Fjernvarme i Hjortekær

Siden 2005 har E.ON leveret varme til Hjortekærs indbyggere. I dag får 200 husstande i Hjortekær deres varme fra vores energieffektive-kraftvarmeanlæg. Det gavner både husstandens økonomi og miljøet. 

Varmen som kommer ud i husstandene er varme produceret på naturgaskedler. I særlige tilfælde, hvor behovet for el eller varme er stort, produceres varmen på naturgasmotorer. Herfra ledes det varme vand over i en såkaldt akkumulatortank hvor det opvarmede vand samles til eventuelt senere brug. Akkumulatortanken på kraftvarmeværket i Hjortekær indeholder 55.000 liter specialbehandlet* vand. Derfra går der 4.100 m fjernvarmerør, som er isolerede og nedgravede.

For den teknisk interesserede kan vi oplyse at der er en MAN motor i Hjortekær som yder 308 kW el og 466 kW varme samt en naturgaskedel på 1 MW indfyret effekt.

*Al fjernvarmevandet i systemet er specialbehandlet ved mekanisk filtrering, pH reguleret dosering og korrosionsbeskyttelse.

Varmepris i 2019

Fra 1. januar 2019 vil varmeprisen inkl. moms bestå af:

  • Varmeforbrug: kr. 693,00 pr. MWh
  • Fast årligt abonnement: kr. 1.100,00
  • Arealafgift: kr. 21,04 pr. m2 (jf. BBR)

Du kan læse mere om vores varmeprisprincipper her.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om Hjortekær fjernvarmeanlæg, vil koble din husstand på fjernvarmenettet eller har andre spørgsmål må du endelig ringe til os på 70 27 05 77 – eller skrive en mail på kundecenter@eon.dk.

E.ON Varmes bestemmelser