Få varme fra E.ON

Hos E.ON arbejder vi professionelt med varme – og vi forstår din virksomheds behov bedre end de fleste. Vi har erfaring med alt fra stordrift på fjernvarmeværker helt ned til individuelle varmepumper hos erhverv. Og det meste derimellem.

Vi optimerer og effektiviserer løbende vores varmeproduktion for at sikre et stabilt drifts- og prisniveau. Samtidig arbejder vi målrettet på at omstille eksisterende varmeforsyninger til bæredygtig energi. 

Kontakt os
E.ON leverer varme til nye projektbyggerier med alt fra 1 til 500 boliger. Kontakt os for mere information, hvis I er i gang med et spændende byggeri. 

Lige nu arbejder vi på at udbygge fjernvarmen i Ålsgårde, Hellebæk og Vedbæk – se mere om vores projekter, og send os en interessetilkendegivelse her.
 

Fjernvarme 

Hele ideen bag fjernvarme er stordrift. Altså det enkle princip, at det både er billigere og kræver færre ressourcer at bruge én central varmekilde, som distribuerer til mange aftagere, end at hver enkel aftager ejer sin egen varmekilde.

  1. Fjernvarme er et netværk, som forbinder bygninger, der har brug for varme. Nettets start- og slutpunkt er et varmeværk, som varmer vand op til ca. 60 grader.
  2. Varmeværket sender det varme vand ud i nettet – et kredsløb af isolerede rør under jorden - til varmeanlægget i de tilsluttede bygninger.
  3. I hver enkel bygning findes en varmeveksler, som overfører varmen fra vandet – men ikke selve fjernvarmevandet – til bygningens eget varmesystem.  
  4. Det afkølede vand sendes derefter retur til varmeværket, hvor det varmes op igen. Og kredsløbet starter forfra.

E.ON ejer og driver 5 fjernvarmeværker på Sjælland til ca. 3.000 husstande i henholdsvis Frederikssund, Lendemarke, Ålsgårde, Hjortekær og Ørslev-Terslev.

Frederikssund er vores største anlæg, hvor vi sikrer miljørigtig fjernvarme til 1.700 hjem, bl.a. fra vores nye varmepumpe, der udnytter overskudsvarmen i spildevand. 

Læs mere om vores 5 fjernvarmenet her.
 

Lokalkraftvarme

Vi er specialister i at drive lokalkraftvarme. Lokalkraftvarme består af to anlæg. Et, der producerer varme og et, der både producerer el og varme. Elanlægget består typisk af en sammenhængende gasmotor og generator. Motoren producerer overskudsvarme, når den producerer el. Den varme sender vi videre ud i ledningsnettet.

Nok varme til at forsyne nettet
Når anlægget producerer el, er gaskedlen til ren varmeproduktion typisk ikke i drift, fordi gasmotoren producerer nok varme til at forsyne nettet. På lokale varmeværker er varmecentralen bygget til at forsyne et begrænset område.

Varme til omkring 4.000 husstande
E.ON har 16 lokale varmeværker på Sjælland, hvor vi ejer og driver varmeforsyningen. Vores varmeforsyning svarer til ca. 4.000 husstande og med vores 24/7 overvågning, sikrer vi høj kvalitet i vores kunders varmeforsyning. 

Hvis du vil vide mere

Vi er specialister i energi, og med vores store internationale erfaring kan vi finde svar på det meste. Vi har samlet nogle af svarene herunder – men du er også altid velkommen til at kontakte os. 

Kontakt os

Hovednummer: 70270577
Mail: varme@eon.dk 

Bjørk Paamand Olsen
Head of Heat
Mail: bjork.paamand-olsen@eon.dk
Tlf: +45 30 38 61 41


Pris på fjernvarme

Læs mere om vores pris på fjernvarme her.