Foto: Plan for hvordan det nye biogasanlæg forventes at se ud. 

Nyt biogasanlæg på Stignæs: Investerer en halv milliard

Virksomhederne Biofuel Technology Grenaa og E.ON vil i samarbejde investere en halv mia. kr. i et nyt biogasanlæg på Stigsnæs. Forventningen er, at det nye anlæg skal producere biogas svarende til 25-30.000 husstandes gasforbrug og skabe mellem 50 og 70 nye arbejdspladser i området.

Indenfor for få år forventes første etape af et nyt biogasanlæg på Stignæs at kunne stå klar til at levere grøn biogas til op mod 30.000 naturgaskunder. Partnerskabet bestående af Biofuel Technology Grenaa ApS og E.ON har købt en 20 hektar stor grund i erhvervsområdet på Stigsnæs af Slagelse Kommune, og partnerne vil nu investere en halv mia. kr. i at bygge et nyt biogasanlæg. Forventningen er, at det nye anlæg på sigt vil skabe mellem 50 og 70 nye arbejdspladser, når det er fuldt udbygget, og ca. 150 arbejdspladser i byggeperioden.

"Vi har brug for mere grøn energi, hvis vi skal lykkedes med den grønne omstilling. Med det nye biogasanlæg tager vi et stort skridt i den retning samtidig med, at vi får skabt udvikling og arbejdspladser på Stigsnæs. Derfor er jeg også glad for investeringen, hvor grøn omstilling kombineres med nye arbejdspladser og vækst", siger borgmester i Slagelse Knud Vincents (V).

Planen er, at det nye biogasanlæg skal producere biogas, som kan sendes ud til kunderne via naturgasnettet, og dermed fortrænge den fossile naturgas og mindske Danmarks afhængighed af naturgas.

En helt ny teknologi i spil giver færre lugtgener

I modsætning til traditionelle biogasanlæg, der primært bruger gylle, skal det nye anlæg primært bruge halm. Allerede i fase et vil anlægget kunne omdanne ca. 150.000 tons briketteret halm pr. år til biogas og kun i meget mindre grad bruge flydende biomasse.

"Europa og Danmark har brug for mere vedvarende energi til både opvarmning og produktionsvirksomheder. Og derfor er der et stort behov for at få udbygget vores biogasproduktion, så vi får lokalproduceret stabil og vedvarende gas og bliver fri af russisk gas. E.ON har, sammen med partnere, drevet biogasanlæg i Danmark siden 2013, og med anlægget i Stignæs tager vi en helt ny teknologi i spil, når vi producerer af restproduktet fra halm", siger Peter Jonsson, CEO i E.ON Danmark.

Det nye biogasanlæg vil komme til at ligge tæt på Inter Terminals og de store bygninger på Stigsnæsværket og knap en kilometer fra Stigsnæs Erhvervshavn. Derfor er håbet også, at en del af den halm, som skal bruges på anlægget, kan leveres med skib i stedet for lastbil.

"Netop det med at finde attraktive lokationer tæt på havnenære områder giver projektet den styrke og mulighed for – til trods for at området Sjælland/Lolland-Falster har et stort potentiale af overskudshalm – at source briketteret halm fra andre steder i Danmark og Europa. Dette vil få en direkte positiv konsekvens på mængden af landtransport til anlægget, som naturligt vil blive mindre", siger Derya Topcu, CCO, Biofuel Technology A/S.

Projektet er opdelt i tre etaper, og forventningen er, at første etape kan stå klar inden for ca. to år, mens de sidste to etaper forventes kunne være færdigbygget inden for fem år.

Lokalplanen for området, hvor det nye biogasanlæg skal bygges, er allerede udlagt som erhvervsområde, og derfor kræver byggeriet ikke, at der skal udarbejdes en ny lokalplan. Købet er dog betinget af, at det nye biogasanlæg får en miljøgodkendelse. Derfor starter bygherre nu arbejdet med at lave en miljøkonsekvensrapport, som sammen med et udkast til miljøgodkendelse vil blive sendt i otte ugers høring, før det bliver afgjort, om ansøgningen kan imødekommes. Der bliver også lavet en arkæologisk undersøgelse af grunden, før byggeriet går i gang.

Kort over området til det nye biogasanlæg på Stigsnæs.
 

Fakta:

  • Biogasanlægget på Stignæs forventes at give 50-70 arbejdspladser til området, når det står færdigt og 150 arbejdspladser i byggeperioden.
  • Det nye anlæg vil bruge briketteret halm, et overskuds- og restprodukt fra halm. Det adskiller sig fra traditionelle biogasanlæg, der oftest bruger gylle fra landbruget, madaffald eller industriaffald.
  • Anlægget forventes at komme i drift i 2025, hvis godkendelser m.v. går som forventet.
  • Det er partnerne Biofuel Technology Grenaa ApS og E.ON, der står bag projektet og investeringen.
  • E.ON ejer i forvejen 5 af Danmarks større biogasanlæg med partnere og står bag 10 % af Danmarks samlede biometanproduktion.
  • Allerede i fase et vil anlægget kunne omdanne ca. 150.000 tons briketteret halm pr. år til biogas, men på sigt er det estimeret til at kunne gå op til 300.000 tons.

Flere oplysninger kontakt:

Knud Vincents, Borgmester, Slagelse Kommune, tlf.: 20 45 97 98

Derya Topcu, CCO/Commercial Director i BFT A/S, tlf.: 21 49 56 77

Presse: Vibeke Agerdal Kristiansen, Head of PR & Public Affairs, E.ON, tlf.: 30 38 61 64, Vibeke.agerdal@eon.dk