Mogens hjælper E.ONs næsten 4.000 fjernvarmekunder med aconto- og regningsspørgsmål

Det skal være nemt for E.ONs fjernvarmekunder at få adgang til rådgivning. Derfor prioriteres E.ONs kundecenter højt. I kundecenteret betjener fire medarbejdere dagligt de fjernvarmekunder, der ringer med spørgsmål til bl.a. faktura og forbrug. Mogens Larsen fra E.ON Danmark er en af de medarbejdere, der dagligt betjener vores næsten 4.000 fjernvarmekunder.

Hvad er din baggrund, og hvor længe har du arbejdet i E.ON?

Jeg har været ansat i energibranchen siden 1991, hvor jeg startede som elev hos Nesa. Der var jeg ansat i deres kundecenter igennem 10 år. Siden 2006 har jeg været ansat i E.ON Danmark i kundecenteret.

Hvilke opgaver løser du i E.ON?

Jeg er en del af kundeservice-teamet i E.ON. Vi er fire medarbejdere, der har specialiseret os inden for hver sit område. Ringer kunderne ind med spørgsmål om regninger og kontoopgørelser, bliver de stillet om til mig. Derudover er jeg med til at indhente og behandle de data, vi får ind på kundernes forbrug. I kundecenteret er vi også med til at udvikle den service, vi tilbyder kunderne. En af de større opgaver, jeg har været med til at løse, har været indføringen af E.ON Selvbetjening.

Hvilke spørgsmål bliver du oftest stillet af kunderne?

Typisk spørger de til, hvordan vi er nået frem til acontoens størrelse, eller hvordan fjernvarmeprisen er sammensat. Mange spørgsmål går også på, hvornår den næste årsopgørelse kommer, eller hvad måleren stod på sidste gang. Det hjælper vi også gerne med at svare på. Er regningen forkert, finder vi altid en løsning på problemet.

Hvilke årsager er der oftest tale om, når regningen er forkert?

Hvis der er fejl i regningen, skyldes det oftest, at varmemåleren er aflæst forkert. Det får vi så opklaret over telefonen. Det kan også være, at kunden ikke har fået indsendt tallene for det seneste forbrug. Så er vi nødt til at skønne forbruget, hvilket naturligvis kan være med til at give upræcise regninger. Dette er også en af grundene til, at vi har indført E.ON Selvbetjening.

Hvad er E.ON Selvbetjening?

E.ON Selvbetjening er en service, vi har lanceret til vores fjernvarmekunder. Med få klik på nettet får vores kunder mulighed for at følge med i deres oplysninger om forbrug, opgørelser og priser. Ud over forbrug kan man også meddele flytning, man kan se tidligere års forbrug, men også tidligere opkrævninger kan findes på siden. Det er kun en selv, der har adgang til sine fjernvarmeoplysninger.

Hvordan får man adgang til oplysningerne?

Alle kunderne har deres eget login. Man skal bruge sit kundenummer og en pinkode. Begge dele står på både regningerne og på det selvaflæsningskort, som man modtager fra E.ON.

Hvad betyder E.ON Selvbetjening for kunderne?

Det giver et meget bedre overblik for kunderne og en mulighed for at følge med i udviklingen af forbruget, så det ikke løber løbsk. Det minimerer som sagt også risikoen for fejl, da vi ikke skal indtaste de håndskrevne tal fra svarkortet. Adgangen til selvbetjeningen finder man på linkene til højre.

Mogens hjælper kunderne
Mogens Larsen er en af de medarbejdere, der dagligt betjener vores næsten 4.000 fjernvarmekunder.