Med sol i ansigtet og vind i håret

Hans hverdag er ikke som de flestes. I vinterhalvåret afhænger hans arbejde af, om der er høje bølger eller is på vandet, mens han om sommeren spiser sin frokost på toppen af en havvindmølle.

En god dag for den 29-årige vindmølletekniker Kent Larsen er, hvis han skal ud på fejlfinding og har pakket de rigtige ting, vejret er godt, og der er god ping-pong mellem ham og hans makker.

”På den anden side er det også sjovt, når der sker noget, man ikke har forudset, så man skal tænke lidt ud af boksen”, siger han.

Kent Larsen har arbejdet med havvindmøller på Rødsand II i fire år. Han husker som for eksempel dengang, han stødte på en død ko i vandet ude ved møllerne. ”Det viste sig at være et russisk skib, der havde læsset nogle køer af, som var døde undervejs. Men hvad stiller man så lige op med sådan en ko?,” spørger han retorisk. Det var ikke muligt for Kent Larsen og hans båd at bjærge dyret, så det måtte Falck gøre senere.

Tændstikæskeskibe

Havet ud for Lollands kyst er Kent Larsens arbejdsplads syv dage hver anden uge, når han sammen med sine kolleger  tilser de 90 havvindmøller, der udgør vindmølleparken Rødsand II. For ni år siden blev han uddannet  industrielektriker og arbejdede i et firma, der servicerede ældre vindmøller på land, indtil han for fire år siden blev ansat i E.ON til at servicere de store, nye møller – på havet. Et job der kræver, at man er søstærk og hverken er bange for små rum eller højder, når man skal ud og kravle rundt i møllen for at skifte fedtkopper og filtre. ”Når man skal skifte en sonisk vindsensor, ligger  man på maven og kigger 70 meter ned på skibe, der ligner tændstikæsker,” fortæller Kent Larsen. Om sommeren er der mest vindstille, så mellem april og september får de 90 vindmøller det årlige servicetjek. En mølle tager fem dage at servicere fra top til bund, så om sommeren er der hyret ekstra teknikere ind, så opgaven kan nås, inden det blæser op.

Nogle uger byder dagene på almindelig vedligeholdelse, mens teknikerne tager sig af fejlmeldinger i andre uger.

Redning på fundamentet

I sommer havde teamet på Rødby Havn en mere alvorlig hændelse. Det var en dag i sommerferien, hvor Kent Larsen var afløser for koordinatoren. Han havde sendt et hold ud til en fejlmelding på en af møllerne, men bad dem også tjekke loggen på en anden mølle, da han fik et kald over radioen. ”De sagde, der sad en mand på fundamentet,” fortæller vindmølleteknikeren, hvis første indskydelse var, at der sad en lystsejler i en klapstol og fik en pilsner. Men der sad en ung afklædt og afkræftet mand foran en blæser på fundamentet. Havde det ikke været for teknikernes træning i  førstehjælp,  søredning og mand-over-bord, havde den unge tysker, der var ude at fiske med sin far aftenen før, ikke overlevet. Så E.ONs teknikere fik pakket ham ind i tæpper  og sejlet ham ind. ”Der er en, der har holdt hånden over ham den dag. Det var et rent tilfælde, at vi lige præcis tog ud til den mølle den dag,” siger Kent Larsen.

Landsat ved 1,80 meter

De fleste dage er langt mindre dramatiske – med frokost på toppen af møllen og en af de bedste ’kontor’-udsigter i landet. ”Det bedste ved jobbet er de oplevelser og faglige udfordringer jeg har derude,” siger Kent Larsen og nikker ud mod havet gennem panoramavinduet på havnekajen på Rødby Havn. På denne tid af året er det dog langt fra hver dag, bådene kan sejle ud til møllerne, som i øvrigt også helst bare skal stå og dreje så meget, de kan. Hvis bølgerne er over 1,80 meter høje, eller der er for meget is på vandet, må de to teknikere pænt vente på land, selvom der kommer en fejlmelding ind på en mølle. ”Hvis en mølle står stille, vil man gerne ud og fikse det, så alle 90 møller er oppe at snurre, og så piner det mig, når vejret ikke er til det. Det er nok en arbejdsskade, ”smiler han.

Kent Larsen

Vindmølletekniker i E.ON på havvindmølleparken Rødsand II, der ligger en halv times sejlads ud fra Rødby Havn. Kents base er E.ONs kontor på Rødby Havn Vester Kaj 6, men halvdelen af året tilbringer han det meste af sin arbejdsdag på havet ude ved de 90 vindmøller.

Rødsand II

  • Bygget i 2009 af E.ON på et 34 km2 stort område syd for Lolland, 3 km fra Nysted Havvindmøllepark. SEAS NVE købte i 2013 80 pct. af Rødsand II, der fortsat drives af E.ON.
  • 90 vindmøller med en samlet effekt på 207 MW producerer 800 mio. kWh om året og forsyner 200.000 husstande med el.
  • Betonfundamenterne blev produceret i Polen og bugseret på pramme direkte til byggepladsen ude i havet. De 115 meter høje vindkraftværker er placeret i fem rækker med 18 vindkraftværker pr. række.
  • I alt 75 km kabel fra møllerne er koblet til transformatorstationen, som også er havbaseret. Via et 80 km langt kabel ledes elkraften videre ind til det danske elnet.
  • E.ON har ansvaret for vindkraftværker, fundamenter og opsamlingsnet. Energinet.dk har ansvaret for ransformatorstationen og nettilslutningen ind til land.