Total kontrol med information om Totalvarme til erhverv - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Totalvarme

Total kontrol

Med jeres varmeforsyning

Drift og vedligeholdelse

 • Drift og disponering af varmeproduktionsanlæg
 • Drift og disponering af ledningsnet
 • Døgnovervågning året rundt af temperatur og tryk
 • Vagtovervågning
 • Produktionsplanlægning
 • Vedligeholdelse
 • Rensning af røggaskøler
 • Årlig termografering af net med tilstandsvurdering og forslag til forbedring
 • Årligt brøndeftersyn herunder montering af ventiler, oprensning og syn
 • Kontrol af spædevandsforbrug og kemikalier til vandbehandling
 • Årlig teknisk status og orientering om afkølingsforholdene
 • Varetagelse af driftlederansvar

Energi og miljø

 • Energioptimering og opfyldelse af miljøkrav
 • 14001 miljøcertificering
 • Oplæg til forbedringer

Produktion, indkøb og afsætning

 • Produktion af varme på gasfyrede kraftvarmeanlæg
 • Indkøb af gas
 • Gasdistribution og lagring
 • Produktion af el
 • Afsætning af el
 • Optimering af el-produktion
 • Handel med CO2 kvoter
 • Ansvar for produktionsbalance
 • Indkøb af smøreolie

Målere og administration af leveret varme

 • Service af målere og kvalitetssikring
 • Registrering af målere og måledata
 • Måling og databehandling

Kundecenter og regnskab

 • Besvarelse af kundehenvendelser
 • Flytteafregninger
 • Fakturering og rykkerprocedure
 • Afstemning af målerdata
 • Kontakt til offentlige myndigheder

Kontakt vores rådgiver

Denne side er opdateret 30 januar 2019