E.ON om krigen i Ukraine

Vi følger situationen i Ukraine og Rusland tæt, ligesom resten af Europa gør. Det er en svær tid for Europa, og vores tanker går til befolkningen i Ukraine.
Som der har været meget tale om, er Rusland storleverandør af gas til Europa. E.ON er godt i gang med grøn omstilling af varmeproduktionen, men vi er ikke helt i mål. Sidste år kom 37 % af vores fjernvarme fra naturgas, derfor påvirkes vi også af priserne på gasmarkedet.

Forsyningssikkerheden forventes ikke at blive påvirket af den nuværende krise, fordi sikring af energiforsyningen til varmeforbrugere – inklusive E.ONs varmekunder – er af højeste prioritet i det danske energinet. Men det er selvfølgelig en udvikling, vi følger meget tæt.

Energimarkederne lige nu
På engrosmarkederne ser vi i øjeblikket en yderligere stigning i priserne på el og gas – der bygger på i forvejen meget høje prisniveauer. Det er for tidligt at sige noget om den konkrete prisudvikling på din fjernvarme, da vi endnu ikke ved, hvordan det udvikler sig, men meget tyder desværre på, at priserne vil forblive høje eller endda stige endnu mere.

I E.ON Varme bruger vi gas til at producere fjernvarme sammen med andre energikilder fx overskudsvarme, biomasse og el. Det, at have flere energikilder, gør det lettere at sikre en robust forsyning, og er også medvirkende til at kunne holde priserne på et jævnt niveau, selv ved udsving i enkelte markeder. Vi arbejder videre med at udfase de fossile produktionsformer og erstatte dem med andre varmekilder så hurtigt som muligt.

Bedste hilsner
Peter Jonsson
Administrerende direktør
E.ON Danmark