Send koldt vand retur til dit varmeværk – og spar på varmeregningen

Returvarme – også kaldet afkøling. Returvarme er forskellen på vandets temperatur, når det kommer ind i din bolig, og når det bliver sendt retur til fjernvarmeværket igen. Hvis returtemperaturen er lav, har du udnyttet varmen godt. Jo bedre du udnytter varmen, jo mindre vand skal vi varme op og sende igennem fjernvarmerørene. På den måde driver vi bæredygtige fjernvarmeværker sammen.

 • Ny, månedlig returvarmeafgift pr. 1. januar 2023

  Mange af jer har givet udtryk for, at I foretrækker, at returvarmeafgiften skal afregnes hver måned og ikke baseres på et 12-måneders løbende gennemsnit, som det er nu. Det tager vi selvfølgelig til efterretning og ændrer efter jeres ønske returvarmemodellen pr. 1. januar 2023:

   

  3 ændringer:

  • Du bliver fremover afregnet den faktiske, månedlige returvarmeafgift baseret på dine aktuelle returtemperaturer. Derfor går vi helt væk fra den tidligere udregningsmetode baseret på et 12-måneders løbende gennemsnit.  På den måde mærker du effekten af forbedringer med det samme. Husk, at du kan bestille et servicetjek gennem os og få optimeret dit varmeanlæg.
  • Du bliver ikke opkrævet ekstra-afgift oven i din returvarmeafgift. Ekstra-afgiften var for kunder med meget dårlig varmeudnyttelse, og den går vi nu bort fra. 
  • Årsopgørelsen forsvinder. Når du bliver afregnet direkte hver måned, behøver vi ikke en opgørelse i slutning af året. 

   

  Følg temperatur og forbedringer på 'Mine Sider'

  Husk, at du kan følge med i din returtemperatur på ’Mine Sider’ – der ser du også, om du får bonus eller skal betale afgift.

   

  Særligt for Ålsgårde-kunder

  Bor du i Ålsgårde, har du hidtil været fritaget for at betale returvarmeafgift, fordi vi overtog Omegnens varmecentral i 2019 og havde forud indgået en aftale om priserne. Resten af kunderne på E.ONs fire andre fjernvarmenet har betalt returvarmeafgift eller fået bonus siden 1. januar 2020. Vi indfører returvarmeafgift i Ålsgårde 1. januar 2023. 

 • Hvad er returvarmeafgift?

  Det er en afgift, som vi enten betaler dig eller opkræver dig – alt efter hvor varmt vand, du sender retur til fjernvarmeværket. Så det afhænger af, hvor godt din varmeinstallation udnytter varmen. Hvor god afkølingen i dit system er.
   

  Kort forklaret: Sender du koldt vand retur, får du penge retur. Sender du for varmt vand retur, skal du betale. Se priseksempler nedenfor.

 • Du kan selv forbedre din returtemperatur

  Du kan se returvarme på din regning hver måned. Du kan også tjekke din varmemåler, hvor du kan se, hvilken temperatur, du modtager og hvilken, du returnerer. Find vores vejledning her.

  Du udnytter energien i fjernvarmen godt, hvis forskellen på de to temperaturer er mindst 30º C. Er forskellen lavere, kan det være en god idé, at vores servicetekniker gennemgår din varmeinstallation. Læs om vores servicetjek og book din tid her

  Du kan allerede nu selv følge vores gode råd, så du sparer på varmen – uden at fryse. Find vores gode råd her.

 • Derfor indførte vi returvarmeafgift

  Allerede for ti år siden begyndte varmeselskaber at indføre returvarmeafgift, fordi det giver jer et økonomisk incitament til at udnytte varmen ordentligt.
   

  Og varmeprisen er en kollektiv pris – du afregnes selvfølgelig efter forbrug, men alle kunder, der er tilknyttet samme fjernvarmeværk, betaler samme pris pr. MWh.
   

  Vi indførte returvarmeafgift pr. 1. januar 2020, fordi vi vil drive mere bæredygtige varmeværker. Og det har vi brug for jeres hjælp til.

 • Skal jeg betale eller får jeg penge retur?

  Det kan du se på din regning hver måned, hvor vi udspecificerer dine temperaturer og viser, hvordan vi regner bonus eller afgift ud.  

 • Hvorfor regner I ud fra et årsgennemsnit?

  Vi baserer returvarmeafgiften på et vægtet gennemsnit de sidste 12 måneder for at undgå, at du får uforholdsmæssigt høje varmeregninger om vinteren. Både dit varmeforbrug og din returvarmetemperatur varierer meget henover året.
   

  Om vinteren er forbruget højere end om sommeren – temperaturen på din returvarme svinger ligeledes.
   

  Derfor baserer vi returvarmeafgiften på et årsgennemsnit, så vi fordeler omkostningen ud over hele året. 

 • Hvorfor er der både afgift og ekstra-afgift?

  Afgift/bonus gælder for alle kunder og er et økonomisk incitament til at udnytte varmen bedst muligt. Ekstra-afgiften er et yderligere incitament og gælder kun for kunder, der får leveret en temperatur over 60 grader.
   

  Du har ikke indflydelse på den temperatur fjernvarmevandet har på vej ind i dit hus. Men du har et ansvar for at bruge varmen mest hensigtsmæssigt, og derfor skal kunder, der modtager varme over 60 grader, som maksimum have en returtemperatur på 42 grader.
   

  Jo højere fremløbstemperatur du har, desto nemmere er det at udnytte varmen og få en lavere returtemperatur.
   

  Hvis din varmeinstallation udnytter varmen dårligt, kræver det mere fjernvarmevand at varme dit hus op end en husstand med lav returvarmetemperatur.
   

  Derfor er kunder med dårlig udnyttelse med til at hæve varmeprisen for resten af kunderne. Ekstraafgiften jævner den ubalance ud. 

 • Hvorfor kan jeg ikke selv bestemme min fremløbstemperatur?

  Fjernvarmeværket justerer fremløbstemperaturen efter vejret og temperaturen udenfor, så værket kan levere tilstrækkelig med varme - både på kolde vinterdage og varme sommerdage.
   

  Fremløbstemperaturen varierer fra hustand til hustand, fordi der er et vist varmetab på vej igennem fjernvarmenettet.
   

  Hvis dit hus ligger i starten af ledningsnettet, får du varmere vand leveret end længere nede på nettet. Så fremløbstemperatuen afhænger både af husets placering og tiden på året/vejret udenfor.

 • Hvad sker der, hvis jeg slukker for energimåleren?

  Du må ikke slukke for energimåleren. Den måler dit energiforbrug og returvarme, og hvis vi ikke modtager de oplysninger, kan vi ikke fakturere dig for dit varmeforbrug, give dig returvarmebonus eller -afgift.
   

  Hvis vi ikke modtager målerdata fra dig, vil vi basere din regning på et forventet forbrug og opkræve dig aconto. 

 • Hvad sker der, hvis jeg slukker for varmen?

  Du må som udgangspunkt gerne slukke for varmen - både på dine radiatorer og dine fjernvarmeunit - men vi anbefaler det ikke, fordi dit hus har behov for en minimumstemperatur for at undgå risiko for skimmelsvamp og fugtskader. 
   

  Det er vigtigt, at du ikke slukker for energimåleren, hvis du alligevel vælger at slukke for varmen.

 • Hvorfor skal returvandet være koldt - det virker ulogisk?
  • Når du sender koldt vand retur, betyder det, at dit system udnytter varmen rigtigt. Det er den væsentligste grund. For jo bedre du udnytter varmen, jo mindre varme skal varmeværket producere, og dér ligger den største totale energibesparelse.

  • Hvis de enkelte installationer udnytter varmen virkelig dårligt, kan varmeværket være nødt til at hæve den temperatur, som du modtager – for at kunne garantere en tilstrækkelig temperatur hos dig. Og det er et endnu større spild af energi.

  • Jo mindre varmt vand, vi pumper igennem systemet, jo mindre energi bruger pumperne.

  • Vi kan ikke bruge varmen i returvandet til noget. Den varme går tabt. Selvom det mest logiske ville være, at vi kunne spare energi på at genopvarme vandet op fra fx lunkent til varmt. Men sådan fungerer varmeværket ikke. Tværtimod skal returvandet køle en såkaldt røggas ned, for at varmekedlerne fungerer så energieffektivt som muligt. (Den største energibesparelse er dog første punkt - at varme så lidt vand op som muligt.)

  • De store kedler på fjernvarmeværket, som producerer din varme, er mest effektive, når de holder sig inden for et bestemt spænd af temperaturer – meget forenklet forklaret. Hvis vi modtager en høj returløbstemperatur, bliver temperatur-spændet for stort, og derfor skal vi bruge en større mængde brændstof for at producere den samme mængde varme. Det forringer kedlernes effektivitet og betyder selvfølgelig, at varmen bliver dyrere og miljøbelastningen større. Det er lidt som i en bil, at man skal ramme det rigtige gear, ellers går det udover benzinøkomomien, og motoren bliver overbelastet, hvis man forsøger at køre hurtigt i første gear.

  • Din fordel ved at sende koldt vand retur til varmeværket er, at du sparer på varmeregning og har et lavere og mere bæredygtigt energiforbrug.
 • Sådan beregner vi returvarme

  Du betaler returvarmebidrag hver måned de første 11 måneder (januar til november) ud fra et gennemsnit af dit varmeforbrug og din returtemperatur de foregående 12 måneder.

 • Skal jeg betale returvarmeafgift, hvis jeg lige er flyttet ind?

  Ja, nye kunder skal også betale returvarmeafgift. Nye kunders returvarmeafgift bliver beregnet som et gennemsnit af de antal måneder, de har været kunder, og derfor vil bidraget sandsynligvis variere mere det første år, indtil der er opnået et beregningsgrundlag på 12 måneder. 
   

  Dvs. hvis du har været kunde i 1 måned, bliver du afregnet for den måneds forbrug og returvarme. Hvis du har været kunde i 2 måneder, bliver du afregnet for de måneders forbrug og returvarme.

 • Årsopgørelse

  Når året er gået, og vi har fået data for alle 12 måneder, får du en årsopgørelse på din returvarmeafgift. Vi opgør dit faktiske varmeforbrug og returvarme for hele året og modregner det, du har betalt løbende. Årsopgørelsen kommer i januar.
   

  På den måde får du en balanceret returvarmeafgift eller -bonus hele året, men du kan samtidig få resultatet af de forbedringer, du har gjort – samme år, som du har lavet ændringerne. Har du forbedret din varmeudnyttelse, får du en ekstra bonus i slutningen af året. Men du kan også risikere en ekstra afgift, fx hvis det foregående år har været koldere, og du har brugt mere varme. 

Priseksempler returvarmeafgift

3 pristrin
Vi baserer din returvarmeafgift på et gennemsnit af dit forbrug og din returtemperatur de sidste 12 måneder.

1. Penge retur – for dig, der får leveret fjernvarmevand over 50°C. Udnytter du varmen godt, bliver du belønnet – vi modregner beløbet på din regning. Du får 11,75 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet koldere retur end det temperaturkrav, vi har til dit returvand.

2. Afgift – for dig, der får leveret fjernvarmevand over 50°C – du betaler 11,75 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet varmere retur end det temperaturkrav, vi har til dit returvand.

I tabellen kan du se hvilken returtemperatur, der gælder for dig - ud fra temperaturen på det fjernvarmevand, du får leveret: 

Skema over temperatur på fjernvarmeanlæg

3. Ekstra-afgift – for dig, der får leveret fjernvarmevand på 60°C eller højere, hvor vi kræver en returtemperatur på max. 42°C. Du betaler både afgift og ekstra-afgift, hvis din installation udnytter varmen meget dårligt. Vi afregner (afgift + ekstra-afgift) 11,75 kr. + 26,25 kr. pr. grad pr. MWh, du sender vandet varmere retur end vores temperaturkrav. 

Jo bedre vi udnytter varmen, jo mere energi sparer vi

 • Mindre belastning af miljøet
 • Lavere fjernvarmepriser for dig som kunde
 • Mindre brug af elektricitet til at pumpe vandet rundt i nettet
 • Mindre energi til at varme vandet op
Samarbejde på kontor

Spar på varmen uden at fryse

Vi har samlet flere gode råd om fjernvarme, så du kan spare på varmen uden at fryse. Find dem her.

Bestil et servicetjek

Hvis dit system er indstillet forkert eller i stykker, kan det betyde, at du har et unødigt højt forbrug af varme eller ikke udnytter varmen godt nok. Bestil et servicetjek her.

Tjek temperaturen på din fjernvarme

Se hvordan du tjekker temperaturen på din fjernvarme her.  

Se dit forbrug på Mine Sider

Du kan altid følge dit forbrug på Mine Sider. Her finder du også dine regninger fra os. Log på med dit kundenummer her.

Må vi kontakte dig på mail?

Udfyld vores formular, så får du automatisk besked på mail, når vi har nyt om din varme. Klik her.

Dit fjernvarmeværk

E.ON har fjernvarmenet fem steder i Danmark. Find dit eget fjernvarmenetværk her: 

Frederikssund
Lendemarke
Hjortekær
Ørslev-Terslev
Ålsgårde

Priseksempel - når du skal have penge retur

Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen godt og sender koldere vand retur, end vores maximumskrav:

Priseksempel ved returvarmebonus

Sådan beregner vi:
Returvarmebonus = (Aktuel returtemperatur °C – krav til forventet returtemperatur °C) * forbrug (MWh) * bonus (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarmebonus = (33-39,5 °C) * 18 MWh * 11,75 kr. * 1/12 = -114,56 kr.

Priseksempel - når du skal betale

Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen dårligt og skal betale returvarmeafgift.

Priseksempel ved returvarme afgift

Sådan beregner vi:
Returvarmeafgift = Aktuel returtemperatur °C – krav til forventet returtemperatur °C) * forbrug (MWh) * afgift (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarmeafgift = (41,7 - 38,5 °C) * 18 MWh * 11,75 kr. * 1/12 = 56,40 kr.

Priseksempel ved meget dårlig udnyttelse af varmen 

Fiktivt forbrug for en installation, der udnytter varmen meget dårligt og derfor skal betale både returvarmeafgift og ekstra-afgift:

Priseksempel ved returvarme afgift

Sådan beregner vi:
Returvarmeafgift = (Aktuel returtemperatur °C – krav til forventet returtemperatur °C) * forbrug (MWh) * afgift (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Returvarmeafgift = (44,6 - 37,3 °C) * 18 MWh * 11,75 kr. * 1/12 = 128,66 kr.

Returvarme ekstra afgift = (Aktuel returtemperatur – 42 °C) * forbrug (MWh) * ekstra afgift (kr.) * 1/12 (fordelt pr. måned)

Ekstra-afgift = (44,6 – 42 °C) * 18 MWh * 26,25 kr. * 1/12 = 102, 38 kr.

Månedlig returvarmeafgift = 231,04 kr.