Fjernvarme i Ålsgårde

I 2023 arbejder vi på at udvide fjernvarmenettet, så det kommer til at dække hele Ålsgårde og Hellebæk.

Vi arbejder frem imod at indsende projektforslag til Helsingør Kommune i august 2023.

Her ser du området:

Varmepumpe hæver temperaturen på returvandet
Varmen skal produceres på en ny varmecentral ved hjælp af en varmepumpe, der løfter temperaturen i returvandet fra Helsingør Kraftvarmeværks fjernvarmeledning til Hornbæk, så det bliver varmt nok til også at varme Ålsgårde og Hellebæk. Hvis projektet bliver godkendt, kan vi levere fjernvarme til de første nye kunder i 2026.

Bor du iHellebæk eller Ålsgårde og vil på fjernvarmenettet?
Så har vi også brug for din hjælp – lige nu. Fjernvarmeprojektet kan nemlig kun blive til noget, hvis der er nok husstande, der vil tilsluttes. Lige nu er det helt uforpligtende at melde sig som interesseret.

Vi har leveret fjernvarme til Ålsgårde siden 2019
I august 2019 overtog vi Omgangens varmecentral i Ålsgårde, og siden da har vi leveret energieffektiv varme til områdets 387 husstande. Samtidig udskiftede vi varmemålerne i samtlige husstande til nye fjernaflæste målere, så vi kan afregne det faktuelle forbrug og holde øje med eventuelle fejl og lækager i systemet.

Sådan producerer vi Ålsgårdes fjernvarme – i dag
Varmen, som kommer ud til husstandene i dag, er produceret på en varmepumpe, som vi installerede i 2021, og naturgaskedler. Varmepumpen vil i løbet af 2022 kunne producere op mod 70 % af Ålsgårdes fjernvarme.

I særlige tilfælde, hvor behovet for el eller varme er stort, produceres varmen også på naturgasmotor. Derefter ledes det varme vand over i en akkumulatortank, hvor det samles til eventuelt senere brug. Akkumulatortanken på kraftvarmeværket i Ålsgårde indeholder 47.000 liter specialbehandlet* vand. Derfra går der ca. 4.100 m fjernvarmerør, som er isolerede og nedgravede.

Tekniske specifikationer
Varmecentralen består af en 440 kW Termonova varmepumpe, der er opbygget af fire kompakte, støjsvage moduler. Varmepumpen leverer op mod 70 % af den samlede varme fra centralen. Desuden er der en MAN motor, som yder 305 kW el og 485 kW varme, og en naturgaskedel på 1,75 MW indfyret effekt, som udelukkende leverer spids- og nødlastvarme.

Varmepris
Se vores aktuelle pris på fjernvarme her.

Læs mere om vores andre fjernvarmenet:

Adresse

E.ON Kraftvarme Ålsgårde
Omgangen 1
3140 Ålsgårde

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om Ålsgårde fjernvarmeanlæg, vil koble din husstand på fjernvarmenettet eller har andre spørgsmål, så skriv til os her.

Mere grøn fjernvarme

Vi har reduceret vores CO2-udledning med 53 % fra 2010-2019, fordi vi hele tiden gør vores varmeproduktion mere grøn og bæredygtig. Læs mere her.

E.ON Varmes bestemmelser

E.ONs fjernvarmedeklaration

Her kan du se og downloade vores fjernvarmedeklaration.

Ålsgårde