4 faser: Sådan får du Byvarme i din by

E.ON hjælper jer gennem faserne:

 1. Saml en gruppe ildsjæle, som beslutter at gå i gang med et Byvarme-projekt.
 2. Dan et a.m.b.a., som ejer anlægget og skaffer lokal tilslutning.
 3. Udarbejd et projektforslag til kommunen.
 4. Byg et fjernvarmeanlæg og etabler et fjernvarmenet.

Hvad er et a.m.b.a. egentlig?
A.m.b.a. er en forkortelse for virksomhedsformen andelsselskab med begrænset ansvar. Det betyder kort sagt, at man kun hæfter med sit indskud og ikke med hele sin formue.

Når I skal have Byvarme til byen, går I flere sammen om at stifte et a.m.b.a., som skal eje fjernvarmeanlægget. På den måde bliver fjernvarmen ejet og styret af byens egne borgere.


A.m.b.a.’ets første opgaver bliver at

 • nedsætte en bestyrelse
 • indhente tilbud på etablering af fjernvarme
 • underskrive kontrakt med E.ON som partner
 • skaffe nok hensigtserklæringer til Byvarme fra byens borgere, inden byggeprojektet går i gang
 • fastlægge prisen på fjernvarme
 • hjemtage lån ved at sikre KommuneGaranti og KommuneKredit.

E.ON hjælper jer i gang
For at få jer godt på vej kan E.ON hjælpe jer igennem alle skridtene på vejen mod Byvarme – fra den første interesse til Byvarme i din stue.

Vi er jeres sparringspartner i både det indledende forløb og over kontraktperioden på 10 år.


Helt konkret tilbyder vi at

 • hjælpe med borgermøder og stiftelse af a.m.b.a.
 • udarbejde projektforslaget til kommunen
 • etablere og drifte Byvarme-anlægget.

Kontakt os, hvis du vil have Byvarme til din by.