Måling og administration af leveret varme

E.ON driver 5 fjernvarmenet med over 3.000 fjernaflæste målere. Alle målerne sender data til E.ON live 24/7. På den måde kan vi holde øje med, at I får præcis den varme, I har behov for. Målerne gør os i stand til at sende præcise regninger for faktiskt forbrug.

Fjernovervågning sikrer, at vi leverer stabil varme

Alle vores anlæg er udstyret med fjernovervågning. På den måde kan vi sikre stabil og sikker varme til glæde for vores kunder. Det gælder både på vores fjernvarmeanlæg til private, men også lokalvarme, hvor vi leverer varme til en skole eller boligblok, der fordeler varme ud til beboerne.

Med fjernaflæste målere kan vi:

  • service målere og sikre kvaliteten
  • registrere målere og måledata
  • aflæse data og fakturere.

Kontakt os, hvis vi skal overtage drift og ikke mindst administration af jeres varmeforsyning. Så slipper I for fejl i regningerne og en lang række andre administrative opgaver.

Kundecenter og regnskab

Vores team af kompetente servicemedarbejdere står klar til at hjælpe jer med spørgsmål - store som små.

Lad kundecenteret klare det for jer:

  • Kundehenvendelser
  • Flytteafregninger
  • Regninger og rykkere
  • Afstemning af målerdata
  • Kontakt til offentlige myndigheder

Følg forbruget på Mine sider

I har altid mulighed for at logge ind på Mine Sider og følge med i jeres varmeforbrug. Her kan I også se tidligere regninger.

Gå til Mine Sider.

Returvarme - bonus eller afgift

I 2019 indførte vi returvarmeafgift på de fleste af vores anlæg. Det er en afgift eller bonus, som er afhænging af jeres varmeudnyttelse. Vi beregner returvarmeafgift efter hvor varmt vand, I sender retur til fjernvarmeværket.

Har I udnyttet varmen godt, sender I koldt vand retur til varmeværket, og I får penge retur. Og vice verca - er vandet for varmt, skal I betale afgift.

Bestil et servicebesøg
Det kan være en god investering at bestille et servicebesøg, hvor I får forslag til, hvor jeres varmeinstallation kan udnytte varmen mere effektivt. I slutningen af besøget får I en rapport med anbefalinger til forbedringer.

Kontakt os, og book et servicebesøg.

Styr på varmeudnyttelsen med nye målere

De 387 husstande i Ålsgårde får skiftet varmemålerne ud og erstattet dem med nye fjernaflæste målere, så vi sikrer, at boligerne udnytter varmen bedst muligt.

De nye målere gør os også i stand til at holde øje med fejl eller lækager i systemet og afregne det faktuelle forbrug.
 

Pris på fjernvarme

Læs mere om vores pris på fjernvarme her.