Drift & Vedligehold

Med en Drift & Vedligeholdsaftale tager vi os af jeres drift, overvågning og service på anlægget.

I sørger selv for selv myndighedsbehandling, driftsplanlægning, handel med el og indkøb af brændsel og andre brugsmaterialer. Vil I hellere have os til at tage hånd om det hele, så skal I vælge Totalvarme

Med en Drift & Vedligeholdsaftale sørger E.ON for:

 • Drift og disponering af varmeproduktionsanlæg 
 • Drift og disponering af ledningsnet
 • Døgnovervågning året rundt af temperatur og tryk 
 • Vagtovervågning
 • Produktionsplanlægning
 • Vedligeholdelse
 • Rensning af røggaskøler
 • Årlig termografering af net med tilstandsvurdering og forslag til forbedring 
 • Årligt brøndeftersyn inklusive montering af ventiler, oprensning og syn 
 • Kontrol af spædevandsforbrug og kemikalier til vandbehandling
 • Årlig teknisk status og orientering om varmeudnyttelse 
 • Driftslederansvar

Vil I ringes op?

Udfyld formularen, så kontakter en af vores dygtige rådgivere jer hurtigst muligt.