Når I vælger Totalvarme, sørger vi for alt

I får en fast varmepris, så det er nemmere at lægge et budget, der holder.

Med Totalvarme sørger E.ON for:

 • købe brændsel og andre produkter til drift
 • planlægge motordrift
 • håndtere myndighedsbehandlinger
 • miljøbehandling 
 • handle med el
 • optimere jeres anlæg
 • planlægge og udføre vedligehold og reparationer.

Totalvarme-aftalen indeholder alle punkter fra Drift & Vedligehold og kan efter aftale også indeholde Serviceaftalen

Eksempler på administration, som vi kan klare for jer:

 • Produktionsmålerhjemtagelse og afregning til ejer
 • Indmelding, håndtering og afsætning af el til spotmarkedet og evt. markedet for systemydelser, herunder ansvar for produktionsbalance
 • Energibalanceansvar
 • Køb af brændsler og indgåelse af aftaler med net- og distributionsselskab
 • Vedligehold af anlægsdokumentation (kartotek)
 • Data til opgørelse af Miljørapporter og miljødeklarationer til Energinet.dk
 • Energiproducenttælling til Energistyrelsen
 • Produktionsopgørelser til kommuner
 • Håndtering af kommunale miljøtilsyn
 • Ansøgning om afgiftsrefusioner i relation til varmeproduktion mv.
 • Budget, bogholderi og regnskab

Vil I ringes op?

Udfyld formularen, så kontakter en af vores dygtige rådgivere jer hurtigst muligt.