Pris på fjernvarme fra E.ON Varme Danmark

Prissænkning på varme 1. januar 2023

Endelig en god energi-nyhed: Vi sænker prisen på jeres varmeforbrug. Prissænkningen gælder jeres forbrug. Det faste bidrag har vi holdt i ro siden 2020, og det fortsætter uændret.

Da vi hævede forbrugsprisen 1. september 2022, lovede vi samtidigt, at vi ville sænke prisen, så snart energipriserne faldt. Det er nu sket – og derfor kan vi ved årsskiftet sænke forbrugsprisen markant igen.

Hvorfor falder energipriserne?
Vi har fastsat forbrugsprisen fra 1. januar 2023 efter prognoser for energimarkedet i hele 2023. Energipriserne reagerer på udbud og efterspørgsel på de europæiske markeder. Dansk Industri forklarer udviklingen på denne måde1: ”De seneste måneder har energipriserne sat den ene rekord efter den anden. Men i øjeblikket er tendensen vendt. Prisen på gas falder, da efterspørgslen generelt er faldende. Det til trods for gaslækagen i Nordsøen. Samtidigt presser vind og vejr elpriserne ned til lavere niveauer.” Læs hele artiklen her.

Jeres pris på fjernvarme 
Varmeprisen består af to elementer: Varmeforbrug og fast bidrag. Vi sænker prisen på forbrug med 35 %. Det faste bidrag forbliver på samme prisniveau. 

Prisen for levering af fjernvarme gældende fra 1. januar 2023:

 • Varmeforbrug: 1.415 kr./MWh ekskl. moms
 • Abonnement: 906,40 kr./år ekskl. moms
Standardgebyrer:
 • Rykkergebyr: 100 kr.*
 • Lukning for varmen: 1.420 kr.*
 • Udskrift af regningskopi sendt med post: 35 kr.
 • Kørsel, hvis fejlen er på kundens eget anlæg inden for normal åbningstid (hverdage kl. 07-15, fredage kl. 07-14): 1.175 kr.
 • Kørsel, hvis fejlen er på kundens eget anlæg uden for normal åbningstid: 1.925 kr.
 • Gebyr for genåbning inden for normal åbningstid (hverdage kl. 07-15, fredage kl. 07-14): 1.175 kr.
 • Gebyr for genåbning uden for normal åbningstid: 1.925 kr.
 • Gebyr for nedtagning af måler: 1.175 kr.
 • Gebyr for genetablering af måler: 1.175 kr.
 • Gebyr for forgæves kørsel ved booket aftale: 500 kr.  
 • Flyttegebyr ved manglende meddelelse inden for 30 dage af flytning: 335 kr.                     
 • Fast returvarmeafgift for kunder, hvor vi ikke kan trække målertal: 225 kr. / MWh / mdr.

Bemærk:

 • Priserne er inklusive moms med undtagelse af priser markeret med * (momsfrit beløb)
 • Vær opmærksom på, at vi overdrager manglende betalinger til inkasso
 • Varmemåleren fjernaflæses månedligt, og afregnes efter det faktiske varmeforbrug
 • Sidste rettidige betalingsdato for regningerne er den 7. i måneden efter regningsdato
 • E.ON Varme Danmark ApS er berettiget til at foretage ændringer af priser, afgifter, gebyrer og bestemmelser inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Endvidere gælder E.ON Varme Danmark ApS ”Almindelige Leveringsbestemmelser, april 2007”

Opdateret december 2022.