1. Erhverv
  2. Energi
  3. Gas
  4. Fastpris Gas

Fastpris

Fastpris på naturgas er løsningen, hvis I vil have et sikkert grundlag. En i forvejen aftalt pris giver jer mulighed for at udarbejde mere sikre budgetter.

Enkelt

Med Fastpris Gas indgår vi aftale om, hvad jeres gaskøb koster per m3. Derefter garanterer vi denne pris i de år aftalen gælder og for den volumen, der er specificeret i aftalen. I får en konstant indkøbspris pr m3 – uden nogen overraskelser.

I vælger, hvor mange år I vil have en garanteret gaspris, og så udarbejder vi gasaftalen. I kan vælge en aftaleperiode – ud over nuværende år – på op til tre år. Den garanterede gaspris er den aktuelle pris gældende ved kontraktindgåelsen. Indkøb, prissikring og administration håndterer vi. Så enkelt er det.

Fakta om Fastpris

Markedsprisen på naturgas fastsættes hver dag på den nordiske gasbørs Gaspoint Nordic og den tyske gasbørs NetConnect Germany. Den variable pris bestemmes af udbud og efterspørgsel, og handlen med naturgas foregår dermed som på en hvilken som helst anden råvarebørs. Prisen påvirkes blandt andet af de globale priser på råolie og kul.

Variable priser på råvarer har mange fordele, men indebærer også en vis grad af usikkerhed. Prisen kan gå op såvel som ned. Denne usikkerhed kan elimineres med fast pris. I praksis betyder det, at vi afdækker prisen på dit gaskøb via prissikringer på gasbørsen. Dermed kan vi garantere gasprisen uanset markedets svingninger.

Personlig rådgiver

For at kunne lave den bedste gasaftale til jer, skal vi kende jeres behov. Derfor har alle E.ONs kunder en personlig rådgiver, der hjælper jer med at finde den aftale der passer jer bedst.

Hvis priserne på energimarkedet betyder at I kan spare penge, tager jeres personlige rådgiver kontakt, så I kan få den bedste aftale.

Kontakt personlig rådgiver

Christian Smidt
Nordiske og globale kunder
Tlf 30 38 61 06
Mail christian.smidt@eon.dk

Vibeke Jespersen
Nordiske og globale kunder
Tlf 30 38 61 52
Mail vibeke.jespersen@eon.dk

Salg af gas