1. Erhverv
  2. Energi
  3. El
  4. Spar likviditet

Spar likviditet – få en forbrugsregistrering efter elafgiftsloven

Større momsregistrerede virksomheder kan få en forbrugsregistrering hos SKAT. Forbrugsregistrerede virksomheder kan få leveret elektricitet uden elafgift og selv foretage afregning af elafgiften til SKAT.

For at kunne blive forbrugsregistreret skal I opfylde følgende:

  • Forbruge strøm til procesformål (f.eks drift af maskiner, produktionsanlæg, it-udstyr og belysning)
  • Har et årligt forbrug på over 100 MWh inden for samme lokalitet
  • Jeres godtgørelse af elafgiften udgør mindst 87% af den samlede elafgift

I skal dog hver måned sende en angivelse til SKAT på 0,4 øre af virksomhedens elforbrug anvendt til proces, samt normal afgift af det elforbrug, der er anvendt til ikke-afgiftsberettiget forbrug. Dette beløb vil stå som ”Minimumsafgift” på forsiden af jeres regning fra os.

Efter Engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 er afgiftsfri leverancer af elektricitet til forbrugsregistrerede virksomheder betinget af, at den afgiftsfri leverance sker til et aftagenummer, der kun vedrører den forbrugsregistrerede virksomhed.

I kan blive forbrugsregistret ved at anmelde det til SKAT via en blanket, som I skal sende til Erhvervsstyrelsen elektronisk. Blanketten har nummer 23.032 og I kan hente den på www. virk.dk.

Kontakt vores dygtige rådgivere

Christian Smidt
Nordiske og globale kunder
Tlf 30 38 61 06
Mail christian.smidt@eon.dk

Vibeke Jespersen
Nordiske og globale kunder
Tlf 30 38 61 52
Mail vibeke.jespersen@eon.dk