Der blev taget hul på et nyt kapitel i den grønne omstilling, da Skive GreenLab Biogas onsdag for første gang sendte biogas ud i gasnettet. Biogasanlægget er et af omdrejningspunkterne for Danmarks første grønne energipark, hvor grønne teknologier sammen med el- og gasnettet fungerer som én energisymbiose.

Onsdag sendte det store biogasanlæg i GreenLab Skive for første gang biogas ud i naturgasnettet. Det markerer en vigtig milepæl for den kommende erhvervspark, GreenLab Skive, hvor forskellige typer af virksomheder inden for fremstilling af bl.a. biogas, sol- og vindenergi samt balancering af energisystemer skal teste og udvikle fremtidens energiteknologier.

Biogasanlægget, der spiller en nøglerolle i erhvervsparken, modtog sidste måned den første ladning gylle, som i dag er blevet til opgraderet biogas.

”Selvom alt er gået efter tidsplanen, så er det nu alligevel som om julen kommer tidligt i år. Med den første biogas på nettet tager vi endnu et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Skal vi nå vores miljø- og klimamål, er det altafgørende, at vi bliver bedre til at udnytte de synergieffekter, der ligger i at omdanne restprodukter til ressourcer. Det gør vi med biogasproduktion,” forklarer Michael Rønning Dalby, direktør for E.ON Danmarks biogasforretning.

I dag behandles omkring 20 pct. af landbrugets husdyrgødning i et biogasanlæg, men den andel forventes at stige i de kommende år.

”Det nye biogasanlæg kommer til at behandle betydelige mængder husdyrgødning til gavn for det lokale miljø og landmændenes konkurrenceevne. Samtidig er det nødvendigt at behandle en større andel af husdyrgødningen på vejen hen mod et klimaneutralt landbrug,” siger Arne Bisgaard, formand for Greenlab Skive Biogas Leverandørforening, og påpeger, at anlægget kommer til at udnytte op til 350.000 ton husdyrgødning.

Biogas har stor klimagevinst
Frem mod 2030 skal Danmark reducere CO2-udledningerne fra særligt transporten og landbruget. Her kommer biogas til at spille en afgørende rolle, da biogassen har en dobbelt CO2-gevinst. Biogasproduktion reducerer både udslippet i landbruget, når det bliver produceret, og i industrien eller transporten, når det fortrænger de fossile brændsler.

Samtidig har den behandlede husdyrgødning en positiv effekt på afgrøderne, der nemmere kan optage næringsstofferne. På den måde gavner biogasproduktionen også landmændene.

”Det er lokale landmænd, der leverer husdyrgødning til anlægget, og alt hvad vi foretager os, sker i tæt dialog med vores partnere. Det tror vi er nødvendigt for at lykkes med denne type projekter,” siger Michael Rønning Dalby, og fremhæver, at partnerskabsformen bag biogasanlægget ligger i forlængelse af andelstanken, hvor medlemmerne, landmændene, også er medejerne.

E.ON, lokale landmænd og lokale investorer ejer sammen GreenLab Skive Biogas, hvor der investeret omkring 225 millioner kroner. Anlægget forventes indviet i maj eller juni næste år.

Fakta om Skive GreenLab Biogas

  • Anlægget forventes at producere ca. 19 mio. m3 biogas, svarende til den naturgasmængde, der skal til for at opvarme ca. 8.300 parcelhuse.
  • Biogasanlægget er et fleksibelt anlæg, som kan behandle op til 500.000 ton husdyrgødning og restprodukter, f.eks. halm, mad- og industriaffald.
  • Biogasanlægget ejes 50-50 mellem det lokale GreenLab Skive Biogas Holding og energiselskabet E.ON Danmark. Anlægget er en investering på ca. 225 mio. kr.
  • Anlægget vil skabe ca. 50 arbejdspladser under etablering og ca. 10 permanente arbejdspladser.

Kontakt

Hanne Langseth Nilsson
Head of Communications, Marketing & Customer Care
3038 6107
hanne.langseth-nilsson@eon.dk