Driftssikkert anlæg med flere varmekilder

Et Byvarme-anlæg består af et mix af varmekilder. 
De forskellige varmekilder sikrer, at et Byvarme-anlæg kan levere billig fjernvarme året rundt.

Er Byvarme noget for din by?

Varmepumpe som primær varmekilde
Varmepumpen udnytter luften omkring anlægget til at producere varme. Den er anlæggets grundkilde, da den bruger 1 kWh til at producere 3,5 kWh varme.

Solfelt til produktion af sommervarme
Solfeltet skaber varme, når solen skinner. Om sommeren vil varmen næsten udelukkende komme herfra. Om vinteren kan varmen fra solfeltet øge varmepumpens effektivitet.

Elkedel for fuld forsyningssikkerhed
Elkedlen skaber fuld forsyningssikkerhed og kan tage spidsbelastningen i de koldeste måneder. Derudover kan den være med til at sikre, at områdets elnet ikke bliver overbelastet.

Akkumuleringstank giver 6-12 timers varmeforsyning
Akkumuleringstanken sørger for at gemme varmen. Når strømmen er dyr, vil varmen hovedsageligt komme fra den akkumulerede varme i tanken.