1. Erhverv
  2. Energi
  3. El
  4. Fastpris El

Fastpris er enkelt

Med Fastpris El indgår vi aftale om, hvad jeres el-indkøb koster per kilowatt-time. Derefter garanterer vi denne pris i de år aftalen omhandler og for den volumen, der er specificeret i aftalen. I får en konstant indkøbspris pr. kilowatt-time – uden nogen overraskelser.

I vælger, hvor mange år I vil have en garanteret elpris, og så udarbejder vi elaftalen. Som kunde kan I vælge en aftaleperiode – ud over nuværende år – på op til tre år. Den garanterede elpris er den aktuelle pris gældende ved kontraktindgåelsen. Indkøb, prissikring og administration håndterer vi. Så enkelt er det.

Fakta om Fastpris

Markedsprisen på el fastsættes hver dag på den nordiske elbørs Nord Pool af 250 aktive europæiske spillere og bestemmes af udbud og efterspørgsel i Norden. Elhandel er således som en hvilken som helst anden råvarebørs.

Variable priser på råvarer har mange fordele, men indebærer også en vis grad af usikkerhed. Prisen kan gå op såvel som ned. Denne usikkerhed kan elimineres med fast pris. I praksis betyder det, at vi afdækker prisen på jeres elkøb via prissikringer på elbørsen. Dermed kan vi garantere elprisen uanset markedets svingninger.'

Vi tilbyder Fastpris til alle erhvervskunder der har et årsforbrug over 100.000 kWh.

Personlig rådgiver

For at kunne lave den bedste elaftale til jer, skal vi kende jeres behov. Derfor har alle E.ONs kunder en personlig rådgiver, der hjælper jer med at finde det tilbud der passer jer bedst.

Hvis priserne på energimarkedet betyder at I kan spare penge, tager jeres personlige rådgiver kontakt, så I kan få den bedste aftale. 

Kontakt vores personlige rådgivere

Christian Smidt
Nordiske og globale kunder
Tlf 30 38 61 06
Mail christian.smidt@eon.dk

Vibeke Jespersen
Nordiske og globale kunder
Tlf 30 38 61 52
Mail vibeke.jespersen@eon.dk

Salg af el