Sammen med start-uppen Heliac tager E.ON et stort skridt væk fra fossile brændstoffer. Som de første i verden installerer vi en ny teknologi, hvor panelerne roterer efter solen og er 25 % mere effektive – selv på vinterdage.

En hektar med 144 effektive ’forstørrelsesglas’
Solfangerne ved varmeværket i Lendemarke adskiller sig fra normale solfangere, fordi de bevæger sig efter solen og fungerer som et forstørrelsesglas, der samler solstrålerne og koncentrerer dem. På den måde genererer supersolfangerne mere varme og er omkring 25 % mere effektive end almindelige solpaneler - selv på vinterdage på vores breddegrader, hvor solen kun når op i 12 grader midt på dagen. Derfor kan anlægget producere ligeså meget varme på vintersol som sommersol, men har selvfølgelig færre soltimer at gøre godt med om vinteren.

Først i verden med folie
E.ON har opført anlægget i samarbejde med Heliac – en start-up fra Hørsholm. Projektet er løbet over tre år fra Heliac kontaktede E.ON til det færdige anlæg. Det, der i sin tid overbeviste E.ON, var Heliacs folie med en mikrostruktur, der koncentrerer strålerne. ”Andre anlæg med såkaldt concentrated solar power bruger spejle, hvorimod Heliacs folie kan masseproduceres og på længere sigt få udgiften til solanlæg ned. Derfor valgte vi at indgå et samarbejde om det nye solvarmeanlæg ved Lendemarke sammen med Heliac” forklarer projektingeniør Nanna Hjorslev fra E.ON.

Skal dække 22 % af varmen i Lendemarke
Solvarmeanlægget kommer til at dække ca. 22 % af varmeproduktionen på værket - resten sørger en fliskedel for. Fliskedlen producerer varme ved at brænde biomasse af – i sig selv en miljøvenlig varmeproduktion.

Ren solvarme: Ingen afbrænding, restprodukter eller udslip
Solvarme er grønnere end andre varmeformer på flere punkter. ”Selvom biomasse er CO2-neutral, fordi træerne optager lige så meget CO2 i deres levetid, som de udleder under forbrænding, så er der stadig tale om forbrænding. Med alt hvad det indebærer af indkøb af brændsel og udslip. Det slipper vi helt for med solvarme. Der er ingen afbrænding, ingen restprodukter og ingen udledning”, fortæller Nanna Hjorslev.

”Vi gemmer til natten”
”Der er egentlig kun tre ulemper med solvarme” forklarer Nanna Hjorslev. ”For det første er det dyrt at etablere. For det andet producerer det ikke nok varme om vinteren og for det tredje er det svært at gemme den varme, man producerer. På Lendemarke har vi en lille tank, hvor vi kan gemme til natten – så kan vi levere solvarme hele døgnet”.

Fremtid: Flere solfelter ved varmeværkerne
Når solen skinner, vil den altid være den billigeste og reneste varmeform. Derfor er det E.ONs ambition at opstille flere solvarmeanlæg ved sine varmeværker. Og gerne i samarbejde med Heliac, der har vist sig at være en god samarbejdspartner selvom det er deres første projekt i så stor en skala.

Naboerne slipper for genskin
Solfangerne er 3,5 meter høje og roterer lydløst på sin sokkel, så de hele tiden står vinkelret på solen – det giver to markante fordele: De opfanger langt mere solenergi og de reflekterer ikke solens stråler over på naboerne. Naboernes udsigt bliver også forbedret, når plantebælterne mod syd og øst vokser sig større.

Sådan virker solfangerne
”Linserne i vores nye solfangerne består af en folie, der afbøjer lyset og sender solenergien ned i en lille receiver, der varmer en væske op. Den væske sender vi så videre ud i kundernes radiatorer. På sommerdage med høj sol, sender vi væsken hurtigere igennem solfeltet, fordi det bliver varmet hurtigere op. På delvist overskyede dage skruer vi ned for tempoet og kan ikke producere lige så meget varme,” forklarer Henrik Pranov, Heliacs administrerende direktør.

Skift til fjernvarme. Til intro-pris lige nu i Lendemarke.

Solfeltet i Lendemarke

  • 144 solfangere på 1 hektar

  • 25 % mere effektiv

  • Hver solfanger er 16m2

  • 3,5 m høje

  • 22 % af fjernvarmen i Lendemarke

  • Plantebælte mod syd og øst

Solvarme trumfer alle andre varmeformer

  • Ingen afbrænding

  • Ingen restprodukter

  • Intet udslip