BioMass.dk

E.ON Danmark var med til at etablere BioMass.dk i 2018 med henblik på at opbygge en professionel aktør indenfor indkøb og håndtering af organiske restprodukter. Det manglede vi selv i markedet. BioMass.dk leverer både til biogasanlæg, som E.ON er involveret i, og til biogasmarkedet generelt.

Læs mere om BioMass.dk på selskabets egen hjemmeside her.
 

Spectro Biogas

Spectro Biogas leverer målerudstyr, der i realtid kan fastlægge den kemiske sammensætning af biomasserne i selve reaktortanken i et biogasanlæg. Målerudstyret kan anvendes til at styre og optimere produktionsprocessen.

Vi var med til at starte Spectro Biogas i 2018. Spectro Biogas er et datterselskab til SpectroInlets, som leverer målerudstyr til andre videnskabelige og industrielle formål.

Læs mere om SpectroInlets og Spectro Biogas på selskabets egen hjemmeside her.