Få varme fra E.ON

Få overblik over, hvor bredt vores varmeproduktion spænder. Fra stordrift på fjernvarmeværker helt ned til individuelle varmepumper hos erhverv og privatkunder. Og det meste derimellem.

Vi arbejder løbende med at optimere og effektivisere vores varmeproduktion for at sikre et stabilt drifts- og prisniveau. E.ON arbejder målrettet på at omstille eksisterende varmeforsyninger til bæredygtig energi. 

Kontakt os
E.ON leverer varme til nye projektbyggerier med alt fra 1 til 500 boliger. Kontakt os for mere information, hvis I er igang med et spændende byggeri. 

Fjernvarme

Hele ideen bag fjernvarme er stordrift. Altså det enkle princip, at det både er billigere og kræver færre ressourcer at bruge én central varmekilde, som distribuerer til mange aftagere, end at hver enkel aftager ejer sin egen varmekilde.

  1. Fjernvarme er et netværk, som forbinder bygninger, der har brug for varme. Nettets start- og slutpunkt er et varmeværk, som varmer vand op til ca. 60 grader.
  2. Varmeværket sender det varme vand ud i nettet – et kredsløs af isolerede rør under jorden - til varmeanlægget i de tilsluttede bygninger.
  3. I hver enkel bygning findes en varmeveksler, som overfører varmen fra vandet – men ikke selve fjernvarmevandet – til bygningens eget varmesystem.  
  4. Det afkølede vand sendes derefter retur til varmeværket, hvor det varmes op igen. Og kredsløbet starter forfra.

E.ON ejer og driver 5 fjernvarmeværker på Sjælland til ca. 3.000 husstande i henholdsvis Frederikssund, Lendemarke, Ålsgårde, Hjortekær og Ørslev-Terslev.

Frederikssund er vores største anlæg, hvor vi sikrer miljørigtig fjernvarme til 1.700 hjem. I Lendemarke har vi opsat et ny solcelleanlæg ved fjernvarmeværket.

Læs mere om vores 5 fjernvarmenet her.

Lokalkraftvarme

Lokalkraftvarme består af to anlæg. Et, der producerer varme og et, der både producerer el og varme. Elanlægget består typisk af en sammenhængende gasmotor og generator.  Motoren producerer overskudsvarme, når den producerer el. Den varme sender vi videre ud i ledningsnettet.

Nok varme til at forsyne nettet
Når anlægget producerer el, er gaskedlen til ren varmeproduktion typisk ikke i drift, fordi gasmotoren producerer nok varme til at forsyne nettet. På lokale varmeværker er varmecentralen bygget til at forsyne et begrænset område.

Varme til omkring 4.000 husstande
E.ON har 16 lokale varmeværker på Sjælland, hvor vi ejer og driver varmeforsyningen. Vores varmeforsyning svarer til ca. 4.000 husstande og med vores 24/7 overvågning, sikrer vi høj kvalitet i vores kunders varmeforsyning. 

Nærvarme

Én fælles varmeforsyning, men med færre aftagere end både lokalkraftvarme og fjernvarmeværk. Det kan for eksempel være 20 husstande med én fælles varmepumpe. Det kan også være en boligforening, som er koblet til samme varmepumpe eller får installeret en varmepumpe som supplement til sin eksisterende varmekilde.

E.ON leverer varmen og tager sig både af drift og afregning.

Individuel varme

Den enkelte husstand eller virksomhed har egen sin egen varmepumpe. Fremover kommer vi til at se en grøn omstilling fra de gamle olie- og naturgasfyr til varmepumper.

Uden udslip og afbrænding
Varmepumper har blandt andet den klare den fordel, at de producerer varme uden udslip og afbrænding, og derfor bidrager de til et renere nærmiljø uden luftforurening.

Kontakt os

Bjørk Paamand Olsen
Head of Heat
Mail: bjork.paamand-olsen@eon.dk
Tlf: +45 30 38 61 41


Pris på fjernvarme

Læs mere om vores pris på fjernvarme her.