Pris på fjernvarme fra E.ON Varme Danmark

Priser for levering af fjernvarme gældende fra 1. december 2021.

 • Varmeforbrug: 659,40 kr./MWh inkl. moms (527,52 kr./MWh ekskl. moms)
 • Abonnement: 1.133 kr./år inkl. moms (906,40 kr./år ekskl. moms)

Grundet de voldsomt stigende energipriser er E.ON desværre nødt til at hæve prisen på varmeforbrug. Se vores varmechef, Bjørk Paamand Olsen, forklare årsagerne til stigningen.

Prisen for levering af fjernvarme gældende fra 1. september 2022:

 • Varmeforbrug: 2.738,88kr./MWh inkl. moms (2.191,10 kr./MWh ekskl. moms)
 • Abonnement: 1.133 kr./år inkl. moms (906,40 kr./år ekskl. moms)

Prisen er gældende resten af 2022. Vi evaluerer prisniveauet i januar 2023 og håber, at vi kan sænke prisen igen allerede tidligt i 2023. Det er selvfølgelig helt afhængigt af udviklingen i energipriserne.

Standardgebyrer:

 • Rykker: 100 kr. * 
 • Inkassomeddelelse: 100 kr. *
 • Lukning for varmen: 775 kr. *
 • Oprettelse af afdragsordning: 100 kr.
 • Kørsel, hvis fejlen er på kundens eget anlæg inden for normal åbningstid: 867 kr. (hverdage kl. 07-15, fredage kl. 07-14)
 • Kørsel, hvis fejlen er på kundens eget anlæg uden for normal åbningstid: 1.733 kr.
 • Gebyr for genåbning inden for normal åbningstid: 775 kr. (hverdage kl. 07-15, fredage kl. 07-14)
 • Gebyr for genåbning uden for normal åbningstid: 1395 kr.
 • Gebyr for nedtagning af måler:740 kr.
 • Gebyr for genetablering af måler: 740 kr.
 • Gebyr for forgæves kørsel ved booket aftale: 555 kr.
 • Flyttegebyr ved manglende meddelelse inden for 30 dage af flytning: 355 kr.
 • Fast returvarmeafgift for kunder med gammel måler ved manglende henvendelse inden 31.12.2019: 228 kr./MWh/mdr.

* Gebyret er momsfrit

Bemærk:

 • Priserne er inklusive moms med undtagelse af priser markeret med * (momsfrit beløb) 
 • Vær opmærksom på, at vi overdrager manglende betalinger til inkasso
 • Varmemåleren fjernaflæses månedligt, og afregnes efter det faktiske varmeforbrug
 • Sidste rettidige betalingsdato for regningerne er den 7. i måneden efter regningsdato
 • E.ON Varme Danmark ApS er berettiget til at foretage ændringer af priser, afgifter, gebyrer og bestemmelser inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning
 • Endvidere gælder E.ON Varme Danmark ApS ”Almindelige Leveringsbestemmelser, april 2007”

Opdateret maj 2022.