1. Erhverv
  2. Energi
  3. Gas
  4. Pulje Gas

Enkelt

Pulje Gas er en enkel måde at prissikre på. Tidsbesparende, fordi I ikke behøver at følge med i markedsinformationer. Nemt, fordi vi løbende leverer en rapport, som giver jer fuldt overblik over jeres prissikringer og dermed jeres fremtidige gaspriser.

Fakta om Pulje Gas

Baseret på jeres virksomheds budgetrammer vælger I hvor stor en andel af jeres forbrug, der i sidste ende skal være prissikret, når forbruget går i leverance. Baseret på den aktuelle markedsinformation, prissikrer vi derefter løbende og af flere omgange. Det er en fordel at indlede Pulje Gas i god tid inden leverancestart. Start gerne et eller to år forinden – så får du det fulde udbytte af aftalen allerede fra starten af leverancen.

Gasforbruget afregnes til spotpris. Hertil kommer afregning af prissikringerne, der enten kan være en kreditering eller en debitering alt efter, hvordan markedet har udviklet sig.

Personlig rådgiver

For at kunne lave den bedste gasaftale til jer, skal vi kende jeres behov. Derfor har alle E.ONs kunder en personlig rådgiver, der hjælper jer med at finde den aftale der passer jer bedst.

Hvis priserne på energimarkedet betyder at I kan spare penge, tager jeres personlige rådgiver kontakt, så I kan få den bedste aftale.

Kontakt personlig rådgiver

Christian Smidt
Nordiske og globale kunder
Tlf 30 38 61 06
Mail christian.smidt@eon.dk

Vibeke Jespersen
Nordiske og globale kunder
Tlf 30 38 61 52
Mail vibeke.jespersen@eon.dk

Salg af gas