Serviceaftale

Serviceaftalen er til jer med varmecentral eller undercentral i større byggeri – for eksempel kontor, lejlighedskompleks, idrætshal eller skole, som ligger indenfor E.ONs fjernvarmenet.

Men aftalen er også til jer, som vil udbygge jeres Totalvarme eller Drift & Vedligehold så jeres anlæg også regelmæssigt bliver efterset og indreguleret.

Vi laver alle de optimeringer, som vi kan, når vi udfører servicebesøg, men giver jer anbefalinger til de forbedringer, som vi ikke kan klare på stedet.

Med en Serviceaftale hos E.ON tager vi os af:

 • Montering af styringsenhed og målepunkter.
 • Opsætning af alarmer, der adviserer, hvis systemet kører uregelmæssigt.
 • Regulering af varmecentralens styring flere gange årligt.
 • Gennemgang og planlagt vedligeholdelse på centralvarmeanlægget ved to årlige besøg.
 • Et kort årligt notat med energiforbrug og forslag til forbedringer for nedbringelse af energiforbrug og varmeudgift.
 • Vi kan også - efter skriftlig aftale - udarbejde handlingsplan, projektere og udføre forbedringer, som afregnes separat fra serviceaftalen.
 • Gennemgang for fejl og mangler for optimal drift.
 • Gennemgang centralvarmeanlægget for fejl, lækage og bedst mulig indstilling.
 • Gennemgang af varmesystemets temperatur og mulige optimering.
 • Sikre funktionen af varmtvandsproduktionen, sikre optimal temperatur og til kalkning.
 • Kontrol/rensning af snavsefiltre.
 • Kontrol af trykekspansionsbeholder.
 • Kontrol af vandtryk, funktionstest af måleenheder.
 • Indstilling og funktionstest af cirkulationspumper.
 • Alle andre arbejder afregnes efter tid og materiale.

Vil I ringes op?

Udfyld formularen, så kontakter en af vores dygtige rådgivere jer hurtigst muligt.