Pris på fjernvarme fra E.ON Varme Danmark

Prissænkning på varme 1. april 2023

Vi sænker prisen på jeres varmeforbrug til 300 kr. pr. MWh. Prissænkningen gælder jeres forbrug. Det faste bidrag har vi holdt i ro siden 2020, og det fortsætter uændret.  

De ændrede priser skyldes, at elpriserne har været høje, så indtjeningen på vores elproduktion har været højere end budgetteret – og det kommer varmeprisen til gode i resten af 2023. Desuden er gaspriserne fortsat lavere end forventet på dette tidspunkt.

På baggrund af prognoserne for gasprisen i 2023 og 2024 kan vi allerede nu lave en prognose for, hvad varmeprisen bliver i 2024. Vi forventer, at prisen bliver lidt højere – men dog ikke på 2022-niveau.

Jeres pris på fjernvarme   
Varmeprisen består af to elementer: Varmeforbrug og fast bidrag. Vi sænker prisen på forbrug. Det faste bidrag forbliver på samme prisniveau.

Prisen for levering af fjernvarme gældende fra 1. april 2023:

 • Varmeforbrug: 300 kr. pr. MWh ex. moms (I har betalt 1.415,00 kr. pr. MWh ex. moms siden 1. jan. 2023)  

Prognose for varmeforbrug pr. 1. januar 2024:

 • Varmeforbrug: 730 kr. pr. MWh ex. moms
Standardgebyrer:
 • Rykkergebyr: 100 kr.*
 • Lukning for varmen: 1.420 kr.*
 • Udskrift af regningskopi sendt med post: 35 kr.
 • Kørsel, hvis fejlen er på kundens eget anlæg inden for normal åbningstid (hverdage kl. 07-15, fredage kl. 07-14): 1.175 kr.
 • Kørsel, hvis fejlen er på kundens eget anlæg uden for normal åbningstid: 1.925 kr.
 • Gebyr for genåbning inden for normal åbningstid (hverdage kl. 07-15, fredage kl. 07-14): 1.175 kr.
 • Gebyr for genåbning uden for normal åbningstid: 1.925 kr.
 • Gebyr for nedtagning af måler: 1.175 kr.
 • Gebyr for genetablering af måler: 1.175 kr.
 • Gebyr for forgæves kørsel ved booket aftale: 500 kr.  
 • Flyttegebyr ved manglende meddelelse inden for 30 dage af flytning: 335 kr.                     
 • Fast returvarmeafgift for kunder, hvor vi ikke kan trække målertal: 225 kr. / MWh / mdr.

Bemærk:

 • Priserne er inklusive moms med undtagelse af priser markeret med * (momsfrit beløb)
 • Vær opmærksom på, at vi overdrager manglende betalinger til inkasso
 • Varmemåleren fjernaflæses månedligt, og afregnes efter det faktiske varmeforbrug
 • Sidste rettidige betalingsdato for regningerne er den 7. i måneden efter regningsdato
 • E.ON Varme Danmark ApS er berettiget til at foretage ændringer af priser, afgifter, gebyrer og bestemmelser inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Endvidere gælder E.ON Varme Danmark ApS ”Almindelige Leveringsbestemmelser, april 2007”

Opdateret 31. marts 2023.