Energieffektivt kraftvarmeanlæg

E.ON har leveret fjernvarme til Frederikssunds indbyggere siden 2005. I dag er der over 1.700 husstande i Frederikssund som får sin varme fra vores energieffektive-kraftvarmeanlæg. Det gavner både husstandens økonomi og bidrager til miljørigtig udnyttelse af energiresurserne.

Fjernvarmeløsningen i Frederikssund har en af landets bedste miljøprofiler, da værket modtager industriel overskudsvarme og desuden anvender el fra vandkraft til varmeproduktionen. Brug af overskudsvarme fra industrien giver vores fjernvarmekunder en besparelse på cirka 2.000 kr. årligt.

Når der opstår øget behov for el i Østdanmark, producerer vi el og varme på naturgasmotorer. Det varme vand* ledes over i en såkaldt akkumulatortank hvor det opvarmede vand bliver samlet til senere brug. Akkumulatortanken på kraftvarmeværket i Frederikssund indeholder 4.000 m3 specialbehandlet* vand. Det er hele 4 millioner liter vand – svarende til mere end 50.000 brusebade.

For den teknisk interesserede kan vi oplyse at hver motor yder 5.500 kW el og 5.900 kW varme. Derudover er de fire naturgaskedler på i alt 27 MW. Fra kraftvarmeværket går der 69 km isolerede fjernvarmerør under jorden ud til husstandene.

*Al fjernvarmevandet i systemet er specialbehandlet ved mekanisk filtrering, pH reguleret dosering og korrosionsbeskyttelse.

Varmepris 2019

Fra 1. januar 2019 vil varmeprisen inkl. moms bestå af:

  • Varmeforbrug: kr. 693,00 pr. MWh
  • Fast årligt abonnement: kr. 1.100,00
  • Arealafgift: kr. 21,04 pr. m2 (jf. BBR)

Du kan læse mere om vores varmeprisprincipper her.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om Frederikssund fjernvarmeanlæg, vil koble din husstand på fjernvarmenettet eller har andre spørgsmål må du endelig ringe til os på 70 27 05 77 – eller skrive en mail på kundecenter@eon.dk.

E.ON Varmes bestemmelser