Overskudsvarme fra dit brugte badevand bliver til fjernvarme 

E.ON føjer endnu en bæredygtig kilde til produktion af fjernvarmen i Frederikssund, som omdanner overskudsvarmen fra det varme vand til varme i radiatorerne. Udvalget for Klima, natur og energi i Frederikssund har netop godkendt opførslen af en spildevandsvarmepumpe, som E.ON skal drive ved Novafos’ rensningsanlæg.

Den nye varmepumpe vil betyde, at E.ON kan bruge spildvarmen fra spildevandet til varme i fjernvarmenettet, ligesom E.ON i forvejen bruger overskudsvarme fra Haldor Topsøe.

I første omgang fortrænger varmepumpen 13.500 MWh om året, som ellers produceres på naturgas. Det svarer til 10-15 % af årsbehovet i det nuværende fjernvarmenet i Frederikssund, hvor halvdelen af varmen i forvejen kommer fra overskudsvarme fra Haldor Topsøe.

”Med den nye spildevandsvarmepumpe tager vi endnu et vigtigt skridt mod bæredygtig og fossilfri varme til borgerne i Frederikssund. Den nye varmepumpe kan levere, hvad der svarer til cirka 750 husstandes årsforbrug af fjernvarme,” fortæller Bjørk Paamand Olsen, Varmechef i E.ON.

Projektet blev godkendt den 5. april 2022 i Udvalget for Klima, natur og energi i Frederikssund Kommune og vil efter planen allerede være i drift i 2023.

Fakta om E.ONs spildevandsvarmepumpe:

  • E.ON etablerer spildevandsvarmepumpen på Novafos’ renseanlæg i Frederikssund
  • Varmepumpen trækker overskudsvarme ud af Frederikssunds spildevand og bruger den varme til opvarmning af fjernvarmen.
  • Om sommeren kan varmepumpen trække op til 20 grader ud af vandet
  • Overskudsvarmen fra spildevandet fortrænger naturgas med cirka 13.500 MWh om året og bidrager dermed til mere fossilfri varmeproduktion i Frederikssund.

Spildevandsvarmepumpen forventes i drift i 2023.

Kontakt

E.ON Danmark
Vibeke Agerdal Kristiansen
Head of PR & Public Affairs
Tlf. 30386164
Mail: vibeke.agerdal@eon.dk