Eleverne ville have et mere bæredygtigt gymnasium: Fik en samlet pakke med el-delebil, egen ladestander og strøm fra vindkraft fra E.ON.

Fra ladestander til samlet pakke med elbil
Eleverne på Middelfart Gymnasium og HF har deres eget miljøudvalg, hvor de bl.a. har foreslået, at skolen kun skal bruge el fra vindkraft. “Derfor har vi i en årrække købt med certifikater hos E.ON, som vi har et godt samarbejde med. Så det var naturligt at vælge E.ON, da vi ville have en ladestander til elbiler, når vi skulle udvide p-pladsen,” siger Christian Alnor, som er rektor på Middelfart Gymnasium og HF. Han fortsætter:

“Vores rådgiver hos E.ON var proaktiv og foreslog, at vi fik en samlet løsning med en el-delebil fra TADAA! Den mulighed havde vi ikke selv tænkt på.”

Elbil til både medarbejdere, elever og lokale
Gymnasiet garanterer en minimumsomsætning på el-delebilen, og medarbejderne bruger bilen – en Renault ZOE – til arbejdsrelateret kørsel som fx møder. Men elever og beboere i lokalområdet har også adgang til el-delebilen, selvom den står fast på gymnasiets parkering. De betaler pr. tur eller kører på abonnement, når de har oprettet sig som bruger hos TADAA!

“Både medarbejdere og elever synes, at det er fedt at køre i en elbil. Vi får kun positiv feedback,” siger Christian Alnor.

Grøn transport på skemaet
“Vi ønsker at lære eleverne om bæredygtighed og deleøkonomi. At transport kan forenes med klima og miljø,” siger Christian Alnor,

Den nye elbilsløsning er gymnasiets seneste tiltag inden for bæredygtighed. De har også lavet en energirenovering af bygningerne og planlagt en sø til opsamling af regnvand, så gymnasiet er med til at mindske presset på kloakkerne ved skybrud og dermed risikoen for, at der bliver ledt ubehandlet spildevand ud.

Til gavn for så mange som muligt
Alle brugere benytter TADAA!s app til at booke delebilen.

“Ja, faktisk ønsker vi, at flest muligt benytter den. Vi er nabo til HF & VUC Fyn, og Middelfart Marina ligger et par hundrede meter herfra. Tanken er, at sommergæsterne kan have gavn af delebilen i sommerferien, hvor vi alligevel ikke bruger den,” siger Petri Oranen, driftchef på gymnasiet.

Som driftschef på Middelfart Gymnasium og HF står han for kontrakterne med TADAA! og E.ON. Ladestanderen, der kan yde 22 kW, har to udtag, så elbilister med et abonnement hos E.ON også kan benytte sig af den. Den strøm, som de og TADAA! bruger til opladning, bliver automatisk modregnet i gymnasiets samlede elregning.

Nem installation og ingen administration
“Det kræver ingen administration. Alt er enkelt at håndtere,” siger Petri Oranen og tilføjer: “Det var etableringen af ladestanderen i øvrigt også. E.ON leverede en præcis installationsvejledning til vores elinstallatør. Og da kablerne var trukket, og soklen var støbt, satte E.ON ladestanderen op.”

Ifølge Petri Oranen vil den få følgeskab af flere. “Vi har dimensioneret elinstallationerne, så vi kan sætte ladestandere op til seks elbiler mere. Det er jo kun et spørgsmål om tid, før der kommer mange flere elbiler.”

3 fordele for Middelfart Gymnasium og HF

  • Ingen drift og administration. TADAA! står for driften af delebilen, og E.ON modregner elforbruget til opladning i gymnasiets samlede elregning

  • Ny vinkel på strategi for bæredygtighed gennem proaktiv rådgivning fra E.ON

  • Samlet pakke med eldelebil, ladestander og el fra vedvarende energi

Tadaa delebil ved Middelfart Gymnasium og HF

Om Middelfart Gymnasium og HF

  • Middelfart Gymnasium og HF er en statslig selvejende institution, som har 650 elever og 77 medarbejdere.
  • Miljø og bæredygtighed indgår i skolens strategi som et væsentligt punkt, så eleverne oplever det i dagligdagen.
  • Eleverne har deres eget miljøudvalg, hvor de kommer med forslag til bæredygtighed. Fx er det eleverne, som har foreslået, at gymnasiet udelukkende skal bruge el fra vindkraft.

Læs mere på www.middelfart-gym.dk