Et overblik: Sådan producerer vi bæredygtig varme i E.ON

Uanset hvordan vi producerer varme, er vores fokus altid at udvikle grønnere, mere bæredygtig varme. Vi udskifter og opgraderer løbende vores produktionsanlæg, så de lever op til vores standarder, minimerer udslip – og helst overgår lovgivningens miljøkrav.

Siden 2010 har vi reduceret vores C02-udledning med 53%, og vi arbejder på at blive fuldt C02-neutrale i 2030.

For eksempel er halvdelen af varmeproduktionen i Frederikssund overskudsvarme fra Haldor Topsoe. Resten af varmen produceres med varmepumper, elkedler og gas.

Overskudsvarme

Overskudsvarme er, når produktionen skaber energi, der ikke normalt udnyttes. Hvis en fabrik har en produktion, der skaber meget varme, kan den varme bruges til fjernvarme.

Er temperaturen høj nok, kan den benyttes direkte til fjernvarme - den skal blot igennem en varmeveksler. Er temperaturen ikke høj nok, skal den boostes med enten flis- eller gaskedel, varmepumpe eller elvarme. På vores varmeværk i Frederikssund er ca. halvdelen af varmen overskudsvarme. 

Varmepumpe

En varmepumpe består af et lukket kredsløb, hvor et kølemiddel – en væske – skiftevis fordamper og kondenserer – altså bliver flydende igen. Ved at skabe tryk øges temperaturen, og den varme kan flyttes fra et element til et andet af en varmeveksler. Varmekilderne sol, luft eller vand bruges til at fordampe kølemidlet.

1 kW bliver til 5 kW
Varmepumpen drives af el. Og man måler effektiviteten i SCOP (Seasonal Coefficient of performance) eller COP (Coefficient of performance). Hvis en varmepumpes COP er 5, betyder det, at der kommer 5 kW ud af varmepumpen, når den har brugt 1 kW el. De resterende 4 kW kommer fra det medie (sol, luft, vand) som benyttes på ydersiden.

Boost temperaturen med store varmepumper
En varmepumpe kan bruges til at booste temperaturen på overskudsvarme, som vi gør på vores anlæg i Frederikssund. Her trækker varmepumpen energi ud af røggassen på en gaskedel, som normalt ville være for kold til at benytte til fjernvarme. 

Varme fra gaskedler

En gaskedel brænder gas af i et kammer – det kan være enten biogas eller naturgas. Inde i kammeret løber fjernvarmevandet igennem en masse rør, så vandet varmes op af strålevarmen fra afbrændingen af gas og konvektion fra røggas.

Lige inden storstenen på kedlen sidder oftest en røggasveksler, som kan overføre yderligere varme til fjernvarmevandet, så kedlen fungerer så effektivt som muligt. 

Varme fra fliskedler

Fliskedler fungerer i princippet på samme måde som en gaskedel. Flis brændes af i et kammer, og varmen ledes over til fjernvarmevandet. Flisen kommer ind i kammeret via en transportsnegl, men kun den ekstakte mængde, som skal til for at holde en bestemt temperatur. Bunden, som flisen ligger på inde i kedlen, bevæger sig, så alt materiale bliver brændt, og aksen kan sorteres fra.

Asken bliver senere brugt som gødning i skove, fordi det er rigt på salte og mineraler.

Renset udledning
Røggasrensning gør, at der ikke ledes aske ud i luften. På vores nyeste fliskedel i Lendemarke er der dessuden et elfilter, der via statisk elektricitet trækker partikler ud af røgen, og en såkalt røggas-scrubber, som skyller røggassen og trækker de sidste partikler ud, men samtigt udnytter den resterende varme i røgen. 

Solvarme: Direkte eller diffust solpanel

Et direkte solpanel fungerer efter forstørrelsesglas-princippet, hvor en linse samler solens stråler. Linsen  fokuserer strålerne på en varmeveksler, som overfører varmen til fjernvarmevand. Denne type solfanger kan for det meste lave varme nok til, at det kan bruges direkte til fjernvarme, men det er meget afhængig af vejret. Solfangeren bevæger sig efter solens stråler – og er det system, som vi har installeret i Lendemarke.

Et diffust solpanel har en større overflade, men bevæger sig ikke efter solen. Så panelerne kan virke ved mindre lys, men varmer ikke vandet så meget op som et direkte solpanel - medmindre det er en meget solrig sommerdag. Denne type panel skal som regel bruge en anden varmekilde til at booste temperaturen, så den er høj nok til fjernvarme. Man kan benytte overskudsvarme, gas- eller fliskedel, varmepumpe eller elvarme til at booste temperaturen.

Kontakt os

Bjørk Paamand Olsen
Head of Heat
Mail bjork.paamand-olsen@eon.dk
Tlf 303841

Fliskedel og solvarme

Møn er 5 år før sin tid: Fjernvarmeværket overholder allerede fremtidens udledningskrav, som først træder i kraft i 2025. Vi har udskiftet fliskedlen på varmeværket i Lendemarke med en ny, som er 12 % mere effektiv, så 335 husstande får mere bæredygtig varme. 
 

Pris på fjernvarme

Læs mere om vores pris på fjernvarme her.