Energieffektiv fjernvarme

E.ON har drevet Ørslev-Terslevs fjernvarmeanlæg siden 2006 og leverer fjernvarme til  255 husstande i Ørslev-Terslev. Varmen kommer fra vores energieffektive kraftvarmeanlæg som er både billigere for forbrugerne og bedre for miljøet, end hvis alle skulle varme egne huse med for eksempel olie.

E.ON har valgt at indlemme varmeværket i en samlet økonomisk pulje med E.ONs tre øvrige fjernvarmenet. Det har andre forsyningsselskaber også gjort – og det skaber mange stordriftsfordele og et større kundegrundlag. Samlet set betyder det, at E.ON kan tilbyde lavere og mere robuste varmepriser.  E.ON har  besluttet at investere i og installere en ny træpille-kedel i Ørslev Terslev varmeværk, det bidrager også til lavere priser, da der i dag ikke betales energiafgift til Staten på biomasse. Med det nye investeringstiltag forventer E.ON, at op mod 90% af varmen kommer fra biomasse og resten fra biogas senere i 2016. Varmeproduktionen bliver således CO2-neutral. 

Varmen som kommer ud i husstandene er varme produceret på naturgaskedler. I særlige tilfælde, hvor behovet for el eller varme er stort, produceres varmen på naturgasmotorer. Herfra ledes det varme vand over i en såkaldt akkumulatortank hvor det opvarmede vand samles til eventuelt senere brug. Akkumulatortanken på kraftvarmeværket i Ørslev-Terslev indeholder 800.000 liter specialbehandlet* vand. Derfra går der knapt 20 km fjernvarmerør, som er isolerede og nedgravede.

For den teknisk interesserede kan vi oplyse at der er en Ulstein Bergen (Rolls Royce) motor i Ørslev-Terslev som yder 2.030 kW el og 2.350 kW varme, samt en naturgaskedel på 3,3 MW indfyret effekt. 

*Al fjernvarmevandet i systemet er specialbehandlet ved mekanisk filtrering, pH reguleret dosering og korrosionsbeskyttelse.

Varmepris
Se prisen på fjernvarme her.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om Ørslev-Terslev fjernvarmeanlæg, vil koble din husstand på fjernvarmenettet eller har andre spørgsmål så skriv til os her.

Må vi kontakte dig på mail?

Udfyld vores formular, så får du automatisk besked på mail, når vi har nyt om din varme. Klik her.
 

E.ON Varmes bestemmelser