Fjernvarme i Lendemarke

Har du fjernvarme i Lendemarke, får du varme fra naturen lige ind i radiatoren. Vi producerer så meget varme som muligt på vores nye solvarmeanlæg, der ligger ved siden af det ’gamle’ varmeværk.

144 supersolfangere skal levere 22 % af Lendemarkes varme

Som vi første i verden har vi installeret en helt ny teknologi, der er 25 % mere effektiv end andre solpaneler. De nye paneler roterer efter solen og opfanger alle stråler – derfor producerer det ligeså godt på vintersol som sommersol. Når solen skinner, trumfer solen alle andre varmeformer:

  • Intet udslip
  • Ingen afbrænding
  • Ingen restprodukter

Læs alt om de nye supersolfangere her.

Miljøvenlig fliskedel producerer resten af varmen

Resten af varmen som E.ON producerer på anlægget i Lendemarke kommer fra en fliskedel, som kører på træflis fra danske skove. Og det har det gjort siden vi startede anlægget i 2002. Fliskedlen er i sig selv CO2-neutral, fordi træerne i deres levetid optager ligeså meget CO2, som de udleder ved afbrænding.

I efteråret 2019 installerer vi et nyt forbedret fliskedelanlæg med en langt bedre virkningsgrad sammenlignet med den eksisterende kedel. Anlægget er 15% mere effektivt og overholder de udledningskrav som træder i kraft i 2025.   

Fra anlægget går der godt 13 kilometer isolerede fjernvarmerør hen til Lendemarkes 335 husstande som er tilsluttet.

Hvor meget producerer de forskellige varmeformer?

Solvarmeanlægget leverer op til 1.700 kW varme. Fliskedlen yder 2.000 kW varme og derudover består anlægget af en backup oliekedel, som kan producere 3.700 kW varme. Varmen ledes i akkumulatortanken, som indeholder 400.000 liter specialbehandlet* vand. Lendemarke er det eneste af E.ONs fjernvarmeanlæg, som ikke producerer el.

*Al fjernvarmevandet i systemet er specialbehandlet ved mekanisk filtrering, pH reguleret dosering og korrosionsbeskyttelse.

Varmepris i 2021 

Priserne bliver fra 1. januar 2021:

  • Varmeforbrug: 613,50 kr. pr. MWh
  • Fast årligt abonnement: 1.133,00 kr.
  • Arealafgift: 21,67 kr. pr. m2 (ifølge BBR)
  • Individuel returvarmeafgift

Priserne er inklusive moms. Du kan læse mere om vores varmeprisprincipper her.

Hvis du har en varmeaftale med forbrugerpris- eller nettoprisindeks kan du altid ringe til os og få oplyst de gældende priser.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om Lendemarke fjernvarmeanlæg, vil koble din husstand på fjernvarmenettet eller har andre spørgsmål så skriv til os her.

Må vi kontakte dig på mail?

Udfyld vores formular, så får du automatisk besked på mail, når vi har nyt om din varme. Klik her.
 

E.ON Varmes bestemmelser