Der er gode nyheder til familier med fjernvarme i E.ONs fjernvarmeområder

Prisen sættes ned med 10,75 %. Det betyder, at en familie i et parcelhus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18 MWh kan spare cirka 1.800 kr. om året med de nye priser.

Der er tre medvirkende årsager til, at varmen bliver billigere, forklarer Lars van Hauen, E.ON Danmarks Chief Innovation Officer, som har ansvaret for Varme:

”Vi har fået flere varmekunder på vores net, så der er flere om at dele de faste omkostninger, og samtidig er vi blevet endnu bedre til at producere varme effektivt i E.ON. Vi har blandt andet installeret en ny og mere effektiv flis-kedel på Møn og indført returvarme-afgift, som et økonomisk incitament. Alle tiltagene er foretaget for at skal sikre god udnyttelse af varmen i de enkelte husstande. Derudover har gaspriserne været lavere i 2020, og ifølge prognoserne ser det ud til, at de lave priser holder fremover – det skal naturligvis komme vores kunder til gode”.

Fjernvarmeværkerne anvender mere bæredygtige forbrændingsmetoder og optimerer konstant driften af varmeværkerne, så der spares energi, hvor det er muligt. Hos E.ON arbejder man konstant på at konvertere fossile brændsler til bæredygtige alternativer.

Prisen på fjernvarme består af tre elementer, nemlig varmeforbrug, årligt abonnement og arealafgift. Prisen på forbrug nedsættes med 14,05 %. Resten fastholder E.ON på samme niveau som i 2020.

Priserne for varme hos E.ON i 2021 er:

  • Varmeforbrug: 613,50 kr. pr. MWh (mod 713,79 kr. i 2020)
  • Fast årligt abonnement: kr. 1.133,00
  • Arealafgift: kr. 21,67 pr. m2

Priserne er inklusive moms og gælder fra 1. januar 2021.

Du kan også læse mere om varmepriserne på eon.dk/varmepris.

E.ONs fjernvarmeområder

  • Frederikssund
  • Lendemarke
  • Ålsgarde
  • Hjortekær
  • Ørslev Terslev

Kontakt

Vibeke Agerdal Kristiansen
Head of PR & Public Affairs, E.ON
M. +45 30 38 61 64
vibeke.agerdal@eon.dk