Hver dag arbejder vores medarbejdere, leverandører og partnere for at skabe et mere bæredygtigt samfund

Lige nu deltager alle i et kapløb imellem klimaforandringerne og hvor hurtigt nye grønne teknologier udvikler sig – og hvor hurtigt vi kan implementere dem. Der er behov for nytænkning og nye partnerskaber. Derfor arbejder vi i E.ON Danmark målrettet med at udvikle energiproduktion fra vedvarende kilder, og samtidigt indgår vi partnerskaber med både private og offentlige aktører, der sætter fart på den udvikling.

Bæredygtighed i 2019

Essensen af vores arbejde er, at vi hver dag letter adgangen til vedvarende energi både for private og virksomheder. Bæredygtighedsrapporten for 2019 er for hele E.ON-koncernen og  indeholder konkrete, grønne tiltag, som har gjort en forskel for os og klimaet i løbet af året.

I Danmark fortsætter vi arbejdet med at udbygge biogasproduktionen, opsætning af ladeinfrastruktur og gøre vores varmeproduktion grønnere. På den måde bliver det  nemmere for flere at tage del i den grønne omstilling.

Hent E.ON Danmarks Bæredygtihedsrapport 2019 

Det betyder FN's Verdensmål for E.ON Danmark

Vi ønsker udelukkende at producere og sælge bæredygtige energi- og transportløsninger, derfor bruger vi aktivt FNs Verdensmål som pejlemærker. Vi arbejder primært med målene for ’Bæredygtig energi’ (nr. 7) og ’Klimaindsats’ (nr. 13), hvor vi hvert år investerer i udviklingen af vedvarende energi, så vi letter befolkningens adgang til grøn el og varme.

Investeringer i bæredygtig infrastruktur og grønne start-ups

Vi udbygger hvert år infrastruktur, der fx gør det nemmere at køre på el eller biogas og vi indgår samarbejder om grøn innovation. Det arbejde er tæt knyttet til mål 9 og 11 om hhv. ’Industri, innovation og infrastruktur’ og ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’. Gennem vores accelerator-program #accelerateCPH støtter vi grønne start-ups og fremmer nye teknologier.

1 af 15 danske virksomheder, der sætter turbo på Verdensmålene

Vi er stolte over at være blandt de 15 mellemstore virksomheder, der er udvalgt til SDG Accelerator – et FN-program, hvor virksomheder arbejder målrettet for at forvandle Verdensmålene til bæredygtig og rentabel forretning. Læs mere om SDG Accelerator her.

I E.ON tager vi ansvar for hele værdikæden og sikrer miljø og bæredygtighed i indkøb sammen med partnere og leverandører – mål nr. 12 ’Ansvarlig forbrug og produktion’. Det gælder også, når vi udvikler produkter og løsninger til vores kunder. I store dele af vores forretning arbejder vi i partnerskab, fordi vi sammen er stærkere, dygtigere og mere innovative – det handler mål nr. 17 ’Partnerskaber for handling’ om.