Spectro Inlets var en af tre start-up virksomheder, som kom gennem nåleøjet i E.ONs iværksætterprogram #accelerateCPH. I foråret 2017 rykkede de ind hos E.ON på Frederiksberg, hvor de i tre måneder arbejdede tæt sammen med E.ON om at udvikle en bæredygtig forretningsmodel for deres opfindelse. Seks måneder senere er de to partnere i gang med at etablere et Joint Venture, hvor de vil tilbyde produkter, der omsætter big data til konkret viden, der kan digitalisere en ellers konservativ produktionsform. En værdifuld viden, der kan føre til øget produktionskapacitet og billigere biogasanlæg.

Fra idé til forretning

De mange år på skolebænken og masser af forsknings- og laboratorietid, bærer nu frugt for de to grundlæggere af firmaet Spectro Inlets. Og overraskende nok for dem selv, er det hele gået meget hurtigt.

”Vi kom lidt sent ind i programmets forløb, og pludselig fik vi at vide, at vi var med videre. Et halvt år senere, er vi nu i fuld gang med at etablere en virksomhed med et internationalt energiselskab, E.ON. Det har været en meget værdifuld læringsproces og en vild rejse,” fortæller Anil Thilsted, som udover at være medgrundlægger i Spectro Inlets, også er Phd i Nanoteknologi fra DTU.

Det startede på DTU

Grundstenen til Spectro Inlets og makkerskabet med Daniel Trimarco, Phd i Fysik, blev grundlagt i 2007, da de begge startede på DTU. Deres fælles firma og den idé, som de ville gå til marked med blev født i 2016. Sammen har de udviklet en micro-chip og tilhørende software, som i real time måler og analyserer gasmolekyler i væske som ilt og brint. Opfindelsen er især interessant for den petrokemiske industri, for spildevandsanlæg og for den voksende grønne biogassektor. For første gang er det lykkedes forskere at finde en løsning, som giver adgang til disse yderst værdifulde målinger. DTU hjælper Spectro Inlets med at få deres løsning patenteret, og ideen er nu i fuld gang med at blive til rigtig forretning.

Ideen med det nye fælles selskab er ifølge innovationsdirektør i E.ON Danmark, Lars van Hauen, at udvikle produkter, der giver biogasproducenter en ny og unik viden.

”Som energivirksomhed og biogasproducent er vi interesserede i hele værdikæden - også dét der sker rundt om produktionen. Sammen med Spectro Inlets vil vi tilbyde produkter, der kan give branchen adgang til nye dataanalyser og metodeviden, som kan omsættes direkte til drifts- og anlægsoptimering. Løsningen kan være med til at digitalisere en branche som ellers er meget analogt baseret, siger van Hauen.”

Spectro Inlets working

Tæt samarbejde speeder udviklingen op

Og netop den fælles satsning er kendetegnende for den proces, som Spectro Inlets og E.ON var igennem i de tre måneder de sad under samme tag.

”E.ONs industrikendskab har været helt afgørende for, at vi er nået langt på meget kort tid.  E.ON har gjort os i stand til at se helt nye potentialer i vores opfindelse og til at se forretningsmuligheder, vi aldrig selv havde spottet, takket være et meget tæt og tillidsfuldt samarbejde med E.ONs biogaseksperter. F.eks. havde vi ikke troet, at løsningen ville være særlig interessant for den hastigt voksende biogasbranche. Men dét så E.ON”, fortæller Anil.

Forløbet i programmet bekræftede Spectro Inlets så meget i deres idé, at de i foråret også valgte at ansætte deres første medarbejder, en hardware-ingeniør. Et stort spring for en helt ny start-up. Og der var mere godt at hente. Spectro Inlets indså, at den ide de først havde tænkt sig at afprøve i et pilotprojekt i stedet blev købt af E.ON til direkte afprøvning og implementering i E.ONs kommercielle anlæg Sønderjysk Biogas, der er Danmarks største biogasanlæg. Spectro Inlets har desuden efterspurgt og fået interesse for et akademisk parløb med Århus Universitet via Danmarks førende biogas-akademisk center i Foulum, hvor de håber at udføre supplerende tests.

Stort potentiale for biogassektoren

Løsningen fra Spectro Inlets giver adgang til en række værdifulde dynamiske data i forbindelse med biogasproduktionen, fordi disse ”big data” gør det muligt at analysere gaskomponenterne i væsken. Biogasproducenter opnår på den måde adgang til langt flere værdifulde detaljer om produktionsforholdene. Hidtil har biogasanlægs kapacitet og output ofte beroet på en dygtig driftsleders fagmæssige erfaring og gode mavefornemmelse for produktionsoptimering. Med Spectro Inlets hjælp kommer der nu præcise data på bordet.

De nye ”big data”, vil i fremtiden kunne fortælle driftsledelsen, hvordan man optimerer styring af bakteriebalancen i anlæggets rådningstanke. En optimal balance kan øge produktionskapaciteten og presse mest muligt gas ud af de råvarer, der kommer i anlægget. Denne viden er værdifuld for biogasproducenter, fordi de får indsigt i, hvad der fremmer og hæmmer den optimale bakteriebalance. En ellers velkendt problemstilling i biogasbranchen, da der er tale om en hårfin balance. Dels fordi biogasproducenter er interesserede i at producere mest muligt gas, og dels fordi de samtidigt vil undgå at presse bakterierne så hårdt, at bakterierne dør. Sker dette skal anlæggets indhold ”restartes” med nyt indhold, og det er både en langvarig og dyr affære.

Over tid kan den data som Spectro Inlets løsning giver adgang til desuden fortælle producenterne, hvordan og hvornår de skal justere anlægget og råvarekombination for at opnå optimal produktionskapacitet. Den nye viden er attraktiv ud fra flere perspektiver, fordi den kan:

  1. Øge indtjeningen fra biogasproduktionen gennem produktionsoptimering
  2. Bidrage til at fremtidige biogasanlæg designes og dimensioneres optimalt fra start og dermed undgå både over – eller underdimensionerede anlæg.
  3. Give adgang til viden om restprodukternes gødningsværdi. En viden, der er yderst værdifuld for de landmænd, der gøder deres marker med den afgassede gylle.

Et nyt joint venture

For E.ON har forløbet med Spectro Inlets været en meget positiv oplevelse, som E.ON ifølge Lars van Hauen venter sig meget af. Han ser forløbet med Spectro Inlets som et meget håndgribeligt eksempel på det primære formål med E.ONs iværksætterprogram; nemlig at binde sløjfen mellem innovation og skabe nye forretningsmuligheder i nye partnerskaber og samtidigt sikre, at begge parter er vindere.

Glæden over samarbejdet er gensidig, konkluderer Anil:
”E.ON har på rekordtid lært os, hvordan man tiltrækker investeringer, og hvordan en idé kan omsættes til regulær forretning. E.ON har også vist sig at være langt mere innovativ og risikovillig end vi troede. Det har virkelig været en øjenåbner, en kæmpe læringsproces for os. Vi er imponerede over, at EON har vist os så stor tillid, at vi nu er i gang med at etablere et fælles selskab, der kan øge indtjeningen i biogasbranchen gennem øget digitalisering.”

Spectro Inlets working
Spectro Inlets working