Send koldt vand retur til dit varmeværk – og spar på varmeregningen

Returvarme – også kaldet afkøling. Returvarme er forskellen på vandets temperatur, når det kommer ind i din bolig, og når det bliver sendt retur til fjernvarmeværket igen. Hvis returtemperaturen er lav, har du udnyttet varmen godt. Jo bedre du udnytter varmen, jo mindre vand skal vi varme op og sende igennem fjernvarmerørene. På den måde driver vi bæredygtige fjernvarmeværker sammen.

 • Ny, månedlig returvarmeafgift pr. 1. januar 2023

  Mange af jer har givet udtryk for, at I foretrækker, at returvarmeafgiften skal afregnes hver måned og ikke baseres på et 12-måneders løbende gennemsnit, som det er nu. Det tager vi selvfølgelig til efterretning og ændrer efter jeres ønske returvarmemodellen pr. 1. januar 2023:

   

  3 ændringer:

  • Du bliver fremover afregnet den faktiske, månedlige returvarmeafgift baseret på dine aktuelle returtemperaturer. Derfor går vi helt væk fra den tidligere udregningsmetode baseret på et 12-måneders løbende gennemsnit.  På den måde mærker du effekten af forbedringer med det samme. Husk, at du kan bestille et servicetjek gennem os og få optimeret dit varmeanlæg.
  • Du bliver ikke opkrævet ekstra-afgift oven i din returvarmeafgift. Ekstra-afgiften var for kunder med meget dårlig varmeudnyttelse, og den går vi nu bort fra. 
  • Årsopgørelsen forsvinder. Når du bliver afregnet direkte hver måned, behøver vi ikke en opgørelse i slutning af året. 

   

  Følg temperatur og forbedringer på 'Mine Sider'

  Husk, at du kan følge med i din returtemperatur på ’Mine Sider’ – der ser du også, om du får bonus eller skal betale afgift.

   

  Særligt for Ålsgårde-kunder

  Bor du i Ålsgårde, har du hidtil været fritaget for at betale returvarmeafgift, fordi vi overtog Omegnens varmecentral i 2019 og havde forud indgået en aftale om priserne. Resten af kunderne på E.ONs fire andre fjernvarmenet har betalt returvarmeafgift eller fået bonus siden 1. januar 2020. Vi indfører returvarmeafgift i Ålsgårde 1. januar 2023. 

 • Hvad er returvarmeafgift?

  Det er en afgift, som vi enten betaler dig eller opkræver dig – alt efter hvor varmt vand, du sender retur til fjernvarmeværket. Så det afhænger af, hvor godt din varmeinstallation udnytter varmen. Hvor god afkølingen i dit system er.
   

  Kort forklaret: Sender du koldt vand retur, får du penge retur. Sender du for varmt vand retur, skal du betale. Se priseksempler nedenfor.

 • Du kan selv forbedre din returtemperatur

  Du kan se returvarme på din regning hver måned. Du kan også tjekke din varmemåler, hvor du kan se, hvilken temperatur, du modtager og hvilken, du returnerer. Find vores vejledning her.

  Du udnytter energien i fjernvarmen godt, hvis forskellen på de to temperaturer er mindst 30º C. Er forskellen lavere, kan det være en god idé, at vores servicetekniker gennemgår din varmeinstallation. Læs om vores servicetjek og book din tid her

  Du kan allerede nu selv følge vores gode råd, så du sparer på varmen – uden at fryse. Find vores gode råd her.

 • Derfor indførte vi returvarmeafgift

  Allerede for ti år siden begyndte varmeselskaber at indføre returvarmeafgift, fordi det giver jer et økonomisk incitament til at udnytte varmen ordentligt.
   

  Og varmeprisen er en kollektiv pris – du afregnes selvfølgelig efter forbrug, men alle kunder, der er tilknyttet samme fjernvarmeværk, betaler samme pris pr. MWh.
   

  Vi indførte returvarmeafgift pr. 1. januar 2020, fordi vi vil drive mere bæredygtige varmeværker. Og det har vi brug for jeres hjælp til.

 • Skal jeg betale eller får jeg penge retur?

  Det kan du se på din regning hver måned, hvor vi udspecificerer dine temperaturer og viser, hvordan vi regner bonus eller afgift ud.  

 • Hvorfor kan jeg ikke selv bestemme min fremløbstemperatur?

  Fjernvarmeværket justerer fremløbstemperaturen efter vejret og temperaturen udenfor, så værket kan levere tilstrækkelig med varme - både på kolde vinterdage og varme sommerdage.
   

  Fremløbstemperaturen varierer fra hustand til hustand, fordi der er et vist varmetab på vej igennem fjernvarmenettet.
   

  Hvis dit hus ligger i starten af ledningsnettet, får du varmere vand leveret end længere nede på nettet. Så fremløbstemperatuen afhænger både af husets placering og tiden på året/vejret udenfor.

 • Hvad sker der, hvis jeg slukker for energimåleren?

  Du må ikke slukke for energimåleren. Den måler dit energiforbrug og returvarme, og hvis vi ikke modtager de oplysninger, kan vi ikke fakturere dig for dit varmeforbrug, give dig returvarmebonus eller -afgift.
   

  Hvis vi ikke modtager målerdata fra dig, vil vi basere din regning på et forventet forbrug og opkræve dig aconto. 

 • Hvad sker der, hvis jeg slukker for varmen?

  Du må som udgangspunkt gerne slukke for varmen - både på dine radiatorer og dine fjernvarmeunit - men vi anbefaler det ikke, fordi dit hus har behov for en minimumstemperatur for at undgå risiko for skimmelsvamp og fugtskader. 
   

  Det er vigtigt, at du ikke slukker for energimåleren, hvis du alligevel vælger at slukke for varmen.

 • Hvorfor skal returvandet være koldt - det virker ulogisk?
  • Når du sender koldt vand retur, betyder det, at dit system udnytter varmen rigtigt. Det er den væsentligste grund. For jo bedre du udnytter varmen, jo mindre varme skal varmeværket producere, og dér ligger den største totale energibesparelse.

  • Hvis de enkelte installationer udnytter varmen virkelig dårligt, kan varmeværket være nødt til at hæve den temperatur, som du modtager – for at kunne garantere en tilstrækkelig temperatur hos dig. Og det er et endnu større spild af energi.

  • Jo mindre varmt vand, vi pumper igennem systemet, jo mindre energi bruger pumperne.

  • Vi kan ikke bruge varmen i returvandet til noget. Den varme går tabt. Selvom det mest logiske ville være, at vi kunne spare energi på at genopvarme vandet op fra fx lunkent til varmt. Men sådan fungerer varmeværket ikke. Tværtimod skal returvandet køle en såkaldt røggas ned, for at varmekedlerne fungerer så energieffektivt som muligt. (Den største energibesparelse er dog første punkt - at varme så lidt vand op som muligt.)

  • De store kedler på fjernvarmeværket, som producerer din varme, er mest effektive, når de holder sig inden for et bestemt spænd af temperaturer – meget forenklet forklaret. Hvis vi modtager en høj returløbstemperatur, bliver temperatur-spændet for stort, og derfor skal vi bruge en større mængde brændstof for at producere den samme mængde varme. Det forringer kedlernes effektivitet og betyder selvfølgelig, at varmen bliver dyrere og miljøbelastningen større. Det er lidt som i en bil, at man skal ramme det rigtige gear, ellers går det udover benzinøkomomien, og motoren bliver overbelastet, hvis man forsøger at køre hurtigt i første gear.

  • Din fordel ved at sende koldt vand retur til varmeværket er, at du sparer på varmeregning og har et lavere og mere bæredygtigt energiforbrug.
 • Sådan afregner vi din afgift eller bonus
  • Du bliver afregnet den faktiske, månedlige returvarme baseret på dine aktuelle returtemperaturer. På den måde mærker du effekten af forbedringer af dit varmesystem med det samme.
  • Du kan altid følge med i din returtemperatur på ’Mine Sider’ – der ser du også, om du får bonus eller skal betale afgift.
 • Skal jeg betale returvarmeafgift, hvis jeg lige er flyttet ind?

  Ja, nye kunder skal også betale returvarmeafgift efter samme model som eksisterende kunder.

 • Årsopgørelse

  Når året er gået, og vi har fået data for alle 12 måneder, får du en årsopgørelse på din returvarmeafgift. Vi opgør dit faktiske varmeforbrug og returvarme for hele året og modregner det, du har betalt løbende. Sidste årsopgørelse kommer i januar 2023, derefter bortfalder den.

Sådan beregner vi din afgift eller bonus

1. Penge retur – for dig, der får leveret fjernvarmevand over 50°C. Udnytter du varmen godt, bliver du belønnet, og vi modregner beløbet på din regning. Du får 26,25 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet koldere retur end det temperaturkrav, vi har til dit returvand.

2. Afgift – for dig, der får leveret fjernvarmevand over 50°C – du betaler 26,25 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet varmere retur end det temperaturkrav, vi har til dit returvand. Vi opkræver beløbet på din regning.

I tabellen kan du se hvilken returtemperatur, der gælder for dig - ud fra temperaturen på det fjernvarmevand, du får leveret:

Sådan beregner vi: 
Returvarmebonus/afgift = (Månedlig returtemperatur °C – krav til returtemperatur °C) * Månedlig forbrug (MWh) * Returvarmesats (kr.)

Jo bedre vi udnytter varmen, jo mere energi sparer vi

 • Mindre belastning af miljøet
 • Lavere fjernvarmepriser for dig som kunde
 • Mindre brug af elektricitet til at pumpe vandet rundt i nettet
 • Mindre energi til at varme vandet op
Samarbejde på kontor

Spar på varmen uden at fryse

Vi har samlet flere gode råd om fjernvarme, så du kan spare på varmen uden at fryse. Find dem her.

Bestil et servicetjek

Hvis dit system er indstillet forkert eller i stykker, kan det betyde, at du har et unødigt højt forbrug af varme eller ikke udnytter varmen godt nok. Bestil et servicetjek her.

Tjek temperaturen på din fjernvarme

Se hvordan du tjekker temperaturen på din fjernvarme her.  

Se dit forbrug på Mine Sider

Du kan altid følge dit forbrug på Mine Sider. Her finder du også dine regninger fra os. Gå til Mine Sider.

Dit fjernvarmeværk

E.ON har fjernvarmenet fem steder i Danmark. Find dit eget fjernvarmenetværk her: 

Frederikssund
Lendemarke
Hjortekær
Ørslev-Terslev
Ålsgårde

Priseksempel - når du skal have penge retur
Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen godt, og sender koldere vand retur end vores maximumskrav:

Eksempel på beregning: 
Kunde A får leveret fremløbstemperatur på 70°C og har et krav til sin returtemperatur på 35 °C, men Kunde A udnytter varmen godt og sender koldere vand retur end returkravet. Månedlig, gennemsnitlig returtemperatur er på 33 °C, derfor får kunden bonus: 

Returvarmebonus = (33-35 °C) * 3 MWh * 26,25 kr.= -157,50 kr.

Priseksempel - når du skal betale
Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen dårligt og skal betale returvarmeafgift.

Eksempel på beregning:
Kunde B får leveret fremløbstemperatur på 60°C og har et krav til sin returtemperatur på 40,7 °C, men Kunde B afkøler sit returvand ringere end kravet med en månedlig, gennemsnitlig returtemperatur på 43 °C og skal derfor betale afgift: 

Returvarmeafgift = (43-40,7 °C) * 3 MWh * 26,25 kr.= 181,13 kr.