1. Artikler
  2. Strøm til elbiler

Elbiler er miljøvenlige og sjove at køre. I takt med den rivende udvikling indenfor elbilsteknologi bliver elbilen mere og mere oplagt som fremtidens køretøj.

Danmarks energiforbrug på vejene er steget med 17 procent siden 1990 og udgør 95 procent af den forbrugte olie. Hvis vi skal arbejde målrettet med at nedbringe støj, røg og CO2-udledning fra bilerne, er elbilen en del af løsningen. Elbilen løser nemlig mange af de miljø- og støjproblemer, som vi oplever i byerne i dag, hvilket blandt andet har fået Københavns Kommune til at beslutte, at 85 procent af kommunens 600 biler store flåde skal være fossilfri allerede i 2015.

Udbuddet af elbiler vokser globalt, og teknologien udvikles konstant i form af bedre og større batteripakker, der øger elbilernes rækkevidde.

Prisen på elbilen, opladning og driften af den er altafgørende for, at danskerne vælger elbilen. Derfor har bil- og strømafgifter og nem adgang til opladning stor betydning for danskernes mulighed for at vælge den miljøvenlige elbil i forhold til andre biler.

I Danmark kommer en tredjedel af den samlede CO2-udledning fra transport. Elbiler har ingen direkte CO2-udslip til nærmiljøet, derfor er de et vigtigt led i at nå det mål, Danmark har sat sig om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Med de seneste el-produktionstal kører elbilen lige nu på 41 procent vindenergi her i Danmark, og det tal forventes at blive 100 procent i 2035.

Når elektriciteten er produceret af vedvarende energiformer, er der intet CO2-udslip fra elbilen overhovedet – ud over den, som indgår i produktionsapparatet til den vedvarende energi.

Elbiler er samtidig løsningen på den overproduktion af vindenergi, som Danmark oplever i disse år, for hvorfor sælge vores strøm alt for billigt til udlandet, når vi kan lade vores biler op med den?

Køreglæde

For mange er elbilen fremtidsmusik, men den er tilgængelig nu og kan i praksis dække mange danskeres daglige kørselsbehov. Motoren er tre gange så energieffektiv som en forbrændingsmotor, bilen er lydløs, har automatgear og et futuristisk panel, der holder øje med batteri og forbrug for bilisten, og så den er nem at køre.

De fleste, der kører elbil, fortæller først og fremmest om, hvor sjovt det er at køre elbil, fordi den accelererer hurtigt og helt uden støj.

Næsten en halv million danskere har i dag to eller flere biler i garagen. Og flere og flere vælger at skifte den ene bil ud med en elbil, som fortrinsvis klarer familiens daglige kørselsbehov for korte eller mellemlange pendlerture til og fra arbejde, til indkøb eller til at køre på besøg hos venner og familie. Statistik fra skatteministeriet viser, at halvdelen af private elbilsejere i Danmark også har en bil nummer to, enkelte er dog gået ”hele vejen” og har helt droppet fossilbilen og kører i dag kun elbil. Fordi elbilen – med udtagelsen af Tesla – i dag har en rækkevidde under 200 kilometer på batteriet, er det dog typisk den fossildrevne bil, der kommer med på længere ture mellem Sjælland og Jylland eller til udlandet, selvom elbil-infrastrukturen er yderst veludbygget i Danmark, Sverige og Norge og en god bid ned i Europa med mange ladestandere.

Ifølge Trafikstyrelsen er elbilen et oplagt valg for mere end 90 procent af alle ture i personbiler, da langt de fleste bilture er relativt korte.

Og i takt med den hastige udvikling inden for batteripakketeknologi vil dette tal kun blive højere.

man ved at hente børnene i skolen

Infrastruktur

Udover udviklingen af batteriteknologi er ladeinfrastruktur et vigtigt parameter i udbredelsen af elbiler, selvom de fleste elbiler lader op hjemme eller der, hvor de nu er parkeret i længere tid, som eksempelvis på vores arbejdspladser. For byboere, som ikke har mulighed for at etablere en personlig ladestander, er antallet af offentlige ladestandere i de større byer nu ved at være så højt, at der er mange muligheder for opladning. Ikke mindst i København og Århus.

København har en af verdens tætteste infrastrukturer af ladepunkter. E.ON alene står bag 1.300 ladepunkter i Danmark.

Teknologiudvikling er også her vigtig og hele tiden i gang. For eksempel er E.ONs ladestandere intelligente, hvilket gør det muligt at indhente ladedata og integrere ladestanderen med elnettet, som er en vigtigt del af Danmarks ambitioner om at udnytte strømmen fra vedvarende energi, så forbrugeren får strømmen, når den er billigst og mest grøn.

En anden udvikling er hurtigladerne, der lader elbilerne op til 80 procent på bare 20 minutter, hvilket også gør det muligt at køre på tværs af landet i elbiler.

Udbuddet og variationen af elbiler har været begrænset, men de senere år er de store bilproducenter hoppet med på ’elbilsvognen’ og lancerer i dag elbiler, som er reelle alternativer til konventionelle biler. I Danmark er der i 2015 solgt cirka 5.500 elbiler, og salget er stigende. Ifølge offentlige beregninger er der investeret mere end to milliarder kroner i det danske elbilmarked.

 bedstemor og barnebarn på stranden

Afgift

I Norge er hver femte nye bil, der sælges i dag en elbil. Det skyldes et bevidst politisk tilvalg af elbilen som en væsentlig del af Norges grønne omstilling. Et valg, der er understøttet af en lang række konkrete incitamenter som for eksempel gratis parkering og moms- og afgiftsfritagelse, der alt sammen gør elbilen økonomisk attraktiv, hvilket har resulteret i, at der i dag er mere end 50.000 elbiler i Norge.

Herhjemme har den politiske diskussion om elbilernes afgiftssituation bølget frem og tilbage mellem skiftende regeringer under stor mediebevågenhed, og senest i efteråret 2015 er der indgået et politisk forlig om at indlemme elbilerne i det eksisterende bilafgiftssystem frem mod 2020. Resultatet af forliget er, at de mindre elbiler bevarer sit nuværende prisniveau, mens større og dyrere elbiler pålægges højere afgifter og dermed bliver dyrere, ikke mindst luksusbilen Tesla vil stige voldsomt i pris allerede fra 2016. Det er endnu for tidligt at sige, hvilken effekt denne ændring vil have på elbilsalget på lidt længere sigt. Dog er det væsentligt, at både elbilen og driften af den ikke bliver dyrere end konventionelle biler.

Erhvervspotentiale

Konsulentvirksomheden Damvad har udarbejdet en rapport, som peger på, at der er et betydeligt erhvervspotentiale ved integration af elbilerne i elnettet. Det kræver, at Danmark er blandt de første til at udbrede elbiler, sådan at Danmark også er blandt de første til at integrere elbiler i det danske elnet og dermed udnytte first-mover-fordele.

Et stort antal elbiler vil netop skabe grundlaget for, at virksomheder kan udvikle forretningsmodeller for opladning af elbiler og udvikle løsninger, der gør det muligt at oplade elbilerne, når strømmen er billig.

E.ON mener...

Hos E.ON ønsker vi, at være med til at nå målet om en fossilfri transportsektor i Danmark og det er vores vision at være med til at skabe rygraden i fremtidens bæredygtige byer.

Vi tror på – ligesom Energistyrelsen – at el til personbiler, varebiler og delebilskoncepter i byerne er vejen frem, mens den tunge transport skal køre på gas. Derfor har vi investeret i mere end 1.300 offentlige ladepunkter i hele Danmark (heriblandt mere end 600 bare i København) og flere hundrede nye er på vej. Vi opsætter desuden flere hurtigladestandere langs Danmarks hovedfærdselsårer i samarbejde med forskellige partnere, heriblandt Statoil og BMW, og forventer at have mere end 40 af disse i drift inden udgangen af 2015.

Hvis danskerne skal købe en elbil, skal det være nemmere og billigere end ”fossilbiler. Derfor mener E.ON, at bilafgiftssystemet bør afspejle den forurening, der kommer ud af bilen og ikke, som i dag, værdien eller typen af bilen. Ligeledes bør afgiftsfritagelsen på processtrøm til opladning af elbiler fortsætte, da den udgør en vigtig del af den samlede ’elbil-økonomi, som skal sparke elbilmarkedet i gang.

Endelig vil elbiler også øge den samfundsmæssige værdi af vindproduktionen med mange millioner kroner, dette aspekt bør også indgå i myndighedernes samlede vurdering af elbilernes samfundspotentiale.

kvinde opladning elbil

Elbiler lige nu

  • Pr. 1. November 2015 var der indregistreret 5.894 elbiler i DK
  • Tesla S er Danmarks mest solgte elbil med 1.810 stk. Nissan LEAF er den næstmest solgte elbil med 1.273 stk., dernæst kommer Renault Zoe med 1.021 stk. og VW e-UP! med 282 stk.
  • Elbiler udgør 1 procent af salget af nye biler om året i Danmark
E.ONs ladestander
kvinde opladning elbil

Vil du vide mere om...