1. Privat
  2. Varme til dit hjem
  3. Afkøling af fjernvarme

Afkøling af fjernvarme

Afkølingen er forskellen på vandets temperatur når det kommer ind i din bolig , og når det bliver sendt retur til værket igen. Hvis returvandet er kølet godt af, betyder det, at du har udnyttet energien optimalt i dit hjem.

Din afkøling fungerer bedst hvis den ligger på mindst 30º C. Om sommeren kan den være lavere. På din varmemåler kan du altid se den aktuelle afkøling.

Gode råd om fjernvarme
 

God afkøling – det betaler sig

Hvis vandet ikke er tilstrækkeligt afkølet, løber vandet for hurtigt igennem systemet. Det betyder, at fjernvarmeværket enten skal hæve temperaturen på vandet eller sende en større mængde vand ud i nettet for at kunne levere den lovede temperatur.

Pumperne bruger mere strøm til at sende mere vand rundt i nettet, og ved en højere temperatur forsvinder der også mere energi ud i jorden som varmetab.

Velafkølet returvand til værket betyder:

  • Mindre varmetab i fjernvarmenettet.
  • Mindre brug af elektricitet til at pumpe vandet rundt i nettet.
  • Mulighed for større el-produktion på kraftvarmeværket.
  • Færre omkostninger for fjernvarmeselskabet.
  • Lavere fjernvarmepriser for dig som kunde.
  • Mindre belastning af miljøet.

Afkølingen i fjernvarmesystemet er størst om vinteren og mindst om sommeren. Du får et bedre billede af, hvordan energien er udnyttet i fjernvarmevandet, hvis du kigger på den gennemsnitlige årsafkøling. Jo højere årsafkøling, desto bedre.

Du udnytter energien i fjernvarmen godt, hvis din årsafkøling er mindst 30º C. Ligger den på 20º C eller derunder, afgiver det varme vand ikke tilstrækkelig varme til rummet, når det løber gennem radiatorerne.

På din varmemåler kan du altid se den aktuelle afkøling.

Har du dårlig afkøling, er der måske fejl i indstillingen af dit varmeanlæg. Derfor anbefaler vi, at du får en autoriseret VVS-installatør til at efterse anlægget.

Gode råd om fjernvarme