Skibsfarten skal sejle på elektrofuels

Staten investerer 80 millioner kroner i GreenLab Skive, der skal udvikle næste generation af grønne brændstoffer til fly- og skibsfarten. Storskalaprojektet skal omdanne strøm til brint og metanol, hvor E.ONs joint-venture biogasanlæg spiller en central rolle i udviklingen af nye grønne brændstoffer.

Med udmøntningen af den såkaldte Energilagringspulje rykker dansk brint- og metanolproduktion op i en helt ny industriskala. Staten investerer 80 millioner kroner i GreenLab Skive, der bliver Danmarks største anlæg, der producerer brint og metanol til transportsektoren.

”Prisen på grøn strømproduktion er faldet drastisk de seneste år. Det næste kapital i den grønne omstilling bliver at få omdannet den grønne strøm til brændstoffer, som kan fortrænge de fossile brændsler, hvor det i dag er svært. Med dette projekt bliver vi sammen med vores partnere Danmarks største producent af grøn metanol, som f.eks. vil kunne bruges i søfarten,” forklarer Michael Rønning Dalby, direktør for E.ON Danmarks biogasforretning. 

Ved at udnytte strøm fra vindmøller i de perioder, hvor produktionen overstiger efterspørgslen, kan strømmen lagres i andre energiformer. Det er de såkaldte elektrofuels et eksempel på. Her kombineres strøm og brint med CO2 fra biogasproduktionen, som bliver til metanol, der kan hældes direkte i skibenes tanke.

Allerede tidligere på måneden sendte biogasanlægget i Skive den første biogas ud på gasnettet efter lokal husdyrgødning fra landbruget var blevet behandlet i biogasanlægget.

”Danmark skal indtage en global lederrolle og være frontløber på teknologi til lagring og konvertering af grøn strøm. Vi har et godt udgangspunkt med den viden og teknologi, der er udviklet i Danmark og særligt i den danske vindindustri. Det fundament skal vi bygge videre på,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), der netop har udmøntet 128 mio. kroner til udviklingen af nye teknologier til lagring og konvertering af strøm fra vedvarende energi.

GreenLab Skive PtX

Bag projekttet står et konsortium bestående af E.ON DK A/S, GreenLab Skive A/S, EuroWind Energy A/S, Everfuel Europe A/S, Eniig Holding A/S, GreenHydrogen ApS, Re::integrate ApS, DTU, Energinet Elsystemansvar, DGC og Ea Energianalyse.

Projektet omfatter blandt andet etableringen af et 10 MW methanol-anlæg og et 12 MW elektrolyseanlæg med batterilager. El skal aftages fra et lokalt 80 MW kombineret vind- og solkraftanlæg. Elektrolyseanlægget drives af grøn el, hvor brint omdannes til metanol i et demonstrationsanlæg ved tilsætning af CO2 fra renset biogas. Tilskuddet på 80 mio. kroner ydes til etablering fra 2020 og til efterfølgende drift i en demonstrationsperiode frem til 2025.

Kontakt

Peter Bjerregaard
Head of Communications 
3038 6164
Peter.Poul-Bjerregaard@eon.se