Fjernvarme i Ålsgårde

Fra 1 august 2019 overtager E.ON Omgangens varmecentral i Ålsgårde, og vil herefter levere energieffektiv varme til områdets 387 husstande. I den forbindelse udskifter E.ON varmemålere i samtlige husstande til nye fjernaflæste målere, således at E.ON kan afregne det faktuelle forbrug samt holde øje med fejl og lækager i systemet.

Varmen som kommer ud til husstandene, er varme produceret på naturgaskedler. I særlige tilfælde, hvor behovet for el eller varme er stort, produceres varmen også på naturgasmotor. Herfra ledes det varme vand over i en såkaldt akkumulatortank, hvor det opvarmede vand samles til eventuelt senere brug. Akkumulatortanken på kraftvarmeværket i Ålsgårde indeholder 47.000 liter specialbehandlet* vand. Derfra går der ca 4.100 m fjernvarmerør, som er isolerede og nedgravede.

For den teknisk interesserede kan vi oplyse, at varmecentralen består af en MAN motor, som yder 305 kW el og 485 kW varme samt en naturgaskedel på 1,75 MW indfyret effekt.

E.ON arbejder på at konvertere de fossile brændsler, og vil i nær fremtid gå i dialog med kommunen om at etablere et mindre varmepumpeanlæg syd for varmecentralen, der kan fortrænge op imod 50% af den gas som i dag brændes af i kedlerne.

*Al fjernvarmevandet i systemet er specialbehandlet ved mekanisk filtrering, pH reguleret dosering og korrosionsbeskyttelse.

Varmepris i 2021 

Priserne bliver fra 1. januar 2021:

  • Varmeforbrug: 613,50 kr. pr. MWh
  • Fast årligt abonnement: 1.133,00 kr.
  • Arealafgift: 21,67 kr. pr. m2 (ifølge BBR)

Priserne er inklusive moms. Du kan læse mere om vores varmeprisprincipper her.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om Ålsgårde fjernvarmeanlæg, vil koble din husstand på fjernvarmenettet eller har andre spørgsmål så skriv til os her.

Må vi kontakte dig på mail?

Udfyld vores formular, så får du automatisk besked på mail, når vi har nyt om din varme. Klik her.
 

E.ON Varmes bestemmelser