Fjernvarme til Glumsø 

Vil du også have fjernvarme? Så behøver vi din tilkendegivelse nu, så vi kan komme videre med processen.

Glumsø og Omegns Lokalråd har nedsat et varmeudvalg i Glumsø. Varmeudvalget og E.ON har sammen underskrevet en hensigtserklæring om at arbejde for at få Byvarme fra E.ON i hele Glumsø by - indenfor byskiltene.

På nuværende tidspunkt har Varmeudvalget fået ca. 2/3 af de nødvendige interessetilkendegivelser - inklusiv de kommunale ejendomme - men vi har brug for flere, hvis anlægget skal blive til noget. Vi beder derfor om din foreløbige tilkendegivelse, hvis du er interesseret i fjernvarme.

Kort om Byvarme – fjernvarme tæt på dig
Byvarme er et lokalt fjernvarmeanlæg, som byens egne borgere ejer og styrer gennem et a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar).

Byvarme kræver, at der bliver bygget et nyt fjernvarmeanlæg og lagt et fjernvarmenet i byen, så boliger og bygninger får adgang til fjernvarmen. Selve anlægget forventes bygget på et allerede reserveret grundstykke beliggende i Glumsø Erhvervspark på den anden side af jernbanen.

Tidshorisonten er en udrulning i 2025.

Varmeudvalget i Glumsø:

Har du brug for at komme i kontakt med Varmeudvalget i Glumsø, kan du ringe til Vagn eller Ellen. Eller rette henvendelse via email til gvarmevaerk@gmail.com.

Vagn Holk Lauridsen
Tlf.: 21 76 98 67

Ellen Wejdling
Tlf: 21 61 67 89

Ønsker du at give din tilkendegivelse for Byvarme i Glumsø kan du gøre det her:

Følg med i processen

 • August 2023: Tættere på fjernvarme – projektforslag indsendt

  Glumsø Fjernvarme a.m.b.a. er nu tættere på at kunne tilbyde fjernvarme til borgerne i Glumsø. A.m.b.a.’et har fået hjælp fra E.ON til at udarbejde et såkaldt projektforslag, som nu er sendt til behandling hos Næstved Kommune. Projektforslaget viser, hvordan a.m.b.a.’et vil producere fjernvarmen samt omkostningerne for projektet.

 • Glumsø Fjernvarme a.m.b.a. indgår aftale om projektforslag

  I starten af april indgik Glumsø Fjernvarme a.m.b.a. en aftale med E.ON, om at virksomheden udarbejder et projektforslag om fjernvarme for byen. Det er et vigtigt og stort skridt mod en fælles varmeløsning i Glumsø By. Når projektforslaget er klart, skal det til behandling hos Næstved Kommune. Hvis projektforslaget bliver godkendt, er næste skridt for bestyrelsen at få udarbejdet udbudsmateriale på det endelige fjernvarmeprojekt.

 • 25. januar blev Glumsø Fjernvarme a.m.b.a. stiftet!

  25. januar 2023 blev der afholdt stiftende generalforsamling for selskabet Glumsø Fjernvarme a.m.b.a. Omkring 80 bysbørn mødte op i den Gule Cafe for at tage del i den store dag. Efter en kort velkomst fra Lokalrådets formand tog Vagn Holk over og fortalte om processen, som nu venter forude, før der kommer fjernvarme i Glumsø by.

 • 17. januar 2023: Kom til skiftende generalforsamling - nu er det lige om hjørnet

  Onsdag d. 25. januar kl. 19.00 holdes der stiftende generalforsamling for Glumsø Fjernvarme a.m.b.a. – og du er inviteret. Lokalrådet afholder den stiftende generalforsamling i Den Gule Café på Glumsø Skole, hvor der vil være mulighed for at møde op og give Glumsøs fjernvarme en rigtig god start. Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen, bedes du på forhånd kontakte lokalrådets varmeudvalg på emailadressen gvarmevaerk@gmail.com

   

  Dagsordenen for generalforsamlingen

   

  Vedtægter for det nye fjernvarmeselskab

 • 9. december 2022: ”Solid plan for de næste måneder”

  Varmeudvalget har arbejdet målrettet i en måned nu, og har lagt en solid plan for den næste fase frem mod at få fjernvarmen til Glumsø. Udvalget har indkaldt til næste møde kort inden jul, og her vil man se på, hvad der skal til frem mod at starte et egentligt fjernvarmeselskab i Glumsø – Glumsø Byvarme a.m.b.a. Der planlægges et borgermøde d. 7. januar 2023 på Kroen, hvor installationen af fjernvarme i huse og lejligheder vil være i fokus, og hvor man kan se en fjernvarmeunit og tale med en fjenrvarmetekniker fra E.ON. Og så kan I allerede nu glæde jer til den stiftende generalforsamling for Glumsø Byvarme a.m.b.a., som afholdes d. 25. januar 2023.

 • 15. november 2022: ”Varmeudvalget har skrevet hensigtserklæring med E.ON”

  Glumsø Lokalråds varmeudvalg og E.ON har begge underskrevet en hensigtserklæring om at fortsætte samarbejdet om udvikling af en fjernvarmeløsning til Glumsø. Hensigtserklæringen giver varmeudvalget mulighed for at trække på E.ONs erfaring og viden om etablering af fjernvarmenet i mindre byer. Vagn og Ellen fra varmeudvalget fik æren af at skrive under, og de er begge glade for at kunne komme godt videre i arbejdet med at få fjernvarmen til Glumsø.

 • 9. november 2022: ”Fin start for varmeudvalget”

  Glumsø Lokalråds nye varmeudvalg holdt i dag møde i cafeteriet i Glumsø Hallen. Varmeudvalget består af 9 engagerede Glumsø-borgere, der alle var mødt op for at give Glumsø Byvarme en god start. E.ON deltog også på mødet, og der var god sparring omkring mulighederne for fjernvarme – herunder gode snakke om varmeanlægget, husstandsinstallationerne, gravearbejdet og økonomien i byens mulige nye fjernvarmeselskab. Varmeudvalget blev enige om at fortsætte det gode arbejde.

Glumsø Lokalråds nye varmeudvalg. December 2022.