Overskudsvarme fra spildevand vil spare Frederikssund 2.800 ton CO2 om året

En topmoderne, lydisoleret bygning skal huse den nye spildevandsvarmepumpe i Frederikssund, som E.ON er ved at opføre. Torsdag den 25. maj 2023 var der rejsegilde på projektet.

Varmepumpen bliver knyttet til Novafos’ rensningsanlæg, og den vil betyde, at E.ON kan bruge overskudsvarmen fra spildevandet til varme i fjernvarmenettet. Varmepumpen kan hente varme ud af forbrugernes brugte badevand og bruge det til opvarmning af fjernvarmevandet og dermed opvarmning af huse i byen.

Pumpen vil kunne levere omkring 13.500 MWh om året, hvilket svarer til 750 husstandes forbrug. Det vil ende med at spare Frederikssund for næsten 2.800 ton CO2 pr. år – svarende til den årlige udledning fra 365 danskere.

"Normalt dækker vi det til, vi laver”
Til rejsegildet var det bygningen, der var i fokus, og her var entreprenører, håndværkere og kommunens folk mødt talstærkt op. Fra E.ONs side indledte varmechef Bjørk Paamand Olsen med ”at det både var skønt – og lidt uvant – for os fjernvarmefolk med et rejsegilde på en bygning. Normalt dækker vi jo det, vi laver, til igen, fordi det er gravet ned.

Camilla Jensen, projektleder hos E.ON fortalte lidt om projektet og bygningen: ”Hos E.ON er vi rigtig glade for at kunne lave løsninger, der giver grønnere varme, og projektet her og den nye bygning er lavet med de nyeste tiltag for at forebygge lydgener” forklarede hun.

Søren Weimann (R), viceborgmester og Formand for Frederikssund Kommunes Klima, natur- og energiudvalg, repræsenterede byrådet og takkede E.ON for at sætte handling bag ordene om, at vi skal gøre os uafhængige af naturgas i vores opvarmning.  ”Anlægget vil reducere gasforbruget i fjernvarmen med mere end en tredjedel og give en økonomisk gevinst til fjernvarmekunderne,” sagde han.

Fra spildevand til ressource
Bygningen og spildevandsvarmepumpen knyttes til Novafos, og Carsten Nystrup, direktør hos Novafos, var også glad for, at projektet endelig er en realitet og udtalte: ”Novafos er på vej fra renseanlæg til ressourceanlæg, og vi skal netop udnytte, at der er ressourcer i spildevandet.”  

Spildevandsvarmepumpen forventes at være i drift til vinter.

Fakta om E.ONs spildevandsvarmepumpe:

  • E.ON etablerer spildevandsvarmepumpen på Novafos’ renseanlæg i Frederikssund
  • Varmepumpen trækker overskudsvarme ud af Frederikssunds spildevand og bruger den varme til opvarmning af fjernvarmen.
  • Om sommeren kan varmepumpen trække op til 20 grader ud af vandet.
  • Overskudsvarmen fra spildevandet fortrænger naturgas med cirka 13.500 MWh om året og bidrager dermed til mere fossilfri varmeproduktion i Frederikssund.
  • Spildevandsvarmepumpen forventes i drift til vinteren 2023/2024.

Om E.ON Varme

  • E.ON Varme leverer fjernvarme til mindre byer og er dermed en del af svaret på samfundets ønske om at gøre sig uafhængig af naturgas og øge andelen af grøn energi.
  • Byerne får varme fra E.ONs lokale, energieffektive anlæg, der leverer nem, sikker og lydløs varme.
  • E.ON producerer varme fra forskellige bæredygtige energikilder, som overskudsvarme fra lokale virksomheder, spildevand, el og sol – til gavn for både den grønne omstilling og samfundets økonomi.