apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Hvad betyder PSO-aftalen for din elregning?

Udgivet 28 november 2016

PSO står for Public Service Obligation (offentlige forpligtelser).  PSO’en er en afgift, som staten har indkrævet via din elregning for at dække statens tilskud til den grønne omstilling – herunder til overgangen til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion. Denne finansiering skal fremover findes på finansloven.

Det sker efter et bredt flertal i Folketinget midt i november blev enige om at fjerne PSO-afgiften fra elregningen. Dels fordi opkrævningen har vist sig at være EU-stridig, og dels fordi afgiften har svækket danske erhvervsvirksomheders konkurrenceevne.

På samme måde som elafgift og net-abonnement er en del af din elregning, har PSO-afgiften altså også været det. I 4. kvartal 2016 udgør PSO-afgiften 22,1 øre pr. kilowatt-time og udgør dermed knapt 10% af din elregning. 

Den nye politiske aftale lægger op til, at PSO-afgiften aftrappes gradvist i takt med at den flyttes over på finansloven. I 2017 overflytter staten 1,0 mia. kr., i 2018 yderligere 0,5 mia. kr., i 2019 0,5 mia. kr., i 2020 1,2 mia. kr. og i 2021 1,0 mia. kr.

Udgifterne til grøn omstilling vil dermed være fuldt finansieret via finansloven i 2022. Det betyder at udsving i udgifter til finansiering af grøn omstilling fremover kommer til at indgå i den almindelige finanspolitiske prioritering.

Din elregning bliver lavere

PSO-afgiften vil blive reduceret med omtrent en-femtedel hvert år frem mod 2022. Hvis PSO-udfasningen kommer til at følge regeringens udspil, vil afgiftslempelsen sandsynligvis blive omkring 5 øre per kilowatt-time i 2017, stigende frem mod 2022, hvor PSO-afgiften er fuldt ud afviklet.

Den politiske aftale forudsætter godkendelse af Europa-Kommissionen.

Når EU-godkendelsen er på plads, og PSO-udfasningen begynder, vil din elregning fra E.ON tilsvarende bliver lavere.

Du kan læse mere om elementer i aftale om PSO her