Sådan kommer I godt fra start

E.ON Varme har hovedsæde på Frederiksberg. Vi har lang erfaring med drift af lokale fjernvarmeanlæg og varmecentraler i mindre bysamfund på Sjælland. E.ON Varme er en del af Europas største privatejede energikoncern E.ON SE – så vi er her også for dig i morgen.  

Vi hjælper din by godt i gang med Byvarme helt fra starten af:

  1. Vi hjælper med borgermøder og stiftelse af a.m.b.a.
  2. Vi rådgiver jer om at udarbejde af projektforslaget til kommunen.
  3. Vi står for etablering og generel drift af jeres Byvarme-anlæg.
     

Borgermøder og stiftelse af a.m.b.a.
For at komme i gang med et Byvarme-anlæg skal der være lokal opbakning, og I skal stifte et a.m.b.a. E.ON stiller gerne op til borgermøder, hvor vi forklarer nærmere om Byvarme, og hvordan det kan se ud i din by.

Vi hjælper også gerne med informationsmaterialer, som sætter fokus på Byvarme i din by.
 

Kom godt i gang med et a.m.b.a. Vi tilbyder hjælp til

  • at afholde generalforsamling og få valgt en bestyrelse
  • at få styr på det juridiske
  • at informere resten af byens borgere om Byvarme-processen.


Udarbejde projektforslag
Når I skal i gang med et nyt fjernvarmeanlæg, skal I udarbejde et projektforslag til kommunen, hvor I blandt andet argumenterer for de samfundsøkonomiske fordele ved projektet. Vi hjælper med at få udformet projektforslaget, så det lever op til kommunens krav.


Etablering og drift af Byvarme-anlæg
Når projektet bliver godkendt af kommunen, går vi i gang med at etablere det nye Byvarme-anlæg.

Vi lægger en plan for etablering af fjernvarmenettet og holder løbende en tæt dialog med jer.

Så snart anlægget står færdigt, kan vi sende fjernvarme ud, efterhånden som nettet bliver færdigt. Vi sørger også for den løbende drift af anlægget og passer godt på det i de 10 år, vores kontrakt løber.

Efter de 10 år kan I forny kontrakten, men I er også velkomne til at finde en ny operatør.