arealafgift: kr. 21,04 pr. m2 (jf. BBR)

Vi fastsætter vores priser en gang om året med virkning fra 1. januar. Vi afregner på basis af dit faktiske forbrug en gang om måneden. Derfor vil du opleve, at din regning varierer og som regel er den højere om vinteren end om sommeren.

Vores langsigtede mål er at fastholde prisen og om muligt reducere prisen på sigt ved optimeringer. 

Puljeprincip

Alle vores varmekunder bliver afregnet efter puljeprincippet dvs. at alle fjernvarmeområder har fællesøkonomi og derfor betaler samme varmepris. På denne måde opnår vi stordriftsfordele, som er til gavn for alle vores kunder.

Bag om varmeprisen

Prisen for din varme består af 3 dele:

  1. Varmeforbrug som er prisen for dit konkrete forbrug, som er baseret på vores brændselsomkostninger og andre forbrugsafhængige omkostninger.
  2. Abonnement som er et fast årligt beløb for alle kunder. Dette beløb dækker afregning og administration.
  3. Arealafgift som er fast beløb baseret på BBR-oplysninger om din bolig. Det dækker primært investering og vedligehold i fjernvarmedistribution og varmeproduktionen.

Brug for hjælp?

Kontakt vores Kundesupport

Mail kundecenter@eon.dk
Tlf 70 27 05 77
 

Læs mere om vores områder