Fjernvarme i Ålsgårde

I august 2019 overtog vi Omgangens varmecentral i Ålsgårde, og siden da har vi leveret energieffektiv varme til områdets 387 husstande. Samtidig udskiftede vi varmemålerne i samtlige husstande til nye fjernaflæste målere, så vi kan afregne det faktuelle forbrug og holde øje med eventuelle fejl og lækager i systemet.

Bor du i Ålsgårde og vil på fjernvarmenettet?

Sådan producerer vi Ålsgårdes fjernvarme
Varmen, som kommer ud til husstandene, er produceret på en varmepumpe, som vi installerede i 2021, og naturgaskedler. Varmepumpen vil i løbet af 2022 kunne producere op mod 70 % af Ålsgårdes fjernvarme.

I særlige tilfælde, hvor behovet for el eller varme er stort, produceres varmen også på naturgasmotor. Derefter ledes det varme vand over i en akkumulatortank, hvor det samles til eventuelt senere brug. Akkumulatortanken på kraftvarmeværket i Ålsgårde indeholder 47.000 liter specialbehandlet* vand. Derfra går der ca. 4.100 m fjernvarmerør, som er isolerede og nedgravede.

Tekniske specifikationer
Varmecentralen består af en 440 kW Termonova varmepumpe, der er opbygget af fire kompakte, støjsvage moduler. Varmepumpen leverer op mod 70 % af den samlede varme fra centralen. Desuden er der en MAN motor, som yder 305 kW el og 485 kW varme, og en naturgaskedel på 1,75 MW indfyret effekt, som udelukkende leverer spids- og nødlastvarme.

Varmepris
Se vores aktuelle pris på fjernvarme her.
 

Læs mere om vores andre fjernvarmenet:

Hvis du vil vide mere?

Hvis du vil vide mere om Ålsgårde fjernvarmeanlæg, vil koble din husstand på fjernvarmenettet eller har andre spørgsmål, så skriv til os her.

Må vi kontakte dig på mail?

Udfyld vores formular, så får du automatisk besked på mail, når vi har nyt om din varme. Klik her.

Om E.ON Varme

Vi har reduceret vores CO2-udledning med 53 % fra 2010-2019, fordi vi hele tiden gør vores varmeproduktion mere grøn og bæredygtig.

E.ON Varmes bestemmelser