Sønderjysk Biogas

Hanerne er åbnet på Danmarks største biogasanlæg, som breder sig over intet mindre end 160.000 kvadratmeter og er et skridt hen imod et grønnere Danmark.

Anlægget er ikke bare et af Danmarks største, men det største i hele E.ON-koncernens portefølje. Der er gjort meget for at få anlægget til at passe ind i omgivelserne i Bevtoft med grønne farver på de store tanke, højden på anlægget og naturlige læhegn, der dog lige skal have lov at vokse op.

Det 20 fodboldbaner store anlæg er etableret og drives af energiselskabet E.ON Danmark og leverandørforeningen Sønderjysk Biogas Invest (SBI), som forsyner anlægget med gylle fra lokale landmænd. Anlægget skal behandle cirka 450.000 ton gylle og 150.000 ton anden biomasse årligt, hvilket bliver til cirka 20 millioner m3 biometan (opgraderet biogas), der sendes direkte ud i det danske naturgasnet.

Samarbejdet mellem E.ON og landmændene bag SBI er et lidt utraditionelt joint-venture, hvor partnerne står 50-50 procent bag investeringen på en kvart milliard kroner.

”Det smukke ved Sønderjysk Biogas er, at det har virket naturligt, hvem der gør hvad,” forklarer direktør for E.ON Danmarks biogasforretning Michael Rønning Dalby.

”Vi påtager os projekteringen og support af driften, og leverandørforeningen har ansvar for at få fat i de mængder gylle, der skal til.”

 

Et ligeværdigt partnerskab

Erling Christensen er formand for leverandørforeningen, som lige nu består af 90 landmænd, der leverer gylle til biogasanlægget. Det lidt usædvanlige partnerskab betyder, at leverandørerne af råvarerne har lige så meget indflydelse på produktionen som aftagerne af biometanen.

”Det er interessant for os på grund af det samarbejde, vi har med E.ON. Vi er med i beslutningsfasen, så vi kan pleje vores egne interesser, når vi sidder med omkring bordet. Det er godt for os på lang sigt, fordi vi er ligeværdige partnere i en fremtid, der byder på mange udfordringer,” siger landmændenes repræsentant, der tror på biogassens store potentiale.

”På grund af vores indflydelse er vi samtidigt mere villige til at investere og vil ikke få problemer med at få nye medlemmer. Og i sidste ende vil vi få et bedre afkast,” siger han.

Ud over at den producerede biogas vil kunne reducere CO2-udslippet med cirka 49.900 ton ved anvendelse i transportsektoren som erstatning for benzin/diesel, vinder miljøet ved, at gyllen skal igennem et biogasanlæg. Gylle, der har været igennem renseprocessen, udleder nemlig mindre kvælstof, så landbruget undgår betydelige mængder af metan-udslip fra den ubehandlede gylle på markerne og et øget høstudbytte som følge af en forbedret udnyttelse af kvælstoffet i gyllen. Og som en ekstra fordel, er lugtgenerne reduceret kraftigt, når den afgassede gylle spredes på marken.

 

Stor lokal interesse

Det store anlæg har allerede vagt opsigt både lokalt og i udlandet, fortæller direktør for Sønderjysk Biogas Marina Berndt.

”Der har været stor interesse fra biogaskredse i Tyskland, ligesom flere lokale skoler gerne vil på besøg på grund af vores miljømæssige mål og værdier,” siger hun.

”Anlægget sætter Sønderjylland – som ellers ikke har meget industri – på Danmarkskortet i videnskabelige kredse,” siger Marina Berndt og fortæller, at Sønderjysk Biogas også arbejder på et projekt sammen med et dansk universitet, hvor der vil være besøg fra hele Europa på anlægget i løbet af de næste fire år.

”Det betyder også meget at have en stor innovativ virksomhed i området, som skaber lokale arbejdspladser.”

I alt genererer anlægget cirka 30 nye arbejdspladser, hvoraf de 7-8 af dem er faste medarbejdere, der driver anlægget.

For de lokale landmænd betyder det meget, at de selv ejer et stort anlæg, mener direktøren, der på sin side er glad for at have landmændene med om bordet, fordi de kender deres råvarer og kan bidrage med erfaring og viden.

 

Flere biogaspartnerskaber som i Sønderjylland

Der har været produceret biogas i Danmark siden 80erne, men først med det EU's godkendelse af det danske energiforlig i 2013 blev det besluttet politisk at støtte opgraderet gas, så den kan komme ind på naturgasnettet og for eksempel anvendes til gasbiler i den tunge transport. Der er lige nu 13 gastankstationer i Danmark, hvor af E.ON Danmark ejer og driver tre.

”Vil meget gerne have, at det fortrænger fossilt brændsel på det tunge transportområde, fordi det er et bedre og mere miljørigtigt brændsel,” siger Michael Rønning Dalby om E.ONs overordnede holdning til biogas.

”I Sverige og Tyskland har vi været i gang i 10-15, så det er ikke helt nyt for os mere. Men vi vil gerne udbygge vores position med den grønne omstilling for øje. For os er det en forretning, men miljøet er en stor vinder i det her.”

Partnerskabet i Sønderjylland er ifølge Michael Rønning Dalby optimalt. Han kalder samarbejdet om Sønderjysk Biogas for ”åbent og stædigt – på den gode måde”. Parterne har kæmpet for projektet sammen siden 2011, og begge parter har villet det.

”Vi er ambitiøse på det her område og tror på, at vi vil lave flere anlæg og partnerskaber i fremtiden. Vi vil gerne udvikle store biogasanlæg og skabe effektiv og professionel biogasproduktion,” forklarer biogasdirektøren.

”Men hellere ét godt partnerskab end to halvdårlige.”

Fakta om Sønderjysk biogas

  • Har kapacitet til at håndtere op til 600.000 ton biomasse
  • Producerer ca. 20 mio. m3 metan, hvilket svarer til 15.000 husstandes, 10.000 personbilers eller 570 bybussers forbrug
  • Anvender lokal gylle, halm og andet organisk biomasse
  • Opgraderer gassen med amin-teknologi og sender den opgraderede biometan ud på det danske naturgasnet
  • Anvender kendt og afprøvet teknologi i form af to-trins rådneteknik, har en udvidet fleksibilitet og arbejder med en procestemperatur på 55 °C
  • Projektet har modtaget anlægsstøtte på 48 millioner kr. fra EU og den danske stats biogaspulje

Læs magasinet om Sønderjysk Biogas.

Biogas produktion
Mand på biogas anlæg

Læs mere

Biogas produktion