E.ONs varmepriser - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
varme

Pris på din fjernvarme

Varmepris i 2019

Fra 1. januar 2019 vil varmeprisen inkl. moms bestå af:

  • Varmeforbrug: kr. 693,00 pr. MWh
  • Fast årligt abonnement: kr. 1.100,00
  • Arealafgift: kr. 21,04 pr. m2 (jf. BBR)

Vi fastsætter vores priser en gang om året med virkning fra 1. januar. Vi afregner på basis af dit faktiske forbrug en gang om måneden. Derfor vil du opleve, at din regning varierer og som regel er den højere om vinteren end om sommeren.

Vores langsigtede mål er at fastholde prisen og om muligt reducere prisen på sigt ved optimeringer. 
 

Puljeprincip

Alle vores varmekunder bliver afregnet efter puljeprincippet dvs. at alle fjernvarmeområder har fællesøkonomi og derfor betaler samme varmepris. På denne måde opnår vi stordriftsfordele, som er til gavn for alle vores kunder.
 

Bag om varmeprisen

Prisen for din varme består af 3 dele:

  1. Varmeforbrug som er prisen for dit konkrete forbrug, som er baseret på vores brændselsomkostninger og andre forbrugsafhængige omkostninger.
  2. Abonnement som er et fast årligt beløb for alle kunder. Dette beløb dækker afregning og administration.
  3. Arealafgift som er fast beløb baseret på BBR-oplysninger om din bolig. Det dækker primært investering og vedligehold i fjernvarmedistribution og varmeproduktionen.

 

 

Brug for hjælp?


Læs mere om vores områder

Frederikssund

Hjortekær

Lendemarke

Ørslev-Terslev

Denne side er opdateret 13 februar 2019