Pris på fjernvarme fra E.ON Varme Danmark

Priser for levering af fjernvarme gældende fra 1. december 2021.

Levering af fjernvarme

Varmeforbrug: 659,40 kr./MWh (527,52 kr./MWh ekskl. moms)

Abonnement: 1.133 kr./år (906,40 kr./år ekskl. moms)

Standardgebyrer:

 • Rykker: 100 kr. * 
 • Inkassomeddelelse: 100 kr. *
 • Lukning for varmen: 775 kr. *
 • Oprettelse af afdragsordning: 100 kr.
 • Kørsel, hvis fejlen er på kundens eget anlæg inden for normal åbningstid: 867 kr. (hverdage kl. 07-15, fredage kl. 07-14)
 • Kørsel, hvis fejlen er på kundens eget anlæg uden for normal åbningstid: 1.733 kr.
 • Gebyr for genåbning inden for normal åbningstid: 775 kr. (hverdage kl. 07-15, fredage kl. 07-14)
 • Gebyr for genåbning uden for normal åbningstid: 1395 kr.
 • Gebyr for nedtagning af måler:740 kr.
 • Gebyr for genetablering af måler: 740 kr.
 • Gebyr for forgæves kørsel ved booket aftale: 555 kr.
 • Flyttegebyr ved manglende meddelelse inden for 30 dage af flytning: 355 kr.
 • Fast returvarmeafgift for kunder med gammel måler ved manglende henvendelse inden 31.12.2019: 228 kr./MWh/mdr.

* Gebyret er momsfrit

Bemærk:

 • Priserne er inklusive moms med undtagelse af priser markeret med * (momsfrit beløb) 
 • Vær opmærksom på, at vi overdrager manglende betalinger til inkasso
 • Varmemåleren fjernaflæses månedligt, og afregnes efter det faktiske varmeforbrug
 • Sidste rettidige betalingsdato for regningerne er den 7. i måneden efter regningsdato
 • E.ON Varme Danmark ApS er berettiget til at foretage ændringer af priser, afgifter, gebyrer og bestemmelser inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning
 • Endvidere gælder E.ON Varme Danmark ApS ”Almindelige Leveringsbestemmelser, april 2007”

Opdateret november 2021.