Vil du også have fjernvarme?

Udfyld gerne vores korte formular, og så kontakter vi dig, hvis der er interesse for Byvarme i din by. Vi holder dig løbende orienteret.

Hvad er din rolle?
E.ON må gerne kontakte mig med relevant information om Byvarme i min by

Læs om vores privatlivspolitik i forbindelse med Byvarme nedenfor.


Privatlivspolitik

Behandling af de oplysninger, som du skriver dig op til i forbindelse med Byvarme
Når du skriver dig op, gemmer vi de oplysninger, som du giver os. Formålet er at vurdere interessen for fjernvarme i det område, din tilkendegivelse stammer fra, og kunne kontakte dig om Byvarme, hvis der er mange tilkendegivelser i dit område.

Når du har givet os dine oplysninger, er E.ON Danmark dataansvarlig.

Vores behandling er lovlig, fordi du ved at skrive dig op har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til formålet. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at meddele os det. 

Vi gemmer de oplysninger, som du giver os, enten indtil du meddeler os, at vi skal slette dem, (dog senest den 31. december 2023) eller tidligere, hvis det står klart, at Byvarme ikke realiseres i dit område.

Sikkerhed
For at beskytte de personoplysninger vi behandler, iagttager vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Formålet er at sikre, at oplysningerne ikke går tabt, ødelægges, manipuleres eller stilles til rådighed for uautoriserede personer. Vi stræber altid efter at opnå et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i lyset af de tekniske muligheder, der findes på markedet.

Dine rettigheder

Som registreret hos E.ON har du følgende rettigheder:

  1. Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  2. Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og i nogle tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  3. Ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen.
  4. Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Kontakt os
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte E.ON:

Skriv til os her eller:

E.ON Danmark A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Telefonnummer: 70 27 05 77

eller Databeskyttelsesrådgiver Thomas Andersen Thrane dpo@eon.dk

Klage
Du har ret til at indgive en klage angående behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

E.ONs generelle privatlivspolitik
Læs alt om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik her. Vi opdaterer løbende privatlivspolitikken, og ændringer vil fremgå af denne side.