Varmeforsyning

Drift og vedligeholdelse

 • Drift og disponering af varmeproduktionsanlæg
 • Drift og disponering af ledningsnet
 • Døgnovervågning året rundt af temperatur og tryk
 • Vagtovervågning
 • Produktionsplanlægning
 • Vedligeholdelse
 • Rensning af røggaskøler
 • Årlig termografering af net med tilstandsvurdering og forslag til forbedring
 • Årligt brøndeftersyn herunder montering af ventiler, oprensning og syn
 • Kontrol af spædevandsforbrug og kemikalier til vandbehandling
 • Årlig teknisk status og orientering om afkølingsforholdene
 • Varetagelse af driftlederansvar

Energi og miljø

 • Energioptimering og opfyldelse af miljøkrav
 • 14001 miljøcertificering
 • Oplæg til forbedringer

Produktion, indkøb og afsætning

 • Produktion af varme på gasfyrede kraftvarmeanlæg
 • Indkøb af gas
 • Gasdistribution og lagring
 • Produktion af el
 • Afsætning af el
 • Optimering af el-produktion
 • Handel med CO2 kvoter
 • Ansvar for produktionsbalance
 • Indkøb af smøreolie

Målere og administration af leveret varme

 • Service af målere og kvalitetssikring
 • Registrering af målere og måledata
 • Måling og databehandling

Kundecenter og regnskab

 • Besvarelse af kundehenvendelser
 • Flytteafregninger
 • Fakturering og rykkerprocedure
 • Afstemning af målerdata
 • Kontakt til offentlige myndigheder

Kontakt vores rådgiver

Michael Thorslund
Telefon 3038 6168
Mail: Michael.Thorslund@eon.dk