Luftforurening går værst ud over børn - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Luftforurening går værst ud over børn

opdateret 12 november 2018

 

Hvert år er luftforurening fra transporten skyld i ca. 900 dødsfald. I større danske byer udsættes vi for luftforurening, der svarer til passiv rygning fra op til syv cigaretter om dagen, og børn er særligt udsatte. En af de mest effektive måder at reducere luftforureningen på er at forbyde de ældste og mest forurenende dieselbiler. Derfor går Det Økologiske Råd og energiselskabet E.ON nu sammen om en kampagne, der sætter fokus på problemet. 
 

For mange danskere dør hvert år for tidligt af luftforurening fra transporten, hvor diesel er hovedårsagen. Faktisk er luftforening den tredje største risikofaktor, næstefter rygning og fysisk inaktivitet. Der dør flere af luftforurening, end der gør af for eksempel alkohol. Men modsat rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er luftforurening ikke noget, vi selv kan gøre noget ved. Det er regeringen, der skal udarbejde regler, der giver kommunerne lov til at begrænse luftforureningen fra dieselbiler.

Danmark ville ikke være alene, hvis vi stillede krav til dieselbiler i miljøzonerne. Hele 250 zoner i EU begrænser adgangen for dieselbiler.

”Vores børns ret til at indånde ren luft er vigtigere, end at alle slags biler skal kunne køre på en hvilken som helst vej. Derfor skal vi have de gamle og mest forurenende dieselbiler ud af byernes miljøzoner”, siger Jeppe Juul, transportrådgiver i Det Økologiske Råd og påpeger, at børn er udsat for op til 60 procent mere luftforurening end voksne, da de er tættere på gadeniveau, hvor forureningen er størst.

Luftkvaliteten er særlig dårlig i byerne, og Danmark overholder ikke EU's luftkvalitetsdirektiv, der trådte i kraft i 2010.

”Transportsektoren er klimapolitikkens store problembarn og den eneste sektor, hvor CO2-udslippet blot er steget de seneste 40 år. På trods af årtiers grøn omstilling har vi næsten fordoblet vores olieforbrug siden oliekriserne i 1970’erne,” siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON og fortsætter:

”Grundlæggende er udfordringen ligeså klar som løsningen. Om kort tid skal Danmark være fossilfrit, og derfor har fossilbiler en klar udløbsdato. Det er grundlæggende en uskik, at vi tillader forurenende biler at køre rundt og påføre andre medborgere sundhedsskadelige partikler. Vi har brug for at gøre transporten elektrisk og jo før, desto bedre”.

I dag udgør elbiler 0,4 procent af den samlede danske bilpark, hvilket er under EU-gennemsnittet. Til gengæld er den danske ladeinfrastruktur til elbiler en af Europas bedste. I 2017 overhalede antallet af lademuligheder til elbiler antallet af tankstationer, og i dag er der over dobbelt så mange ladestandere i det offentlige ladenetværk per bil, som man har i Norge.

For at skabe øget opmærksomhed på de alvorlige konsekvenser ved luftforurening og lægge pres på politikerne er E.ON og Det Økologiske Råd nu gået sammen om en oplysningskampagne og underskriftsindsamling.

Læs mere om kampagnen og underskriftsindsamlingen her: www.renluftnu.dk eller www.eon.dk/renluft

Fakta:

Kampagne- og faktafilm om luftforurening: www.renluftnu.dk og www.eon.dk/renluft

Beregninger for passiv rygning: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935116301268 

Kontakt:

Det Økologiske Råd: Jeppe Juul, tlf: +45 30299982, e-mail: jeppe@ecocouncil.dk
E.ON: Karen Marie Jensen, tlf: +45 30386181, e-mail: karen.jensen@eon.dk